De dienst spoedopname is verhuisd naar campus kennedylaan - Toegang via de Ziekenhuisweg, Kortrijk

Afspraak maken


Ofwel maakt uw huisarts een afspraak met de specialist in het ziekenhuis ofwel doet u dat zelf.

U vindt een overzicht van alle artsen, hun consultatie-uren en contactgegevens op onze website.

De blauwgekleurde cellen bij de consultatie-uren betekenen dat er op dat moment alleen consultaties op afspraak mogelijk zijn. Wanneer de cellen geel gekleurd zijn, kan u zonder afspraak op consultatie komen (= vrije consultatie). U belt best nog even de dag voordien (na 12u) naar het onthaal om af te stemmen of de arts aanwezig zal zijn tijdens de vrije consultatie.

Uw afspraak annuleren

Als u door onvoorziene omstandigheden niet kan aanwezig zijn op uw afspraak, verwittig dan het secretariaat van de arts zo snel mogelijk. Buiten de openingsuren van het secretariaat kan u met ons contact opnemen via het algemene nummer van az groeninge 056 63 63 63.

 

VERWANTE INFO

Artsen