Spoedopname campus kennedylaan bereikbaar via de Ziekenhuisweg, Kortrijk

Commissie voor medische ethiek


Zoals vereist door artikel 70ter van de gecoördineerde wet op de ziekenhuizen en het KB van 12 augustus 1994 beschikt az groeninge over een commissie voor medische ethiek.

De commissie voor medische ethiek functioneert verder volgens volgende wetgeving en standaarden:

 • Wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt
 • Wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon
 • International Conference on Harmonisation (ICH) / WHO Good Clinical Practice standards (GCP)
 • Orde van geneesheren: Code van medische plichtenleer
 • Vlaamse standaarden via Zorgnet Vlaanderen

Opdrachten

 • Een begeleidende en raadgevende functie met betrekking tot de ethische aspecten van de ziekenhuiszorg;
 • Een ondersteunende functie bij beslissingen over individuele gevallen inzake ethiek;
 • Een adviserende functie met betrekking tot alle protocollen inzake experimenten op mensen en op reproductief menselijk materiaal.

Samenstelling

De commissie voor medische ethiek van az groeninge bestaat uit 15 stemgerechtigde leden waaronder een voorzitter en een ondervoorzitter. Er zijn daarnaast nog twee adviserende leden.

Stemgerechtigde leden

 • Voorzitter: dr. Peter Doubel, arts – nefroloog
 • Ondervoorzitter: Katelijn Daels - coördinator zingeving en spiritualiteit
 • Secretaris: apr. Sylvie Martens
 • Ann Cornette, zorgmanager
 • Ann Bracke, juriste
 • Dorine Libbrecht, hoofdverpleegkundige
 • dr. Sylvie Derycke, arts – radiotherapeut
 • prof. dr. Alex Maes, arts – nucleair geneeskundige 
 • dr. Serge Seghers, arts – psychiater
 • mevr. Van Eeckhout Eva - psychologische dienst
 • dr. Lieven Vanfleteren, arts – anesthesist
 • dr. Jeroen Vanhaecke, arts – orthopedisch chirurg
 • dr. Sofie Derijcke, arts - longarts
 • dr. Dirk Peeters, arts - neuroloog
 • dr. Freddy Beels, huisarts
 • mr. Bernard Verhamme, advocaat

Adviserende leden  

 • Bert Vanderhaegen, hoofdaalmoezenier UZ Gent
 • Linus Vanlaere, dokter in de theologie, ethicus


Frequentie van bijeenkomst

De commissie voor medische ethiek komt om de twee maanden samen voor overleg in een algemene vergadering.

Om de 14 dagen tussen de data van de algemene vergadering in wordt een toetsingscommissie gehouden met een beperkte delegatie van de leden.

De data van de algemene vergaderingen en toetsingscommissies kunnen via het secretariaat opgevraagd worden.

Voor dringende verzoeken kan een ad hoc commissie samengeroepen worden.


Praktisch

Voor adviesaanvragen voor klinische studies of scripties, moet u een dossier eerst aanmelden bij het bureau klinische studies.