Spoedopname campus kennedylaan bereikbaar via de Ziekenhuisweg, Kortrijk

Nieuws

3/7/2019
Az groeninge erkend als gespecialiseerd centrum voor complexe pancreasaandoeningen en pancreastumoren

Kortrijks ziekenhuis az groeninge is binnen het E17 ziekenhuisnetwerk het referentiecentrum voor pancreaschirurgie

Studies tonen duidelijk aan dat gespecialiseerde zorg - en in het bijzonder hoog technische complexe ingrepen - enkel op een kwaliteitsvolle wijze kan worden uitgevoerd in een ziekenhuis waar voldoende expertise aanwezig is.

Vandaar dat de federale overheid beslist heeft om die ingewikkelde chirurgische ingrepen m.b.t. pancreassen in een beperkt aantal "centra voor complexe pancreaschirurgie" te concentreren. Voor gans het land gaat het om 15 centra waarvan az groeninge er één is.

Pancreaschirurgen dr. Mathieu D’Hondt en dr. Franky Vansteenkiste zijn opgetogen met deze erkenning. dr. D’Hondt: "In az groeninge focus ik mij samen met collega Franky Vansteenkiste op complexe lever- en pancreasingrepen. We houden al vele jaren uitgebreid de data van al deze operaties bij. Per geopereerde patiënt worden 130 parameters geregistreerd in een database. In combinatie met de opgebouwde ervaring worden - mede door deze kwaliteitscontrole - onze ingrepen steeds beter uitgevoerd. Dit resulteert o.a. in minder bloedverlies tijdens de operatie. Ook het aantal complicaties en de ernst daarvan nemen elk jaar verder af."

Meer en meer pancreasoperaties gebeuren via een kijkoperatie.

"Sinds 2012 worden zo’n 70% van de pancreasingrepen via kijkoperatie verricht. Ook de complexe pancreaskopresectie of Whippleprocedure voeren we meer en meer via kijkoperatie uit. Deze techniek wordt slechts in enkele Europese centra via kijkoperatie verricht.

Door deze minimale invasieve ingrepen herstelt de patiënt veel sneller en moet hij minder lang in het ziekenhuis verblijven. Uit een vergelijkende analyse met onze open procedures zien we dat bij de kijkoperatie ook meer klieren worden verwijderd," aldus dr. D’Hondt.

Duidelijk minder overlijdens

In onze databank van pancreasingrepen zitten momenteel gegevens zo’n 250 pancreasoperaties.

Geen enkel patiënt die een pancreasingreep onderging in az groenige kwam te overlijden binnen de eerste 30 dagen terwijl het nationale gemiddelde 3.9% bedraagt. Na 90 dagen is het sterftecijfer in az groeninge 1.3% terwijl het nationale gemiddelde 7.8% bedraagt. Bij 86,3 procent van de operaties was er geen achterblijvend tumorweefsel vast te stellen (R0 resectie) wat bij pancreasoperaties een zeer hoog percentage is in vergelijking met andere grote studies.

"Onze kennis en ervaring stellen we graag ter beschikking van de anderen. Voor de niet-chirurgische behandeling van pancreassen werken we nauw samen met de andere ziekenhuizen van het E17 ziekenhuisnetwerk. Elke dag werken aan de beste zorg, daar gaan we voor," besluit een enthousiaste dr. D’Hondt.

 


terug