Spoedopname campus kennedylaan bereikbaar via de Ziekenhuisweg, Kortrijk

Patiëntveiligheid


De acties die wij ondernemen om je veiligheid en de kwaliteit van de zorg te verbeteren, zijn legio. Wij sommen hierna enkele voorbeelden op.

Identificatieklevers

Als patiënt krijg je bij je aanmelding aan het onthaal een set identificatieklevers mee. Gelieve je gegevens steeds na te kijken.

Identificatiebandje

Bij opname in het ziekenhuis krijg je een identificatiebandje om de pols. Dit bandje zorgt ervoor dat wij je tijdens je verblijf in az groeninge op elk moment correct kunnen identificeren. Dit is essentieel vóór tal van handelingen: de toediening van medicatie of bloed, staalafnames, de start van een behandeling of onderzoek, het vervoer van de patiënt ... Door op deze verschillende momenten telkens expliciet naar je familienaam, voornaam en geboortedatum te vragen, kunnen de zorgverleners van het ziekenhuis de juiste zorg toedienen aan de juiste patiënt.

 

 

 

 


Controleer steeds of je voornaam, familienaam en geboortedatum correct op het bandje staan.

Dit identificatiebandje moet je constant aanhouden tijdens je opname in az groeninge. Werd toch het bandje verwijderd, bijvoorbeeld voor een operatie of onderzoek, vraag dan onmiddellijk een nieuw bandje.

Valpreventie

Veel valpartijen thuis of in het ziekenhuis worden mee veroorzaakt door onveilig schoeisel (bv. pantoffels). Kies daarom voor schoeisel met een gesloten hiel en een stevige zool. Bij een verhoogd risico op vallen, starten we steeds het 'zorgpad vallen' op. Bij een opname in het ziekenhuis gaan we samen met je na of je een verhoogd risico loopt om te vallen. Je kan langsgaan in de valkliniek om je valproblematiek in kaart te brengen en om een specifiek oefenprogramma op te starten. Voel je je nog wat zwak of onzeker, aarzel dan niet om hulp te vragen bij het opstaan uit zetel of bed. Meer info over de valkliniek

Medicatie

Maak een lijst van alle medicatie die je gebruikt (met of zonder voorschrift) en neem deze lijst mee naar het ziekenhuis (zie invulformulier). Vraag hiervoor hulp aan je huisarts of apotheker. Laat altijd weten welke medicijnen je niet verdraagt, op welke je allergisch reageert of waarvan je weet dat ze bij jou niet werken.

Stel vragen als je medicatie er anders uitziet dan je verwacht.  Let op dat je alleen je eigen medicatie krijgt door bijvoorbeeld je naam en geboortedatum op het etiket te controleren.

Checklist bij chirurgie

Vóór de aanvang van elke operatie overloopt het team van artsen en verpleegkundigen een checklist zodat we zeker de juiste ingreep aan de juiste zijde bij de juiste patiënt uitvoeren. Om deze reden plaatsen we vooraf samen met jou een pijl op de zijde waar je geopereerd zal worden.

 

 

 

 


Pijnbeleid

Je pijn is onze zorg. Daarom screenen we standaard elke patiënt 2 keer daags op pijn, vaker indien nodig. Een gedetailleerd pijnbeleid stuurt aan hoe de pijn best verlicht kan worden.

Ziekenhuishygiëne

Een ziekenhuis is, per definitie, een omgeving waar veel zieken en dus potentieel ook veel ziektekiemen aanwezig zijn. Daarom bestaat er binnen az groeninge een beleid inzake ziekenhuishygiëne dat ernaar streeft dat opgenomen patiënten gedurende hun verblijf geen bijkomende nadelige gevolgen ondervinden voor hun gezondheid. Het voorkomen van infecties vormt hierbij niet de enige, maar wel de belangrijkste opdracht. Meer info