Spoedopname campus kennedylaan bereikbaar via de Ziekenhuisweg, Kortrijk

Ombudsdienst


De zorgverleners en medewerkers van az groeninge streven een kwaliteitsvolle patiëntenzorg na. Mochten er, ondanks hun inspanningen, bepaalde aspecten niet verlopen zoals verwacht of gewenst, dan raden wij aan dit zo vlug mogelijk met de rechtstreekse zorgverlener of medewerker te bespreken.

Wanneer dit niet lukt of wanneer dit niet tot een gezamenlijke oplossing leidt, kan je een melding doen bij de ombudsdienst. Dat kan schriftelijk (via brief, fax, e-mail) of telefonisch via onderstaande contactgegevens op werkdagen tussen 9u tot 12u en 13u tot 16u. Daarnaast is ook een persoonlijk gesprek mogelijk op afspraak.

Contactgegevens

Ombudsdienst az groeninge – campus kennedylaan, route B041
Kennedylaan 4, 8500 Kortrijk
t. 056 63 60 80
f. 056 63 60 89
ombudsdienst@azgroeninge.be

Kantooruren: 9u tot 12u en 13u tot 16u.

Ombudspersonen

  • Johan Behaeghe
  • Elien Demarré

Medewerkers

  • Annick Desramault 
  • Ingeborg Vandeputte

Wat doet een ombudsdienst / ombudspersoon / interne bemiddelaar?

De ombudspersoon beluistert je klacht (melding), bemiddelt tussen de betrokken partijen en poogt de communicatie tussen de beide partijen te herstellen. De ombudspersonen ondersteunt de partijen bij het zoeken naar een oplossing. Zonder voor de melder of voor de zorgverstrekker/medewerker partij te kiezen, neemt de ombudspersoon tijdens de volledige procedure een strikte neutraliteit en onpartijdigheid in acht. 
Als er geen oplossing wordt bereikt, zal je geïnformeerd worden over mogelijke verdere stappen.
De meldingen worden behandeld binnen een redelijke termijn.

In az groeninge beperkt het werkterrein van de ombudsdienst zich niet louter tot klachten die zich situeren binnen het toepassingsgebied van de wet op de patiëntrechten, maar kan de ombudsdienst ‘iedere niet-anonieme uiting van ongenoegen of ontevredenheid over het zorgproces of de zorgomkadering van patiënten in het ziekenhuis’ behandelen, conform het huishoudelijk reglement.

Wat doet een DPO (Data Protection Officer)?

Voor alle informatie aangaande de verwerking van persoonsgegevens kan het privacyreglement geraadpleegd worden. Indien je bijkomend nog vragen hebt omtrent de verwerking van jouw persoonsgegevens, kan je contact opnemen met de DPO.

DPO
Delphine Cras
dpo@azgroeninge.be
t. 056 63 60 26