loon en voordelen

Loon

az groeninge hanteert de loonbarema's van het paritaire subcomité voor de privé-ziekenhuizen (pc 330.01). Elke medewerker van az groeninge wordt tewerkgesteld met een bediendecontract.

Voor verpleegkundigen nemen we vanaf de start alle anciënniteit die je verwierf als verpleegkundige over.

Extra voordelen

Als werknemer van az groeninge geniet je elke dag heel wat voordelen.

Verlofregeling

 • Elke voltijdse medewerker heeft recht op 25 vakantiedagen (20 wettelijke en 5 aanvullende) en een extra vrije dag per maand omwille van het 40-urenstelsel. Een deeltijdse medewerker krijgt daarvan een equivalent.
 • Mogelijkheid tot aanvullende vakantie vanaf het eerste werkjaar.
 • We bieden de mogelijkheid om aanvullende jeugdvakantie en seniorvakantie op te nemen.
  - De regeling van jeugdvakantie voorziet in een recht dat de pas afgestudeerde jongere (tot 25 jaar) in het vakantiejaar tot maximum 4 weken vakantie kan opnemen. Voor meer informatie over jeugdvakantie, klik hier.
  - De regeling van seniorvakantie voorziet in een recht dat de 50-jarige (of oudere) die het werk hervat als loontrekkende in de privésector na een periode van volledige werkloosheid of invaliditeit, tot maximum 4 weken vakantie kan opnemen. Voor meer informatie over seniorvakantie, klik hier.
 • Indien je geen vakantierechten hebt opgebouwd, bieden we je de mogelijkheid om verlof zonder wedde op te nemen.

Onderbroken diensten

We streven er zoveel mogelijk naar om onderbroken diensten te vermijden. Moet je toch werken in een onderbroken dienst, dan gelden volgende toeslagen:

 • Onderbroken diensten meer dan 1 uur (weekdagen): 10%
 • Onderbroken diensten meer dan 2 uur (weekdagen): 25%
 • Onderbroken diensten op zaterdag meer dan 1 en 2 uur: 26%
 • Onderbroken diensten op zaterdag meer dan 4 uur: 50%
 • Onderbroken diensten op zondag: 56%

Mobiliteitsvergoeding

az groeninge promoot milieuvriendelijke mobiliteitsvormen:

 • Fietsers krijgen een royale fietsvergoeding van 0,22 euro/km (afstand heen en terug).
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.

Maaltijden

Elke middag krijg je voor 3,55 euro een warme maaltijd met dessert en salad bar. Soep is gratis.

Werkkledij

Wij zorgen voor je werkkledij (behalve voor het administratief personeel).

Hospitalisatieverzekering en ziekenhuisopname az groeninge

Wie een contract van onbepaalde duur heeft, krijgt de kans in te tekenen op een hospitalisatieverzekering. De premie daarvoor betaalt az groeninge naar rato van je werktijd. Voorbeeld: Voor een medewerker met 75% tewerkstelling betaalt az groeninge 75% van de premie.

Bij een ziekenhuisopname in az groeninge betaal je als medewerker geen kamersupplement. Inwonende gezinsleden van medewerkers krijgen 50% korting op het kamersupplement.

Vervoer tussen de campussen

Voor verplaatsingen tussen de vier campussen staat een az groeninge-fiets voor je klaar.

Gratis griepvaccinatie

Geboorte- en huwelijkspremie

Zowel bij een geboorte als bij een huwelijk krijgt de medewerker een cadeaucheque van 25 euro. Daarenboven krijg je een gratis fotoreportage bij bevalling in de materniteit van az groeninge.

Strijkdienst

Op elke campus kan je je strijk afgeven en enkele dagen later weer ophalen. Het kost je gewoon een paar dienstencheques.

Groenpunt

Groenpunt organiseert diverse activiteiten voor de medewerkers van az groeninge: theater- en muziekvoorstellingen, uitstappen in een intercultureel kader, info-momenten ... Via groenpunt krijgen medewerkers een korting bij verschillende bedrijven, diensten en organisaties.

Neem eens een kijkje op onze facebookpagina om alle acties en voordelen van groenpunt te zien.

Combinatie werk - privé

az groeninge ondersteunt je maximaal om je werk te combineren met je privé-leven.

 • Normaal gezien heb je geen onderbroken shiften (zie ook hierboven).
 • We kennen ouderschapsverlof, tijdskrediet en andere thematische verloven maximaal toe.
  De wettelijke regeling voorziet dat maximaal 5% van de werknemers tegelijk gebruik kan maken van één van de formules van tijdskrediet. az groeninge heeft dit bij ondernemings-CAO uitgebreid tot 10%.
 • Je kan je werktijd verhogen of verlagen. 50% (19u), 75% (28,5u), 80% (30,4u) of voltijds (38u) zijn mogelijk.
 • Werk je niet voltijds en wens je wat extra te werken op momenten die jou passen? Dit kan via ons interne interimkantoor waarvoor we samenwerken met Express Medical (t. 056 63 63 24, interims@azgroeninge.be).
 • Als je werkuren niet meer combineerbaar zijn met je privéleven, dan zoeken we samen met jou naar een andere functie.