De dienst spoedopname is verhuisd naar campus kennedylaan - Toegang via de Ziekenhuisweg, Kortrijk

Financiële info


U komt naar az groeninge voor een:

 

Indicatieve prijsberekening aandeel patiënt

Voor een reeks courante ingrepen kan u een indicatieve prijsberekening van het patiëntenaandeel opvragen via een online module. Als de ingreep die uw arts voorstelt niet in de lijst opgenomen is, neem dan contact met ons via debiteuren.prijsindicatie@azgroeninge.be.

Vragen?

Hebt u bijkomende vragen over de kosten verbonden aan uw medische behandeling en ziekenhuisverblijf? Neem dan in eerste instantie contact op met de dienst debiteuren of met uw behandelende arts. U kan ook terecht bij uw ziekenfonds.

Dienst debiteuren

Telefonisch / per mail

Gebruik bij voorkeur het online formulier om contact op te nemen met de dienst debiteuren.

Ter plaatse
Kasdienst, Pres. Kennedylaan 4, 8500 Kortrijk
Openingsuren: elke werkdag tussen 9 en 11.30u

Indien nodig kan u ook contact opnemen met de sociale dienst en met de ombudsdienst van het ziekenhuis.

In het kader van de wet “rechten van de patiënt” is elke beroepsbeoefenaar gehouden om de patiënt duidelijk te informeren over de beoogde behandeling. Deze informatie heeft ook betrekking op de financiële gevolgen van de behandeling.

Daarnaast biedt de riziv-website nuttige info over de terugbetaling van geneeskundige verzorging, uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid, zwangerschap en geboorte ...