Spoedopname campus kennedylaan bereikbaar via de Ziekenhuisweg, Kortrijk

Mantelzorg


Mantelzorgers zorgen voor een ziek familielid, een zieke vriend of buur. Zij omringen, helpen en ondersteunen de patiënt. Kenmerkend is de vertrouwensrelatie tussen de mantelzorger en zijn/haar naaste en de vaak onvervangbare toewijding in de hulpverstrekking. Ook wanneer de patiënt in het ziekenhuis verblijft. Wij beperken onze contacten niet tot de patiënt, maar nemen de mantelzorger mee als een volwaardige gesprekspartner.

Een vrouw die voor haar man zorgt, een dochter of zoon die voor moeder en vader zorgt, een buur die een deel van het toezicht op zich neemt, het zijn allemaal mantelzorgers. Sommige mantelzorgers zorgen voor een chronisch ziek kind, een partner met een handicap of een dementerende ouder.

De mantelzorger helpt, omringt, staat bij en springt bij. Hij kent de behoeften van de patiënt. De mantelzorger is ervaringsdeskundige in verband met de noden en de mogelijkheden van de patiënt. Wat zou de zorg verschralen zonder de mantelzorg. De zorg voor een naaste is van onschatbare waarde.

Wat een geluk dat er mantelzorgers zijn

De mantelzorgers zijn voor ons belangrijke partners in de zorg voor overleg, uitwisseling van informatie en samenwerking. Wij willen hen erkennen, aandacht geven en begeleiden, zodat ze hun inzet kunnen blijven volhouden.

Mantelzorgsituaties kunnen immers heel uiteenlopend zijn, evenals de zorgvragen die erin gesteld worden. Elke zorgsituatie is anders.

Project de brug voor mantelzorgers

Het ziekenhuis heeft daarom een project gestart, de brug, in samenwerking met externe partners van de thuiszorg. Een goede ondersteuning op maat is in het belang van de mantelzorger en zeker in het belang van de patiënt. Want alleen met voldoende ondersteuning kan de mantelzorger zijn taak goed opnemen en, wat nog belangrijker is, volhouden. Daar vaart tenslotte de patiënt het best bij.

Het is van cruciaal belang dat we ook in het ziekenhuis de mantelzorgers maximaal erkennen, herkennen en begeleiden. Niet alleen in samenwerking met alle hulp- en zorgverleners in het ziekenhuis maar ook met de dienstverleners van de partnerorganisaties.

De brug wil over de grenzen van het ziekenhuis heen de mantelzorgers sterker maken.

Coördinator van de zorg voor mantelzorgers binnen az groeninge

 

Nuttige links