Spoedopname campus kennedylaan bereikbaar via de Ziekenhuisweg, Kortrijk

Nieuws

10/12/2018
Oprichting OPAT-consortium

OPAT

Sommige patiënten hebben een infectie waarbij een behandeling met perorale (via de mond) antibiotica niet mogelijk is. In deze situatie moet de antibiotica via intraveneuze weg (via de ader) toegediend worden. Standaard gebeurt deze behandeling tijdens een opname in het ziekenhuis. Er bestaat een alternatief: OPAT.

OPAT is de afkorting voor Outpatient Parenteral Antimicrobial Therapy. Een eenvoudige vertaling hiervan is een thuisbehandeling met intraveneus toegediende antibiotica.
Na een korte opstartfase in het ziekenhuis, mag de patiënt naar huis waar de thuisverpleegkundige de intraveneuze antibiotica toedient. De patiënt komt doorheen het traject in aanraking met verschillende zorgverleners: arts-specialist, huisarts, ziekenhuisapotheker, thuisapotheker, sociale dienst ziekenhuis, (thuis)verpleegkundige … . Dit multidisciplinair team staat in voor een goede begeleiding van de patiënt en een kwaliteitsvolle behandeling.

OPAT heeft verschillende voordelen voor de patiënt. De voornaamste is dat de patiënt thuis in een vertrouwde omgeving zijn antibioticatherapie kan verderzetten. Dit laat toe dat de patiënt sneller zijn dagelijkse activiteiten kan hervatten. Anderzijds houdt het ziekenhuis bedden vrij voor andere patiënten met nood aan acute zorg.

Consortium

In 2016 werd op initiatief van UZ Gent een consortium opgericht rond OPAT met 11 Vlaamse ziekenhuizen (AZ Delta, AZ Groeninge, AZ Maria-Middelares, AZ Sint-Jan Brugge-Oostende, AZ Sint-Lucas Gent, H.-Hartziekenhuis Lier, Imeldaziekenhuis, Jan Yperman Ziekenhuis, Sint-Andriesziekenhuis, Sint-Jozefskliniek Izegem en UZ Gent).

Het doel van het consortium is OPAT te promoten en kenbaar te maken bij het brede publiek. Via de website www.opat.be stelt het consortium informatie ter beschikking voor patiënten en zorgverleners. Regionaal worden informatiesessies georganiseerd voor verschillende doelgroepen.

 


terug