Spoedopname campus kennedylaan bereikbaar via de Ziekenhuisweg, Kortrijk

Patiëntenverenigingen


Patiëntenverenigingen waarmee az groeninge samenwerkt

vzw Vriendenkring Nierpatiënten Kortrijk

Doestelling

De VZW Vriendenkring Nierpatiënten Kortrijk begeleidt chronisch zieke nierpatiënten en hun naaste omgeving bij het verwerken van het ziekteproces.

Contact

www.vnkvzw.be
vnkvzw@gmail.com

Samenwerking

 • centrum nefrologie

 

CVA lotgenotengroep 'mijn tweede leven'

Doelstelling

De lotgenotengroep ‘Mijn Tweede Leven’ is een regionale zelfhulpgroep na CVA. Ze komen tweemaandelijks samen in een ontspannen sfeer om ervaringen uit te wisselen, steun te zoeken bij elkaar en vooral leuke activiteiten te ondernemen.

Contact

Marleen Detavernier
t. 0486 86 06 77
mijntweedeleven@hotmail.be

Samenwerking

 • centrum neurologie
 • centrum neurochirurgie

 

MS-liga

Doelstelling

De MS-Liga Vlaanderen werd opgericht om personen met MS wegwijs te maken in het doolhof van aspecten die met deze aandoening te maken hebben. De missie van de MS-Liga Vlaanderen is de bevordering van het algemene welzijn van personen met MS, hun familieleden en hun omgeving.

Contact

Secretariaat MS-Liga Vlaanderen vzw
Boemerangstraat 4
3900 Overpelt
t. 011 80 89 80
www.ms-vlaanderen.be

Trui Vyncke, sociale dienst MS-liga
p.a. az groeninge
Pres. Kennedylaan 4
8500 Kortrijk
permanentie: maandag van 9 tot 12u30
elke maandag, dinsdag en donderdag telefonisch bereikbaar op 0470 13 05 91
ms-liga.kortrijk@ms-vlaanderen.be  
trui.vyncke@ms-vlaanderen.be

Samenwerking

 • centrum neurologie
 • centrum neurochirurgie

 

Harvey-cushing en werkgroep Hersentumoren

Doelstelling

Harvey Cushing stelt erkende en speciaal hiervoor opgeleide psychologen kosteloos ter beschikking om patiënten en hun naasten te begeleiden wanneer een hersentumor of een andere ernstige hersenaandoening die een neurochirurgische ingreep vergt, is vastgesteld.

Werkgroep Hersentumoren bezorgt zeer veelomvattende informatie op een overzichtelijke en verstaanbare wijze. Goede informatie draagt bij tot het nemen van de juiste beslissingen in samenspraak met de artsen en maakt een betere en snellere verwerking mogelijk.

Contact

Gasstraat 5, 2950 Kapellen
t. 0495 50 53 11
info@wg-hersentumoren.be

Samenwerking

 • centrum neurologie
 • centrum neurochirurgie

 

NAH Liga 

Doelstelling

De vzw NAH Liga richt zich tot alle personen met een niet aangeboren hersenletsel, hun familie en hun omgeving voor hun belangenbehartiging, het bevorderen van de participatie en het in kaart brengen van patiëntenorganisaties.

Contact

www.nahliga.be/  

Samenwerking

 • centrum neurologie
 • centrum neurochirurgie

 

Lotgenotengroep voor jongeren 14-18 jaar

Doelstelling

Jongeren van 14 tot 18 jaar die geconfronteerd werden met een ingrijpend verlies komen maandelijks samen in huisvandeMens Kortrijk.

Contact

vanassche.frederique@gmail.com
t. 0472 73 24 77

Samenwerking

 • dienst zingeving en spiritualiteit
 • sociale dienst

 

Con Tempo

Doelstelling

ConTempo is een netwerk van mensen die hun partner verloren door overlijden.

Contact

info@vzwcontempo.be
www.vzwcontempo.be
t. 050 44 49 57

Samenwerking

 • dienst zingeving en spiritualiteit
 • sociale dienst

 

Stoma Ilco vzw

Doelstelling

Stoma Ilco vzw is een zelfhulpgroep voor (en door) stomadragers. Stoma Ilco wil mensen opvangen, helpen en begeleiden om opnieuw een zo normaal mogelijk leven te leiden. Zij verstrekken informatie en voorlichting over het dagelijkse leven met een stoma.

Contact

Stoma Ilco regio Kortrijk
E.Z. Brigitte Vandecasteele
t. 056 22 50 85 
www.stomailco.be

Samenwerking

 • centrum abdominale chirurgie
 • centrum urologie

 

Uilenspiegel

Doelstelling

UilenSpiegel VZW is een pluralistische vereniging voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Sterk in patiëntenvertegenwoordiging, vorming, herstel, ervaringsdeskundigheid, lotgenotencontact, informeren en beeldvorming.

