Meer info over longscintigrafie

Algemeen Voorbereiding Veiligheid
Verloop Resultaat

 

 


Longscintigrafie

Een longventilatie-profusiescan heeft tot doel een idee te krijgen over de werking van de longen. Meestal wordt dit onderzoek verricht om een longembolie (bloedprop in een bloedvat van de long) aan te tonen of uit te sluiten. Regelmatig wordt dit onderzoek aangevraagd bij de voorbereiding op een longoperatie om een goed beeld te krijgen van de gezonde delen van de long.
Via de ventilatiescan is het mogelijk de verdeling van de ingeademende lucht in de longen in beeld te brengen. Hiervoor moet u een kleine hoeveel-heid radioactieve lucht inademen. Via de perfusiescan worden de bloedvaten van de longen in beeld gebracht. Hiervoor wordt een kleine hoeveelheid radioactieve stof in de bloed-circulatie gebracht. Afhankelijk van de bedoeling van uw arts, wordt soms alleen een perfusiescan uitgevoerd en is de ventilatiescan niet nodig.
Een zeer gevoelige camera, opgesteld boven de borstkas en de longen, zet de waargenomen, zwakke straling om in beelden.