Klinische studiesaz groeninge is up to date met de nieuwste technieken en ontwikkelingen en neemt deel aan heel wat wetenschappelijke studies.

Elke vooruitgang in de behandeling van een pathologie is het resultaat van jarenlang zoeken naar nieuwe of betere behandelingen: behandelingen worden eerst uitvoerig getest in het laboratorium, daarna op dieren en ten slotte bij mensen. Pas als een behandeling veilig is gebleken en effect heeft bij een grote groep patiënten, kan ze algemeen aanvaard en toegepast worden. Dat is wat wetenschappelijk onderzoek bij patiënten (ook klinische studies genoemd) doet: onderzoeken of een nieuw middel veilig is en betere resultaten oplevert dan de bestaande behandelingen. Voor patiënten betekent zo’n studie vaak een extra behandelingsmogelijkheid en dus een extra kans.

Klik voor het volledige overzicht van de klinische studies in az groeninge.

Bedrijven en professionelen vinden info op hun maat via deze link: Bureau klinische studies.