talent laten groeien

Duurzaam loopbaanbeleid

ESF

Door financiële steun van ESF Vlaanderen haalden we het project ‘Duurzaam Loopbaanbeleid’ binnen dat gedurende 18 maand zal lopen in onze organisatie. Een duurzaam loopbaanbeleid kan leiden tot een win-winsituatie voor zowel onze medewerker als onze organisatie. We willen een beleid met zinvolle en werkbare loopbanen voor werknemers waardoor ze langer en meer gemotiveerd aan de slag kunnen blijven. Het geeft ons de kans om bestaande beleidsinstrumenten en –systemen in vraag te stellen en aan te passen zodat de duurzaamheid van loopbanen voor zowel onze werknemers als onze organisatie geoptimaliseerd wordt.

In deze oproep zullen wij acties opzetten binnen de actiedomeinen werving & selectie, onthaal, work-life, loopbaan-en competentiebeleid. Binnen ieder actiedomein zullen we nakijken welke quick wins - of acties op middellange termijn kunnen gerealiseerd worden. Dit laat ons toe om zowel te werken aan de fundamentele bouwstenen van het loopbaanbeleid als aan de strategische integratie ervan in een duurzaam geheel.

Opleidingsmogelijkheden

In az groeninge vinden we de groei van onze medewerkers heel belangrijk. Elke nieuwe medewerker volgt daarom een inwerktraject. Daarnaast organiseren we heel wat andere opleidingen. Leren is echter veel meer! Daarom hechten we ook veel waarde aan een leervriendelijke klimaat met waarden zoals tolerantie voor fouten, openheid, ruimte om te experimenteren, dialoog, interactie en samenwerking.

Groeipool

De groeipool zorgt ervoor dat iedere medewerker kan groeien in az groeninge. Een breed aanbod van opleidingsmogelijkheden staat ten dienste van iedere medewerker. Verschillende leervormen en een brede waaieren aan thema's komen aan bod. De groeipool vormt en ondersteunt ook medewerkers die hun kennis willen uitdagen als interne trainer. Ook peters, meters, stagementoren en referentieverpleegkundigen zijn een belangrijke schakel in de lerende organisatie die az groeninge wil zijn.

Vaardigheidscentrum

Heb je een bepaalde verpleegtechniek nog niet onder de knie? Is er een instrument dat je niet goed kent? Of is je kennis aan een opfrisbeurt toe? In het vaardigheidscentrum kan je op eigen tempo oefenen onder begeleiding van onze inscholingscoaches.

vaardigheidscentrumvaardigheidscentrum

Banaba-opleiding of master- en kaderopleiding

Heb je talent, werk je al een tijdje in az groeninge en heb je goesting om te groeien? Laat het ons dan weten want na een positief gesprek met de dienst rekrutering en loopbaan maak je veel kans dat het ziekenhuis jouw master- of kaderopleiding ondersteunt.

Wanneer kom je in aanmerking voor een banaba-opleiding?

 • Je kan steeds in je eigen tijd de opleiding vrij volgen. Hierbij heb je recht op maximum 120 uren educatief verlof.
 • Werk je minimum 1 jaar op de afdeling en is het aantal medewerkers dat een opleiding mag volgen op de afdeling nog niet overschreden, dan kan het zijn dat az groeninge je banaba-opleiding ondersteunt na een positief gesprek.

Dag van de discipline

Iedere afdeling of discipline organiseert jaarlijks een "dag van de discipline", bvb: de dag van de schoonmaak, dag van de cardiologie. Tijdens deze dag wordt er zo'n 8 uur zeer gerichte opleiding gegeven. Het bepalen van de thema's en de concrete uitwerking gebeurt door de teamleden.

Indien van toepassing, kadert de dag van de discipline in het behoud van de (Bijzondere) Beroepstitels en Bekwaamheid of andere wettelijk verplicht te volgen opleidingen.

