Kwaliteitsvolle zorg


Incidenten


Mochten er, ondanks alle goede zorg, toch incidenten of bijna-incidenten plaatsvinden, dan gaan we hier zeer nauwgezet mee om.

We beschikken intern over een meldingssysteem van alle incidenten of bijna-incidenten waarbij de veiligheid van de patiënt in het gedrang kwam. Deze meldingen vormen een belangrijke pijler om verbeteracties op te zetten op het vlak van patiëntveiligheid. Meldingen gebeuren in een sfeer van vertrouwen waarbij we focussen op het zoeken naar manieren om dergelijke incidenten in de toekomst te vermijden.

Denk je zelf bij een incident betrokken te zijn, zorg er dan zeker voor dat je zorgverstrekker hiervan op de hoogte is.

Wie verwachtingen heeft t.a.v. het ziekenhuis en/of zijn medewerkers over incidenten waarbij hij of zij betrokken partij is, kan zich richten tot de ombudsdienst van az groeninge. Dergelijk incident wordt als een klacht beschouwd. Klik hier.