Spoedopname campus kennedylaan bereikbaar via de Ziekenhuisweg, Kortrijk

Nieuws

5/10/2018
Vijf nieuwe artsen van start in az groeninge

dr. Ann-Valérie Sabbe, centrum neus-, keel- en oorziekten

Bekijk contactgegevens en consultatie-uren van dr. Ann-Valérie Sabbe.

prof. dr. Tom Van Maerken, klinisch laboratorium

Prof. dr. Tom Van Maerken vervoegde het team van het klinisch labo az groeninge.

“Ik studeerde geneeskunde aan de Universiteit Gent en heb zowel een specialisatie in de klinische biologie (2011) als in de klinische genetica (2018).

De voorbije 7 jaar was ik werkzaam als staflid in het UZ Gent, eerst in het Centrum voor Medische Genetica en vervolgens in het Laboratorium voor Klinische Biologie. Daarnaast ben ik sinds 2014 aangesteld als hoofddocent aan de Universiteit Gent (deeltijdse positie in het vakgebied medische genetica, met focus op kankergenetica).

In de laboratoriumdiagnostiek vormen klinische biologie en genetica meer en meer één continuüm. Deze tendens is al enkele jaren aan de gang, heeft recent nog een stroomversnelling gekend met de introductie van de NIPT en zal in de toekomst enkel verder toenemen, bv. op vlak van hematologie en oncologie. Voor een groot ziekenhuis als az groeninge is het belangrijk om mee te groeien met deze ontwikkelingen. Met mijn professionele achtergrond hoop ik een meerwaarde te kunnen betekenen voor de verdere uitbouw van de moleculair diagnostische activiteiten in het klinisch laboratorium.

Zorg voor de patiënt kent vele facetten. Een goede laboratoriumdiagnostiek is vaak belangrijk voor een optimale aanpak van de gezondheidsproblemen. Als laboratoriumspecialist trachten wij een betrouwbare partner te zijn voor alle andere artsen in het ziekenhuis. Ik kijk dan ook uit naar een boeiende samenwerking met alle collega’s van az groeninge.”

Bekijk contactgegevens en consultatie-uren van prof. dr. Tom Van Maerken.

dr. Daphné Thoma, centrum oogziekten

Dr. Daphné Thoma startte op het centrum oogziekten van az groeninge en in het oogartsencentrum in Harelbeke. 

“Na mijn middelbare schoolloopbaan in het Sint-Amandscollege van Harelbeke en Kortrijk, verdiepte ik me in mijn studies geneeskunde. Hiervoor bleef ik initieel in de regio, met name de Katholieke Universiteit Leuven Afdeling Kortrijk. Nadien zette ik mijn opleiding voort aan de Katholieke Universiteit in Leuven, waar ik koos me te specialiseren in oogziekten.

In het Leuvense landschap ben ik nog even blijven hangen om me verder bij te scholen in mijn subspecialisatie, namelijk glaucoom. Hierbij heb ik de kans gekregen om bij mijn leermeesters prof. I. Stalmans en prof. E. Vandewalle aan het UZ Leuven elk aspect van de glaucoombehandeling onder de knie te krijgen, gaande van laserbehandelingen tot de glaucoomchirurgie (met de trabeculectomie en de Xen gel stent implant).

Daarnaast greep ik ook met beide handen de kans om me bij dr. Herman in Zottegem verder te ontwikkelen tot cataractchirurg. Met deze bijkomende opleidingen streef ik ernaar de patiënt met de beste zorgen te behandelen.”

Bekijk contactgegevens en consultatie-uren van dr. Daphné Thoma.

dr. Jannie Vercruyssen, centrum oogziekten

Dr. Jannie Vercruyssen startte op het centrum oogziekten van az groeninge.

“Ik studeerde geneeskunde aan de Ugent en specialiseerde me verder in de oogheelkunde in het UZ Gent, AZ Sint-Jan Brugge en ZNA Middelheim.
Oogheelkunde heeft mij steeds aangetrokken omwille van de diversiteit en complexiteit dat dit kleine, doch belangrijke orgaan te bieden heeft.

Ik behaalde in 2016 het theoretische examen van het International Council of Ophthalmology en bekwaamde me na de opleiding verder in de chirurgische aspecten van dit discipline, met name cataract- en ooglidchirurgie. Voor deze fellowships trok ik naar het MMC te Eindhoven en het AMC te Amsterdam.

Ik ben zeer enthousiast om de groep van oogartsen van az groeninge te vervoegen om me samen met het ganse oogheelkunde team in te zetten om dag na dag de best mogelijke zorg te verlenen aan iedere patiënt.”

Bekijk contactgegevens en consultatie-uren van dr. Jannie Vercruyssen.

dr. Tom Moerman, centrum longziekten

Dr. Tom Moerman versterkt het team longziekten-allergie van az groeninge.

“Ik studeerde geneeskunde aan de KULAK  en de KU Leuven waarna ik promoveerde tot arts in 2011. Hierna volgde ik een specialisatie in pneumologie en was als assistent actief in het UZ Leuven en az groeninge. In 2017 was mijn opleiding pneumologie voltooid en verdiepte ik me in twee subdisciplines, namelijk interstitieel longlijden en slaapgerelateerde aandoeningen. Onder leiding van professor Wim Wuyts van het UZ Leuven breidde ik mijn kennis omtrent interstitiële longpathologie uit. Daarna werkte ik gedurende 6 maanden in het slaaplabo van het Alfred Hospital te Melbourne, Australië, onder leiding van Matthew Naughton en legde ik me toe op slaapgerelateerde aandoeningen. Ik legde succesvol het ‘European examination of certification in sleep medicine’ af, en mag me een ESRS gecertificeerd somnoloog noemen.

Tijdens mijn opleiding heb ik reeds kennis gemaakt met az groeninge. Deze ervaring was uitermate positief waardoor ik niet twijfelde toen de vraag kwam om er te starten als longarts. Ik hoop bij te dragen aan de kwaliteitsvolle zorg die de dienst longziekten aanbiedt, waarbij ik me voornamelijk zal toeleggen op de diagnose en behandeling van longfibrose patiënten. Daarnaast hoop ik het slaapcentrum verder uit te bouwen, zowel binnen onze dienst als multidisciplinair.

Naast mijn activiteit in az groeninge blijft ik ook als consulent interstitiële longziekten werkzaam in het UZ Leuven.”

Bekijk contactgegevens en consultatie-uren van dr. Tom Moerman.

 


terug