Spoedopname campus kennedylaan bereikbaar via de Ziekenhuisweg, Kortrijk

Nieuws

23-10-2019
Het infopunt Ziekenfondsen @azgroeninge ontvangt 2500 bezoekers in eerste werkjaar!

Infopunt ziekenfondsen blaast eerste kaarsje uit.

Sinds een jaar kunnen patiënten en hun familie, mantelzorgers, bezoekers, … terecht voor advies en informatie bij hun ziekenfonds. Ze kunnen zich ook laten bijstaan bij vragen die aansluiten bij een opname in het ziekenhuis, zoals inschakelen van thuiszorgdiensten en het laten leveren van hulpmiddelen.
 
Zowel CM, Bond Moyson als Liberale Mutualiteit Plus stapten mee in het project. Een unieke samenwerking in Vlaanderen waarmee zowel de ziekenfondsen als az groeninge eenzelfde doelstelling hebben: mensen ontzorgen.
 
Een eerste evaluatie toont duidelijk de behoefte aan zo’n infopunt.
Meer dan 2500 bezoekers vonden afgelopen jaar de weg naar het loket. Patiënten en hun familie die langskomen zijn zeer positief over de aangeboden service. De aanwezigheid van zo’n infopunt op de ziekenhuiscampus maakt  de ondersteuning vanuit de ziekenfondsen korter en laagdrempeliger.
 
Bezoekers kunnen niet alleen voor vragen rond hun ziekenfonds bij het infopunt terecht, ook voor thuiszorgvragen en het laten leveren van hulpmiddelen kan je langskomen. Er staan er afkolfapparaten en aerosoltoestellen, en je kan een rolwagen in het infopunt laten leveren.
 
Maar je kan er ook overleggen met een maatschappelijk werker die je verder op weg helpt. Dit in nauw overleg met de sociale dienst van het ziekenhuis die ook regelmatig doorverwijst naar het infopunt.
 
Zowel de ziekenfondsen als az groeninge blikken tevreden terug op afgelopen jaar.
Samen ontzorgen, daar blijven ze ook in de toekomst voor gaan.
 
------
Het infopunt is elke werkdag geopend van 13u tot 17u. Het bevindt zich in de gaanderij naast de Carrefour.
Via de brievenbussen kunnen leden van CM, Bond Moyson en Liberale Mutualiteit Plus documenten bestemd voor hun ziekenfonds deponeren.


terug