Meer info over leverbiopsie
Algemeen Voorbereiding Verloop Na het onderzoek

Leverbiopsie

Bij een leverbiopsie wordt met een fijne biopsie-naald een klein stukje weefsel uit de lever weggenomen om te onderzoeken of er in de lever schade en/of een ontsteking aanwezig is.