Spoedopname campus kennedylaan bereikbaar via de Ziekenhuisweg, Kortrijk

Nieuws

14/1/2019
Kanker Centrum Kortrijk az groeninge door OECI erkend als ‘Clinical Cancer Centre’

Onze geïntegreerde en multidisciplinaire kwaliteitsvolle kankerzorg voldoet aan de Europese kwaliteitsstandaarden.

De Organisation of European Cancer Institutes (OECI) is een niet-gouvernementele organisatie die in 1979 is opgericht om de samenwerking tussen Europese kankercentra en -instituten te bevorderen. OECI verenigt 93 Europese instellingen. Az groeninge is daarbij het derde in België.

Het accreditatie programma wordt sinds 2008 door OECI aangeboden aan Europese kankercentra met deze hoofddoelen:

  • De kwaliteit en toegang tot hoogwaardige oncologische zorgverstrekking in Europa tot een gelijk niveau te brengen en de strijd tegen kanker beter te organiseren op Europees niveau.
  • Ondersteunen van Europese kankerinstituten bij het invoeren van een kwaliteitssysteem met behulp van de OECI-kwaliteitsnormen en het peer review-systeem.

Troeven van ons kankercentrum

De belangrijkste troeven van het Kanker Centrum Kortrijk az groeninge zijn volgens de OECI:

  • De kwaliteit van de samenwerking tussen de verschillende specialismen en de indrukwekkende werking van de MOC’s (Multidisciplinair Oncologisch Consult)
  • Een goed geïmplementeerd kwaliteitssysteem waardoor kwaliteit van zorg merkbaar hoge prioriteit krijgt
  • ICT met sterke focus op kwaliteit en veiligheid
  • Netwerking, samenwerkingsverbanden en artsen vanuit andere centra met vaste consultatiedagen in het Kankercentrum
  • Beschikbaarheid en implementatie van richtlijnen en protocollen
  • Beschikbaarheid en kwalitatieve samenwerking met alle ondersteunende diensten en het palliatief support team
  • Deelname en organisatie van klinische studies
  • De algemeen goede integratie van de 4 verschillende Kortrijkse ziekenhuizen
“De auditoren waren bijzonder tevreden over de goed voorbereide en uitgevoerde audit. Het hoog competentieniveau van het enthousiaste personeel met een realistische houding en de openheid voor suggesties, blijft hen zeker bij,” aldus verpleegkundig specialist Oncologie Annelies Courtens.

Het behalen van de accreditatie is geen doel op zich.

"De meerwaarde zit hem eerst en vooral in de deelname zelf. De OECI accreditering zorgt vanaf de start voor het in kaart brengen van de volledige oncologische zorgverlening en een kritische kijk naar de huidige structuur en manier van werken. Het proces tot het behalen van de accreditatie/certificatie heeft heel wat tijd gekost maar we zijn trots en het is het resultaat van een constante inzet vanwege elke zorgprofessional die het welzijn van onze kankerpatiënten steeds voorop plaatst.
Het behalen van ons label is echter geen eindpunt. We hebben ons geëngageerd voor een proces van continue kwaliteitsverbetering en nieuwe doelstellingen om de komende jaren aan te werken. Na de accreditatie kregen we opportuniteiten om in de toekomst mee aan de slag te gaan. Stuk voor stuk uit te bouwen projecten om onze externe visibiliteit te verhogen, de kwaliteit en veiligheid van de zorg nog verder te kunnen verbeteren, het niveau van patiënten participatie op te trekken en het personeel te ondersteunen in hun dagelijkse praktijkvoering.", zegt Courtens.

Eerste niet-universitair ziekenhuis in België

“Wij zijn verheugd dat we met ons Kanker Centrum Kortrijk het eerste niet-universitair centrum in België zijn dat de accreditatie en certificatie ‘Clinical Cancer Centre’ heeft behaald. Dit betekent een erkenning voor elke zorgverlener die zich dagelijks binnen de oncologische zorgverlening inzet,” zegt Kortrijks oncoloog dr. Philip Debruyne. “Patiënten met (een vermoeden van) kanker kunnen in az groeninge terecht voor de nieuwste onderzoeken en behandelingen. Met focus op een persoonlijke benadering, want elk kankergeval is anders,” aldus nog dr. Debruyne.

Naast het Kortrijkse az groeninge zijn er in België slechts twee andere centra erkend. Die bevinden zich in de Brusselse regio.

 


terug