De dienst spoedopname is verhuisd naar campus kennedylaan - Toegang via de Ziekenhuisweg, Kortrijk

Pers

Hebt u als journalist vragen die betrekking hebben op az groeninge? Neem dan contact op met woordvoerder Veerle De Wispelaere of, in haar afwezigheid, met een andere medewerker van de dienst pers en communicatie. In functie van uw vraag verzamelt zij de beschikbare info en/of brengt u in verbinding met de persoon van az groeninge die best geplaatst is om u de gevraagde info te bezorgen.

Wenst u graag opgenomen te worden op onze mailinglijst van persberichten? Geef een  seintje op onderstaand mailadres.


Patiënteninterviews

Het is één van onze primaire opdrachten om de rust en privacy van onze patiënten te waarborgen. Indien u op eigen initiatief en met professionele bedoelingen een patiënt wenst te bezoeken, legt u dit voorafgaandelijk voor aan de woordvoerder, zodat zij contact kan opnemen met de betrokken patiënt. Wij respecteren in dit opzicht steeds de wens van de patiënt om u al dan niet te woord te staan. Wanneer de patiënt instemt met een interview, faciliteren wij de ontmoeting. Op die manier kunnen wij de privacy van andere opgenomen patiënten waarborgen. Alleen wanneer de behandelend arts om medische redenen de toegang van externen tot de patiënt weigert, kan de vraag niet aan de patiënt worden voorgelegd. Als zorgverstrekker is een arts immers het best geplaatst om de draagkracht van een patiënt in te schatten.