Spoedopname campus kennedylaan bereikbaar via de Ziekenhuisweg, Kortrijk

Nieuws

15/6/2017
Online opvolging van patiënten met chronische pijn via dolora@home

Patiënten van az groeninge met chronische pijn kunnen voortaan rekenen op Dolora@Home, waarbij ze een aantal weken na een (pulsed) radiofrequente pijnbehandeling* thuis begeleid worden via online bevragingen. Dankzij deze bevragingen moeten ze niet meer op consultatie komen in het ziekenhuis voor opvolging. Dolora@home is één van de 24 geselecteerde pilootprojecten in het kader van Mobile Health en loopt over een periode van 6 maanden. Het is een samenwerking tussen az groeninge, de Huisartsenkring West-Vlaanderen, het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen, Bond Moyson, Solidariteit voor het Gezin en Familiehulp. Ongeveer 400 patiënten kunnen gebruik maken van Dolora@Home.

Patiëntenparticipatie bij opvolging pijn

"Via de vragenlijsten peilen we naar de intensiteit waarmee patiënten de pijn ervaren, hun symptomen en klachten, het dagelijks functioneren, hun stemming en levenskwaliteit", zegt Virginie Huys, coördinator transmurale samenwerking van az groeninge. "Aan de hand van hun antwoorden passen we indien nodig hun zorgtraject en medicatie aan. We streven ernaar om een duidelijke pijndaling te verwezenlijken bij patiënten die jarenlang chronische pijn lijden. Net omdat de pijn niet verdwijnt, willen we dat de patiënt actief participeert in de opvolging en de omgang met zijn pijn en de beperkingen ervan. Vanuit deze visie ontwikkelen we ook educatiefilmpjes die patiënten online informeren en waarmee ze kunnen bijleren over pijn."

Bevraging via het online patiëntenportaal

"Voor de vragenlijsten werken we via MyNexuz, waardoor de patiënt zijn dossier online kan inkijken.", gaat Virginie verder. "De ingevulde vragenlijst komt rechtsreeks in het patiëntendossier. Daarnaast kan de patiënt bij vragen of ongerustheden via het online portaal een bericht verzenden naar de zorgverlener. Zo is er een gezamenlijke aanpak die een meerwaarde biedt voor de opvolging.

Met Dolora@Home coachen we onze patiënten heel gericht en volgen we ze nauwgezet op. Zo komen ze sneller tot een efficiënte behandeling en voorkomen we onnodige kosten. We kunnen de patiënt via het internet en met een scherm te woord staan. Handig, omdat ze zich op die manier niet moeten verplaatsen."

Shopping-gedrag

Pijnpatiënten vertonen soms ‘shopping’-gedrag: ze krijgen een behandeling, de resultaten zijn niet wat ze ervan verwachtten, dus gaan ze naar een andere arts. "Op die manier zoeken patiënten constant naar een definitieve oplossing van hun pijnprobleem. Net omdat chronische pijn zo complex is en verschillende gebieden en aspecten behandeld en onderzocht moeten worden, is het beter dat één arts de patiënt volgt. Dat ‘shopping’-gedrag hopen we met Dolora@Home deels onder controle te krijgen. We verwachten 35% minder consultaties bij de pijnspecialist en minder consultaties bij de verpleegkundig pijnexpert die de patiënten begeleidt."

Mobile Health

Maggie De Block, federaal minister voor Volksgezondheid, lanceerde medio 2016 een oproep voor pilootprojecten met gezondheidsapps en mobiele toestellen. Met Digitale toepassingen zoals gezondheidsapps kan je als patiënt zelf aan het stuur zitten van je eigen gezondheid. Van de 98 mHealth-proefprojecten die er na de oproep werden ingediend, kregen er 24 een half jaar lang een kans. az groeninge diende i.s.m. andere zorgpartners 4 projecten in, die allemaal werden aanvaard: cardio@home, beroertecoach, fibricheck en dolora@home. Meer info.

Meer info:
secretariaat pijnkliniek
t. 056 63 30 35 of 056 63 30 30 

* Tijdens een (pulsed) radiofrequente pijnbehandeling worden zenuwwortels en facet gewrichtjes behandeld met kloppende, zwakke stroomstootjes.

 


terug