Spoedopname campus kennedylaan bereikbaar via de Ziekenhuisweg, Kortrijk

Nieuws

6/6/2017
Patiënten nauwer betrokken bij zorgproces dankzij patiëntenborden

Op de SP-diensten van az groeninge wordt er gewerkt met patiëntenborden om de patiënt beter te betrekken bij zijn zorgplan. Via het patiëntenbord wordt belangrijke informatie gedeeld, zoals de doelstellingen naar welke er wordt gewerkt, de verantwoordelijke verpleegkundige en behandelende arts en de vermoedelijke ontslagdatum. Anderzijds kan de patiënt aangeven wat hij zelf belangrijk vindt en welke vragen hij nog heeft voor het team van zorgverleners.

az groeninge maakt gebruik van patiëntenborden om patiënten te helpen om doelstellingen te bepalen tijdens hun revalidatie. Door deze vorm van patiënt-empowerment worden zij zelf nauwer betrokken in hun eigen zorgproces. De komende maanden zal het bord ook ingezet worden op verschillende andere afdelingen.

Praktisch

De infoborden voor patiënten bevatten praktische informatie zoals de opnamedatum, behandelende arts en ook de manier waarop mensen willen aangesproken worden. Mevrouw of meneer, voornaam of een koosnaam. Iconen geven aan of een patiënt slecht hoort, minder goed ziet, slik- of kauwproblemen heeft. Ook de tijdstippen waarop iemand kine of ergo volgt, staan vermeld. Zo kunnen bezoekers ook telkens zien wanneer een patiënt in therapie is. Daarnaast is er op de borden ook plaats om de doelstellingen ("wat moet ik kennen en kunnen voor ik het ziekenhuis verlaat") en verwachtingen en vragen ("wat vind ik zelf belangrijk? Welke vragen heb ik?") te noteren. Patiënten bepalen zelf wat er op het bord komt. Op die manier hebben zij alles zelf in handen.

Op de verpleegeenheid revalidatie worden de borden reeds een tijd getest. Fabienne Lewille, hoofdverpleegkundige, vertelt:

"De borden worden goed onthaald, zowel door medewerkers als door patiënten en familie. Op de verpleegeenheid revalidatie verblijven patiënten hier vaak langdurig én is het toewerken naar duidelijke doelen en een ontslagdatum belangrijk. De informatie visualiseren op het bord, is een grote meerwaarde voor de patiënt en mantelzorger. De informatieborden zijn ook een extra communicatiemiddel tussen de zorgverleners en de familie van de patiënten. Zij kunnen vragen noteren voor ons, en omgekeerd. We streven er natuurlijk zoveel mogelijk naar om de naasten zelf te spreken, maar dat is niet altijd mogelijk. Een patiënt vergeet mogelijks ook eens om iets te melden, en dit bord is een handige geheugensteun. Vb. Als iemand onveilig schoeisel of pantoffels meeheeft, dan kunnen wij de familie vragen om andere mee te brengen."

What matters to you

De patiëntenborden kaderen in een breder zorgplan dat duidelijke doelstellingen wil formuleren en hierbij patiënten en mantelzorgers wil betrekken. We streven hierbij naar:

  • een verhoging van de betrokkenheid van patiënten en mantelzorgers bij het revalidatieprogramma
  • een betere afstemming van zorg op de wensen en behoeften van de patiënt

Petra Archie, directeur patiëntenzorg: "De patiëntenborden kwamen er vanuit twee invalshoeken. In de eerste plaats ontstond het idee vanuit onze "Mag ik-campagne" die we in 2014 lanceerden waarbij we de patiënt en mantelzorger maximaal willen betrekken in zijn/haar zorgproces. Onze aandacht voor presente zorg is een eigen vertaling van de internationale "What matters to you"-campagne. Ten tweede helpt het om met concrete doelstellingen te werken, zoals ook wordt voorgeschreven vanuit JCI. Het is een vorm van empowerment, waarbij we het initiatief vooral bij de patiënt willen leggen. Aan de hand van deze borden willen we werken naar eenzelfde doel zodat de patiënt in optimale omstandigheden terug naar huis kan of naar een thuis vervangende woonplaats. De patiënt is meestal maar een korte tijd bij ons. Het is belangrijk dat er maximale continuïteit is in het leven van onze patiënt zowel voor, tijdens als na een verblijf in ons ziekenhuis. "

Uitrol in geriatrie en andere diensten

De patiëntenborden worden momenteel gebruikt bij de verpleegeenheid revalidatie. In het najaar zullen ze ook op de afdeling geriatrie ingezet worden.

"Wij kozen ervoor om deze eerst te testen in een afdeling waar patiënten langer verblijven", verklaart zorgmanager Lode Pottie, "en bovendien was dit ook makkelijker in te plannen met de verschillende therapieën. Na de zomer is geriatrie aan de beurt. We zaten al samen met verschillende teamleden om te kijken hoe de borden nu precies kunnen worden ingezet op deze dienst. Nadien willen wij de informatieborden op alle afdelingen inzetten, zowel kort- als langverblijf."

 


terug