Spoedopname campus kennedylaan bereikbaar via de Ziekenhuisweg, Kortrijk

Dagziekenhuis 5 de bres

Ieder van ons wordt in zijn of haar leven geconfronteerd met problemen. Wanneer deze op ons afkomen als we ons goed voelen, beschikken we meestal wel over de nodige draagkracht om hier mee om te gaan. In sommige situaties verloopt de verwerking echter minder vanzelf en blijkt verder functioneren niet meer zo evident. Bijvoorbeeld wanneer het gaat om een zeer ingrijpende gebeurtenis of wanneer er zich verschillende problemen tegelijkertijd of kort na elkaar voordoen. Ook wanneer u minder sociale omkadering heeft, kan het moeilijker zijn problemen het hoofd te bieden.

Misschien bevind je je nu in een dergelijke situatie en heb je de stap naar hulpverlening reeds gezet. Je behandelaar (huisarts, psycholoog, psychiater,…) zal dan samen met je zoeken naar de meest geschikte behandeling. Wanneer je klachten niet verminderen of zelfs toenemen, kan je behandelaar samen met jou besluiten dat het voor je goed zou zijn een intensievere behandeling te volgen.

De Bres kan op dat moment “in de bres springen” en je tijdelijk en kortdurend een behandeling bieden die zo goed mogelijk aansluit bij je noden op dat moment.

De Bres kan ook worden ingeschakeld na een psychiatrische opname om de overgang naar de thuissituatie zo vlot mogelijk te laten verlopen. We kunnen voortwerken aan resterende problemen. Indien aangewezen, kunnen we ook samen zoeken naar mogelijke nazorg.

Contact

campus kennedylaan, Huis van Beweging

afdelingshoofd: Cathy Van Gorp
t. 056 63 19 00

dagziekenhuis5@azgroeninge.be