Richtlijnen therapie, opname- en ontslagbeleid voor bewoners woonzorgcentra

Gepubliceerd op

az groeninge heeft in samenwerking met de CRA’s (coördinerende raadgevende artsen) van de WZC uit regio Kortrijk een leidraad gemaakt i.v.m. therapie, opname- en ontslagbeleid voor WZC bewoners i.h.k.v. Covid 19. Deze richtlijnen zijn een leidraad voor CRA’s en huisartsen maar kunnen steeds aangepast worden aan de individuele situatie van de bewoner.

Elke WZC-bewoner kan ongeacht zijn/haar pathologie opgenomen worden in het ziekenhuis. Maar er dient steeds afgewogen wat de meerwaarde van een acute hospitalisatie is. Naast de hulpvraag van de patiënt /familie kan de voorafbestaande DNR code, de clinical frailty score en een comorbidity scale zeker richtinggevend en ondersteunend zijn in de beslissing tot opname in het acute ziekenhuis.

Daarnaast wordt er ook stilgestaan bij de behandeling van de bewoners met Covid-19 die niet worden opgenomen in het ziekenhuis en het palliatief beleid.

Consulteer de richtlijnen

Deel op