Spoedopname campus kennedylaan bereikbaar via de Ziekenhuisweg, Kortrijk

Patiënttevredenheid


We vinden het belangrijk om de mening van de patiënt te kennen over zijn verblijf in ons ziekenhuis. Je kan je mening kwijt via verschillende kanalen:

  • We meten twee keer per jaar de ervaring van patiënten via een enquête (de VPP-peiling georganiseerd door de Vlaamse overheid). Je kan de resultaten telkens raadplegen op onze website. Bekijk hier de resultaten van deze peiling.
  • Beschikken we over je e-mailadres, dan krijg je enkele dagen na je hospitalisatie of consultatie een korte online tevredenheidsbevraging.
  • Ben je opgenomen in het ziekenhuis, dan krijg je de kans om ervaringen of suggesties neer te schrijven op het welkomstkaartje dat je vindt op de kamer of in de gang. Noteer je je contactgegevens, dan contacteren we je mogelijk om dieper in te gaan op je ervaring of opmerking.
  • Het patiëntenforum is een raad samengesteld uit vertegenwoordigers van patiënten. De raad denkt na over ervaringen van patiënten en hun naasten, over voorstellen of ideeën … Het forum komt twee keer per jaar samen. Daarnaast reageren we onmiddellijk op actuele topics via een online forum.

Heb je interesse om deel te nemen aan het patiëntenforum? Contacteer een medewerker kwaliteitszorg via kwaliteit@azgroeninge.be

Verbetersuggesties

Wie dat wenst, kan ook rechtstreeks een verbetersuggestie of een bezorgdheid over patiëntveiligheid en kwaliteit doorgeven. Het kan daarbij gaan om vragen zoals:

  • Wat kan het comfort van de patiënt tijdens het verblijf verbeteren? 
  • Wat kan helpen om de informatiedoorstroming door het ziekenhuis en naar de huisarts te verbeteren?
  • Wat kan de veiligheid van de zorg binnen het ziekenhuis verhogen om incidenten te vermijden?

Je kan hiervoor een mailtje sturen naar de medewerker van de dienst kwaliteit die deze verbetersuggesties opvolgt (kwaliteit@azgroeninge.be). Alle verbetersuggesties worden intern besproken en geëvalueerd i.f.v. haalbaarheid en meerwaarde voor de patiënt. In de mate van het mogelijke trachten wij de patiënt die een verbetersuggestie meldt, ook feedback te bezorgen, zonder ons daarbij evenwel te engageren om deze verbetersuggestie ook door te voeren. Heb je als patiënt wel concrete verwachtingen t.a.v. het ziekenhuis en/of zijn medewerkers, dan verwijzen wij je graag door naar de ombudsdienst om je suggestie eerder als klacht te melden.

az groeninge is een ziekenhuis dat door Joint Commission International geaccrediteerd werd via een streng internationaal kwaliteitslabel. Je kan desgewenst ook een bezorgdheid over patiëntveiligheid en kwaliteit doorgeven aan deze organisatie op het e-mailadres jciaccreditation@jcrinc.com en aan de verantwoordelijke binnen de directie van az groeninge (tom.coolen@azgroeninge.be).

Dankzij je mening kunnen wij waar nodig onze dienstverlening bijsturen. Alvast bedankt voor je inbreng.