De thema's zijn meestal een gezonde mix van:

 • Opleidingsthema's uit het beleidsplan, functioneringsgesprekken, verplicht opleidings- en ontwikkelingsplan
 • Teamversterkende activiteiten
 • Terugkoppeling van de gevolgde opleidingen of referentievergaderingen
 • Creatieve oefeningen (bv. met input voor beleidsplan, jaarplan, projecten …)
 • Andere …

Ontwikkeltraject

Functioneringsgesprek

Tijdens een jaarlijks functioneringsgesprek met je leidinggevende ga je samen na hoe de samenwerking nog kan verbeteren. Je gaat ook samen na hoe je je huidige functioneren in de toekomst optimaal kan verderzetten en hoe je jouw talenten kan blijven ontwikkelen.

Loopbaanbeleid

Jij kiest hoe je je talent wilt ontwikkelen. Wij geven je de ruimte:

 • Interne vacatures: elke vrije functie en opportuniteit binnen az groeninge maken we bekend via een vacature. De vacatures zijn vaak alleen toegankelijk voor medewerkers van az groeninge.
 • Solliciteer je intern naar een andere functie en neem je daarvoor deel aan testen of assessments? Je krijgt achteraf een uitgebreide feedback die je inzicht verschaft in je mogelijkheden en groeipunten.
 • Voel je het kriebelen maar heb je nog geen gepaste vacature in az groeninge gezien? Vraag om te veranderen van dienst of functie en we kijken samen wat mogelijk is.
 • We schreven loopbaanpaden uit die je een duidelijk beeld geven hoe en in welke richtingen je kan groeien. Klik hier voor deze loopbaanpaden.

Leiderschapsontwikkeling

De dienst leiderschapsontwikkeling zorgt voor de ondersteuning en ontwikkeling van iedereen die leiding geeft of soms een leidinggevende rol opneemt in az groeninge. Leiderschap heeft immers een sterke invloed op de geleverde zorg- of dienstverlening. 

Er bestaan diverse initiatieven, waaronder

 • opleidingstrajecten en ad hoc-opleidingen, waarin leren van elkaar steeds centraal staat
 • individuele coaching
 • gestructureerde inwerking
 • begeleiding bij het in kaart brengen van talenten en ontwikkelpunten
 • ...

Jouw inbreng

Ieder jaar stelt elke leidinggevende of stafmedewerker met zijn/haar team een aantal doelstellingen voorop. Die doelstellingen kaderen in de thema's die op dat moment strategisch belangrijk zijn. Tijdens het jaar werk jij samen met het team aan de realisatie van de doelstellingen. Jouw inbreng hierin is heel belangrijk. Op die manier help je om de strategie van az groeninge in de praktijk om te zetten.

Investeren in mensen

Een optimale en veilige zorg- en dienstverlening is voor az groeninge een absolute prioriteit! Om onze doelstellingen te bereiken, investeren wij in onze medewerkers. We zijn er namelijk van overtuigd dat een goede zorg voor de medewerkers rechtstreeks leidt tot betere zorgverstrekking aan de patiënt.

Wat is Investor in People?

IiPInvestors in People is een internationale erkenning voor bedrijven die investeren in de groei van hun medewerkers. De erkenning wordt uitgereikt door het onafhankelijk International Centre of Quality (UK) dat nagaat in hoeverre de doelstellingen en de strategie van de organisatie afgestemd zijn op de ontwikkeling van de medewerkers (en omgekeerd). Het keurmerk Investor in People vertrekt vanuit de idee dat de ontwikkeling van de medewerkers de sleutel vormt tot vooruitgang van de organisatie. Investor in People is dus een standaard voor strategisch personeelsbeleid.

Onze medewerkers vormen de motor van ons ziekenhuis. Zonder hen kunnen wij de patiënt geen kwalitatieve zorg bieden. Kwaliteit is alleen mogelijk als elke medewerker beschikt over de juiste kennis, vaardigheden en attitudes. Daarnaast is het belangrijk dat iedereen weet wat van hem of haar verwacht wordt. In functie van een gestructureerde aanpak hanteren we de normen van Investors in People als houvast en toetssteen bij alle initiatieven die we opzetten.

In 2007 ontvingen we voor de eerste keer de internationale erkenning als 'Investor in People', dat in 2018 voor de derde keer herbevestigd werd.