Patiëntenadviesraad Kankercentrum

Ons kankercentrum hecht veel waarde aan een hoog niveau van patiënten betrokkenheid. Door het oprichten van een patiëntenadviesraad specifiek voor oncologie willen we de participatie en actieve vertegenwoordiging van patiënten/naasten in de oncologische zorgorganisatie garanderen. We willen actief in dialoog gaan om naast het uitwisselen van informatie, een aantal belangrijke topics projectmatig aan te pakken. 

Het ziekenhuis kan beroep doen op de adviesraad bij: 

 • Een wijziging van de doelstellingen van de oncologische zorgverlening
 • Formele samenwerkingsverbanden met andere instellingen
 • Wijzigingen in het activiteiten portfolio
 • Ziekenhuisbrede organisatorische wijzigingen
 • Uitbereiding of inkrimping van de werkzaamheden van het ziekenhuis
 • Ervaringen na wijziging van bestaande interventies
 • Begrijpbaarheid van communicatie (folders, website, tv-schermen ...)
 • Optimaliseren van het traject van de patiënt
 • ….

De adviesraad heeft een signalerende taak en kan advies verlenen over:

 • Algemeen beleid van de oncologische zorgverlening
 • Positie van de patiënt
 • Kwaliteit van zorg en de bewaking hiervan
 • Knelpunten in het zorgtraject
 • Beleid dat rechtstreeks met de patiënt te maken heeft zoals voeding, verzorging, wachttijden, hygiëne, begeleiding door ondersteunende diensten, link met extramurale zorgverlening, inrichting … 

De patiëntenadviesraad kwam er met de steun van stichting tegen kanker en levensloop Kortrijk.

Contact 

Wil je meer informatie? Heb je interesse om deel uit te maken van onze patiëntenadviesraad? Neem contact op met Lieselot Devaere.

Deel op