Obesitascentrum


Wat is overgewicht, obesitas?


obesitasObesitas is een welvaartsziekte die ons overspoelt …
 
Overgewicht, obesitas is een chronische ziekte die ontstaat wanneer gedurende een lange tijd meer energie (calorieën) wordt opgenomen dan verbruikt. Het teveel aan energie wordt opgenomen onder de vorm van vet en wordt ter hoogte van het vetweefsel opgeslagen.

Obesitas is een ernstige vorm van overgewicht en is meer dan een schoonheidsprobleem, het is een chronische ziekte. Overgewicht is de oorzaak van tal van gezondheidsproblemen die de kwaliteit van het leven en de levensverwachting ongunstig beïnvloeden. Obesitas is de oorzaak van een belangrijk aantal complicaties en comorbiditeiten, zoals (niet-insulinedependente) diabetes mellitus type 2, lipidenstoornissen, metabool syndroom, cardiovasculaire aandoeningen (hypertensie, angina pectoris en coronaire ziekten zoals varices, trombo-embolische aandoeningen), CVA, galstenen, levercirrhose, orthopedische klachten ….

Overgewicht en obesitas zijn in onze westerse maatschappij één van de belangrijkste gezondheidsproblemen. In de leeftijdsgroep van 35 tot 59 jaar hebben ruim 28 % van de vrouwen en 49 % van de mannen overgewicht. We spreken hier dus over een ‘ziekte’ die pandemische vormen aanneemt en de komende decades een enorme invloed zal hebben op onze volksgezondheid, niet in het minst door de verschillende complicaties van overgewicht. Men schat dat de directe geneeskundige kosten van de voornaamste pathologieën die gelinkt zijn aan obesitas bijna 6% van de RIZIV begroting bedragen(1). Het leidt ook tot meer werkverzuim.

Ook steeds meer kinderen en jongeren kampen met overgewicht.

Voorspellingen van het WHO(World Health Organisation) zijn resoluut: in het jaar 2015 zal overgewicht wereldwijd waarschijnlijk het meest omvangrijke medische probleem zijn. Obesitas is inmiddels een gezondheidsprobleem dat groter is dan het probleem van ondervoeding en infectieziekten.

 


--------------------------------------------------------------------------------

((1) Open brief aan de minister door het Obesitasforum 20/5/2005


--------------------------------------------------------------------------------