Spoedopname campus kennedylaan bereikbaar via de Ziekenhuisweg, Kortrijk

Vlotte opvang


Na aanmelding aan de onthaalbalie vraagt de triage-verpleegkundige je identiteitskaart en de verwijsbrief van de huisarts. Zij noteert je identiteits- en ziekenfondsgegevens.

Urgentiecode

Op basis van ons triagesysteem kennen wij een urgentiecode toe in functie van de ernst van de aandoening. Zo kunnen we eerst bijstand verlenen aan patiënten met de dringendste nood aan verzorging. Het is dus mogelijk dat je wat langer moet wachten dan andere patiënten, ook al kwamen zij na je op de dienst spoedopname aan.

Persoonlijke begeleiding

Een vaste verpleegkundige zal je verder begeleiden tijdens je verblijf op de dienst spoedopname. Om redenen van privacy, vlotheid van werken en steriliteit kan de arts vragen dat familieleden of kennissen plaatsnemen in de wachtzaal.

Het verloop van je verblijf op de spoedopname in beeld


Meer info over onze spoedafdeling