Kwaliteitsvolle zorg


Kwaliteitssystemen


az groeninge draagt veiligheid en kwaliteit van zorg hoog in het vaandel. Dit vertalen we in de strategie van het ziekenhuis en de waarden waar artsen en medewerkers voor staan. Kwaliteit en veiligheid verkrijg je echter niet per toeval in een ziekenhuis. Er moet een zeker systeem aanwezig zijn dat kwaliteit van zorg bewaakt en tracht te verbeteren.

Meetbare zorg

Om de kwaliteit van zorg te bewaken houden we als ziekenhuis continu een aantal metingen (bv. tevredenheidsmeting, infectiecijfers …) bij die ons een beeld geven over waar we staan t.o.v. andere binnen- en buitenlandse ziekenhuizen. 

Leren uit incidenten

Daarnaast stoppen we veel energie in het leren uit incidenten in de zorg. Zorg is immers erg complex mensenwerk. En waar mensen werken, daar worden al eens fouten gemaakt. Gelukkig blijven de meeste van deze fouten zonder gevolg voor de patiënt. Incidenten die zorgverstrekkers spontaan melden, analyseren we om op zoek te gaan naar manieren om ons systeem, onze werking te verbeteren zodat de kans verkleint of verdwijnt dat deze incidenten nog kunnen voorvallen. Daarom noemen we onszelf een lerende organisatie, die elke dag wil nadenken over wat ze morgen beter kan doen voor de veiligheid van patiënten, bezoekers maar ook van medewerkers. Begin 2011 bevestigde de inspectie van de Vlaamse Overheid dit als sterk punt van ons ziekenhuis: we zijn een lerende organisatie die haar werkpunten aanpakt.

Zie ook: omgaan met incidenten.

Tracers

Regelmatige tracers zijn een ander instrument dat we inzetten om te leren waar het beter kan als organisatie. Bij een tracers volgen we het traject van een individuele patiënt doorheen alle aspecten van behandeling en zorg, van voor de opname tot na het ontslag. Op die manier nemen we de verschillende onderdelen van de werking van het ziekenhuis onder de loep en kijken we samen met de betrokken artsen en leidinggevenden hoe het beter kan.

 

En ook

Daarnaast zetten we ook in op betere kwaliteit en veiligheid van zorg via:

  • klinische paden om de zorg meer te organiseren in functie van de patiënt
  • service level agreements om afspraken te verankeren tussen 2 afdelingen die samenwerken met elkaar in het kader van de zorg aan de patiënt
  • procedures die we uitwerken om goede praktijken te bestendigen binnen het ziekenhuis
  • lean management op een aantal verpleegafdelingen, een techniek om vooral efficiëntie in de zorg te verhogen.