Contact

UilenSpiegel VZW
Hovenierstraat 45
1080 BRUSSEL
t. 02 410 19 99 (di, wo, vrij)
www.uilenspiegel.net

Samenwerking

 • centrum psychiatrie

 

Al-Anon

Doelstelling

De Al-Anon Familiegroepen vormen een gemeenschap van verwanten en vrienden van alcoholisten. Al-Anon heeft maar één doel en dat is de familieleden en vrienden van alcoholisten helpen. Ze doen dit door het programma van de Twaalf Stappen te volgen, door het opvangen en troosten van familieleden en/of vrienden van de alcoholist(e).

Contact

t. 03 218 50 56
www.al-anonvl.be

Samenwerking

 • verpleegeenheden psychiatrie De Dam -  De Bres

 

AA

Doelstelling

Anonieme Alcoholisten is een gemeenschap van mannen en vrouwen die hun ervaring, kracht en hoop met elkaar delen om hun gemeenschappelijk probleem op te lossen en anderen te helpen bij het herstel van hun alcoholisme. Het enige vereiste voor lidmaatschap is een verlangen op te houden met drinken.

Contact

t. 03 239 14 15
www.aavlaanderen.org

Samenwerking

 • actieve verwijzing vanuit alle eenheden psychiatrie naar de talrijke AA-vergaderingen uit de regio Kortrijk
 • een afdeling van de AA komt ook wekelijks bijeen op vrijdagavond in campus vercruysselaan.
 • Op vraag van een geïnteresseerde patiënt komt een afgevaardigde van de AA hun werking vooraf toelichten

 

Similes

Doelstelling

Similes is een vereniging voor gezinsleden en nabijbetrokkenen van personen met psychische kwetsbaarheid. Similes verenigt partners, ouders, broers en zussen, vrienden ... kortom iedereen die betrokken is bij een persoon met een psychische kwetsbaarheid en los van het feit of deze persoon thuis woont of is opgenomen in een ziekenhuis of beschut of zelfstandig woont.  

Contact

Groeneweg 151, 3001 Heverlee
t. 016 24 42 01

Samenwerking

 • actieve verwijzing vanuit alle eenheden psychiatrie ter ondersteuning van patiënten met psychiatrische problematiek en hun familieleden

 

SOS nuchterheid

Doelstelling

SOS nuchterheid is een vrijzinnig en humanistisch zelfzorg-initiatief dat mensen steunt bij het overwinnen van hun problemen met alcohol, drugs, pillen ...

Contact

VC Mozaïek vzw
Overleiestraat 15A
8500 Kortrijk

Samenwerking

 • actieve verwijzing vanuit alle eenheden psychiatrie naar de vergadering in Kortrijk

 

Ipa Agbara

Doelstelling

Ipa Agbara is er voor mensen die het slachtoffer zijn van seksueel misbruik en die nood hebben aan contact met lotgenoten. Die zelfhulpgroep is geen therapiegroep, maar een samenkomen van lotgenoten om zo te proberen samen de weg naar herstel af te maken.

Contact

Ipa_agbara@outlook.com

Samenwerking

 • samenwerking met psychiatrisch dagziekenhuis De Bres

 

Werkgroep Verder

Doelgroep

Werkgroep Verder richt zich op mensen die een dierbare verloren als gevolg van een zelfdoding. Zij doet dit onder andere door het bevorderen van lotgenotencontact, zowel door contactdagen, online, als in gespreksgroepen. Werkgroep Verder zorg ook voor een uitgebreide informatie voorziening, gericht op nabestaanden na zelfdoding.

Contact

Beertsestraat 21
1500 Halle
t. 02 361 21 28

Samenwerking

 • centrum psychiatrie

 

Zelfhulpgroep Gelaryngectomeerden Zuid-West-Vlaanderen

Doelstelling

De zelfhulpgroep Gelaryngectomeerden bieden mensen die in een vergelijkbare situatie zitten erkenning en herkenning van hun eigen verhaal, de mogelijkheid om zich te uiten en te praten over gevoelens en emoties. De groep biedt bovendien een veilige plaats om ervaringen te delen met anderen.

Laryngectomie is een chirurgische ingreep waarbij het strottenhoofd (=larynx) of een gedeelte ervan wordt verwijderd.

Contact

Bergstraat 66, 8510 Kortrijk
t. 056 41 74 43

Samenwerking

 • centrum neus-, keel- en oorziekten
 • algemene chirurgie
 • verpleegeenheid C2N

 

Diabetesliga

Doelstelling

De Diabetes Liga streeft naar een optimale levenskwaliteit voor mensen met diabetes en ijvert ervoor om de diabeteszorg continu te verbeteren. Om de missie te kunnen volbrengen zet de Diabetes Liga in op de samenwerking van mensen met diabetes, zorgverleners, leden, sympathisanten en partners.

Contact

t. 09 220 05 20
www.diabetes.be

Samenwerking

 • diabeteskliniek
 • centrum endocrinologie
 • verpleegeenheid 1A

 

Andere patiëntenverenigingen

CMP Vlaanderen

 

LVV

 

MC

 

Ma-zo

Doestelling

Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag. Ma-zo is een online platform voor iedereen die betrokken is bij mantelzorg of daar voeling mee heeft.

Contact

 

U vindt een volledig overzicht van alle zelfhulpgroepen in Vlaanderen op de website van Trefpunt Zelfhulp vzw.