Spoedopname campus kennedylaan bereikbaar via de Ziekenhuisweg, Kortrijk

Nieuws

18/9/2017
Elektronische uitwisseling van patiëntengegevens

Sinds 2 mei 2016 bezorgt het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen via beveiligde elektronische weg de gegevens van hun patiëntendossiers aan az groeninge voor patiënten die in het ziekenhuis opgenomen worden. Sinds 6 september 2017 werd eenzelfde uitwisseling ook opgestart met Solidariteit voor het Gezin. Deze geautomatiseerde en dus efficiënte gegevensuitwisseling garandeert een continue infodoorstroming over de zorg en dus zorgcontinuïteit voor de patiënt.

De verpleegkundigen van het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen en Solidariteit voor het Gezin leveren dagelijks bij heel wat patiënten thuiszorg. Ze kennen dus als geen ander de verpleegkundige situatie van hun patiënten. Ze hebben ook een zicht op de noden, behoeften, verwachtingen, verpleegproblemen … en werken op basis hiervan concrete doelstellingen en acties uit. Zo kunnen ze bijvoorbeeld doorverwijzen naar diensten voor gezins- en bejaardenzorg of andere vormen van ondersteuning. De thuisverpleegkundigen bundelen die gegevens van de patiënt in een elektronisch verpleegdossier (EVD) dat ze tijdens een bezoek aan de patiënt thuis via het EVD-toestel kunnen bijwerken.

Nico Vandenbroucke, directeur IT Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen: “Wanneer een patiënt naar het ziekenhuis moet, is het belangrijk dat we die info snel en veilig ter beschikking kunnen stellen voor een vlotte verderzetting van de zorg. Dankzij de nauwe samenwerking tussen onze informaticadienst en die van az groeninge kunnen we dat pakket aan patiëntgegevens nu voor het eerst automatisch naar een ziekenhuis doorsturen. De gegevensuitwisseling verloopt via beveiligde weg, nl. via de e-healthbox van beide organisaties. Dat zijn een soort van brievenbussen waarmee we digitaal en beveiligd informatie kunnen posten in een andere brievenbus.”

Virginie Huys, coördinator transmurale samenwerking az groeninge: “Al die gegevens die het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen en Solidariteit voor het Gezin opbouwden tijdens hun thuiszorgrelatie met de patiënt kunnen cruciaal zijn wanneer de patiënt in het ziekenhuis opgenomen wordt. Met dergelijke info kunnen we de kwaliteit, veiligheid en continuïteit van de zorg verbeteren, onnodige onderzoeken en tijdverlies vermijden. Het unieke van die elektronische informatieoverdracht is wel dat alle gegevens onmiddellijk geïntegreerd worden in KWS, dat is het elektronisch patiëntendossier dat wij in az groeninge gebruiken."

"Deze samenwerking bewijst dat transmurale zorg door informatisering een nieuwe inhoud krijgt." haalt Stefaan Noreilde, directeur gezondheidszorg van Solidariteit voor het Gezin, aan, "Dit is in de eerste plaats goed nieuws voor de patiënt. Door gegevensuitwisseling tussen thuiszorg en het ziekenhuis kunnen de betrokken zorgverstrekkers veel korter op de bal spelen. Dit vertaalt zich in betere kwaliteit van zorg voor de patiënt en meer tijd om aan de patiënt te besteden."

 


terug