Meer info over coronarografie

Algemeen Voorbereiding Verloop Na het onderzoek

Coronarografie

Een coronarografie is een onderzoek van de kransslagaders (of coronairen) van het hart. Met dit onderzoek spoort de arts vernauwingen of verstoppingen op in de kransslagaders en eventuele gebreken aan de hartkleppen.

De verpleegkundige vraagt u vooraf de volgende informatie:

  • reageert u allergisch (= roodheid, jeuk, uitslag) op geneesmiddelen, ontsmettingsstoffen, contraststoffen of bepaalde voedingsmiddelen?
  • Neemt u geneesmiddelen die de bloedstolling verminderen?
  • Krijgt u insuline toegediend ?

De arts bespreekt de dag nadien samen met u de resultaten van het onderzoek.