Spoedopname campus kennedylaan bereikbaar via de Ziekenhuisweg, Kortrijk

Innovatieve zorg


Mobile Healthprojecten

Maggie De Block, federaal minister voor Volksgezondheid, lanceerde medio 2016 een oproep voor pilootprojecten met gezondheidsapps en mobiele toestellen. Digitale toepassingen zoals gezondheidsapps kunnen patiënten mee aan het stuur plaatsen van hun eigen gezondheid, als copiloot. az groeninge diende i.s.m. andere zorgpartners 4 projecten in. Die werden allemaal aanvaard zodat we in het voorjaar van 2017 effectief kunnen starten met de uitrol voor patiënten.

Cardio@home

Doel: Het aantal heropnames van patiënten met hartfalen na de ziekenhuisopname laten dalen door:

 • Coachingtraject na ontslag uit het ziekenhuis
 • Opvolgen van parameters op afstand via telemonitoring
 • Stroomlijnen van kwalitatieve samenwerking tussen huisarts, cardioloog en andere eerstelijnspartners

Dolora@home

Doel: Bij patiënten met chronische pijn die een interventionele pijnbehandeling ondergingen het aantal behandelingen verminderen, shoppinggedrag voorkomen en stimuleren tot een snellere hertewerkstelling/aangepast werk door:

 • Coachingtraject na ontslag uit het ziekenhuis
 • Elektronische bevraging

Meer info

Beroertecoach

Doel: Via een transmuraal en webgebaseerd zorgtraject de zorg na een beroerte binnen en buiten het ziekenhuis bevorderen door:

 • Online coaching- en consultatieplatform beroertecoach.be
 • Online tool waarmee de beroertecoach van het ziekenhuis de patiënt beter kan begeleiden en controleren via videoconferentie en telemedicine
 • Beslissingsondersteunende hulpmiddelen

Meer info

Fibricheck

Doel: Vermijden van onnodige consultaties en onderzoeken bij patiënten met voorkamerfibrillatie door mobiele opvolging van therapeutische interventies (MoTIVatie)

 • Ritmemetingen via een app
 • Dagelijkse opvolging op afstand door een gespecialiseerde verpleegkundige i.s.m. de cardioloog
 • Verwittiging bij onregelmatige ritmes

My nexuz health

Een ander staaltje van digitale technologieën in de gezondheidszorg is de mogelijkheid die we patiënten bieden om via een website of app hun patiëntendossier te raadplegen. Via mynexuzhealth kunnen patiënten van zowel az groeninge, UZ Leuven als AZ Diest o.a. hun afspraken, eindverslagen van onderzoeken en persoonlijke gegevens raadplegen. In latere fases worden nog meer documenten vrijgegeven. Het online beschikbaar stellen van patiëntendossiers vanaf april 2017 is een verdere stap in patient empowerment, waarbij we patiënten nauwer betrekken bij hun behandeling door ze een directe inzage te geven in hun dossier. Dergelijke vergaande transparantie is een primeur voor België.

Bekijk uw dossier.

Shine-project

De ingrijpende demografische veranderingen in het Noordzeegebied brengen sociale en economische uitdagingen met zich mee. Ook binnen de gezondheidszorg vereist dit innovatieve en duurzame oplossingen.

Op basis van de expertise van Interreg willen we i.s.m. het OCMW Kortrijk en met de steun van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) een geïntegreerd business model in de zorgeconomie ontwikkelen. Met partners in Schotland en Nederland wisselen we goede praktijkvoeringen uit. Op deze manier wil Interreg de innovatieve en economische groei in West-Vlaanderen stimuleren.

Het project zal resulteren in een praktische handleiding voor de non-profitsector om oa. spin-offs met waardecreatie in de gezondheidszorg op te starten.

Totaal budget 2.456.567 €
EFRO-bijdrage 1.228.283 €

Meer info