Centra cancer

Le centre d’oncologie propose des soins exhaustifs multidisciplinaires et de qualité pour les patients cancéreux et leur entourage.
Mise à jour le
Jeudi, 22 juillet 2021
Medische oncologie
Montrer les heures

Pour les coordonnées, les médecins et les autres membres d'équipe, consulter les pages spécifiques des cliniques d'oncologie.

Kanker van de bloedcellen
Borstkanker
Gynaecologische kanker

Baarmoeder, baarmoederhals, vulva, vagina, eierstokken

Hoofd hals kanker

Neus keel oor, hals en schildklier

Huidkanker
Leverkanker
Long en borstkaskanker

Longen, luchtwegen en longvliezen

Kanker van het maagdarm stelsel

Slokdarm, maag, dunne darm, dikke darm, rectum, glablaas en galwegen, lever en pancreas

Neuro endocriene kanker
Kanker bij ouderen
Pancreaskanker
Prostaatkanker
Schildklierkanker
Urologische en genitale kanker

Het kankercentrum biedt een multidisciplinaire en kwalitatieve totaalzorg voor de oncologische patiënt en zijn omgeving. 

Het Kankercentrum Kortrijk is ingebed in een algemene ziekenhuissetting en overkoepelt de zorg voor de kankerpatiënten in az groeninge. Afhankelijk van het type kanker kan de behandeling bestaan uit:

  • het operatief verwijderen van een letsel
  • bestraling van een letsel met radiotherapie
  • behandelen van de ziekte met antitumorale middelen (chemotherapie, immunotherapie, gerichte therapie).

Ook een combinatie van bovenstaande zijn mogelijk. Alle disciplines en zorgprofessionals betrokken bij de behandeling van kanker werken nauw samen en hebben op geregelde tijdstippen overleg. 

Oncoklinieken

Om een antwoord te bieden op de complexe zorgvraag waarbij de patiënt en zijn omgeving centraal staat, wordt de oncologische zorg in het kankercentrum georganiseerd in multidisciplinaire, ziekte gebonden, oncoklinieken. Dit zijn multidisciplinaire equipes van gespecialiseerde:

  • artsen
  • verpleegkundigen
  • oncocoach(en)/verpleegkundig specialisten

Samen staan ze in voor veilige en kwaliteitsvolle totaalzorg op maat doorheen het volledige verhaal van zowel de patiënt als zijn omgeving. 

Er is een nauwe samenwerking met de ondersteunende diensten in het ziekenhuis. Daarnaast beogen we een optimale samenwerking met de zorgprofessionals van de eerstelijn (huisartsen, thuisverpleegkundigen, woonzorg centra, …) en wordt er ingezet op transmurale initiatieven zoals onco@home. 

Voor de overkoepelende coördinatie heeft het kankercentrum een eigen management team. Het management team:

  • garandeert en optimaliseert de kwaliteit van zorg;
  • ontwikkelt een strategisch 5 jarenplan specifiek voor het kankercentrum;
  • doet voorstellen naar het directiecomité van az groeninge voor wat betreft investeringen, zorginnovaties,… ;
  • organiseert de Multidisciplinaire Oncologie Commissie

Cliniques

Clinique du sein

Notre clinique du sein propose à tous les patients chez qui l’on soupçonne une lésion mammaire un accueil personnalisé et accessible pendant tout le traitement.

Clinique d'oncologie dermatologique

La clinique d’oncologie dermatologique a une vaste expertise dans la détection et le traitement du cancer de la peau.

Clinique d’oncologie digestive

La prévention, la détection, l’établissement du diagnostic et le traitement des tumeurs malignes du système gastro-intestinal. 

Clinique d’oncologie gériatrique

La Clinique d’oncologie gériatrique soutient les patients de 70 ans et plus ayant reçu récemment un diagnostic de cancer.

Clinique d’oncologie gynécologique

La clinique d’oncologie gynécologique se consacre à la prévention, à la détection, à l’établissement du diagnostic et au traitement des tumeurs malignes gynécologiques. 

Clinique d’hémato-oncologie

La clinique d’hémato-oncologie dispose d’une grande expertise dans les affections hématologiques malignes telles que la leucémie lymphatique chronique, le lymphome du Hodgkin et le lymphome non hodgkinien.

Clinique d’oncologie tête et cou

La clinique d’oncologie tête et cou a une grande expertise dans les cancers de la tête et du cou.

Clinique d’oncologie respiratoire

La clinique d’oncologie respiratoire dispose d’une expertise dans le diagnostic, le traitement et le suivi de tumeurs au niveau des poumons, des voies respiratoires et de la plèvre.

Clinique d’oncologie urogénitale

La Clinique d’oncologie urogénitale est spécialisée dans le dépistage, le traitement et le suivi des tumeurs urogénitales.

Erkend zorgprogramma oncologie

Het Kankercentrum Kortrijk is erkend, volgens de normen vastgesteld in het Koninklijk Besluit van 21 maart 2003, als zorgprogramma voor oncologische basiszorg en het zorgprogramma voor oncologie.

Netwerk

Kanker centrum Kortrijk is lid van het  “Vlaams Ziekenhuis Netwerk UZ Leuven (VZN UZL)”, het “E17-ziekenhuisnetwerk”, de Europese organisatie voor onderzoek en behandeling van Kanker (EORTC) en the Organisation of European Cancer Institutes (OECI).