Kwaliteitsvolle zorg


JCI-kwaliteitslabel


Als houder van het JCI-kwaliteitslabel, voldoen we aan de hoogste kwaliteitseisen. Dit label wordt driejaarlijks geherevalueerd door de gerenommeerde internationale instantie die wereldwijd ziekenhuizen auditeert: Joint Commission International (JCI).

In 2013 behaalden we voor de eerste keer het JCI-kwaliteitslabel, dat in 2016 herbevestigd werd. In februari 2018 vond een derde, bijkomende audit plaats om na te gaan of de zorg aan patiënten in az groeninge ook na de inhuizing blijft beantwoorden aan de strenge kwaliteitsverwachtingen die JCI vooropstelt.

Joint Commission International

De internationale organisatie Joint Commission International (JCI) evalueert of ziekenhuizen voldoen aan haar strenge internationale verwachtingen inzake kwaliteit en veiligheid. Hiervoor hanteren ze een lijst van 350 standaarden die overeenkomen met ongeveer 1200 meetpunten. Deze meetpunten worden tijdens de audit gescoord, met 3 opties: ‘niet voldaan’, ‘gedeeltelijk voldaan’ of ‘volledig voldaan’. Bij voldoende hoge score, krijgt het ziekenhuis een JCI-label voor een periode van drie jaar, daarna vindt een nieuwe audit plaats. De standaarden worden regelmatig geactualiseerd en verfijnd.

Rapport 2016

Tijdens de audit in 2016 werden meer dan 1200 meetpunten gescoord, met 3 opties: ‘niet voldaan’, ‘gedeeltelijk voldaan’ of ‘volledig voldaan’. De score op deze 1200 meetpunten vind je hier. De 41 punten die niet als ‘volledig voldaan’ werden gescoord, zijn opgenomen als werkpunten in onze jaarplannen.