Spoedopname campus kennedylaan bereikbaar via de Ziekenhuisweg, Kortrijk

Juridische informatie


Wij stellen uw bezoek aan onze website en uw interesse in onze diensten ten zeerste op prijs. Door uw bezoek aan onze website verklaart u zich impliciet akkoord met de gebruiksvoorwaarden zoals hierna beschreven.

Bescherming van uw persoonlijke levenssfeer

Persoonlijke gegevens die u via onze website verstrekt, zullen wij met de nodige zorg en volledig conform de wettelijke vereisten ter zake behandelen. Dat betekent dat wij uw gegevens zullen aanwenden om u in de toekomst nog beter te kunnen informeren over onze producten of diensten maar dat wij uw gegevens niet ter beschikking zullen stellen van derden.

Alle door u verstrekte persoonlijke gegevens worden opgeslagen in een databank waarvan vzw az groeninge (Pres. Kennedylaan 4, 8500 Kortrijk) de houder is. U hebt inzagerecht in die databank en kan uw gegevens ook laten corrigeren of verwijderen op eenvoudig verzoek en na identificatie.

Auteursrechten

De inhoud van onze website is auteursrechtelijk beschermd. Alle informatie die op onze website ter beschikking wordt gesteld, is eigendom van vzw az groeninge en mag, tenzij anders vermeld, niet worden gekopieerd, overgeplaatst, verspreid of opgeslagen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Toegankelijkheid en beschikbaarheid

Wij stellen alles in het werk om de toegankelijkheid tot onze website te allen tijde te verzekeren. Wij kunnen echter geen garantie bieden over de veiligheid of continue beschikbaarheid van onze website en kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die hieruit voortvloeit.

Aansprakelijkheid

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld en gecontroleerd. Fouten in de gegevensverwerking kunnen echter niet altijd voorkomen worden en de gezondheidszorg en de medische wetenschap evolueren zeer snel.

az groeninge verstrekt dan ook geen expliciete of impliciete garanties m.b.t. de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of volledigheid van de inhoud van de website. Vooraleer te betrouwen op de informatie verstrekt op deze website, dient u de accuraatheid van de informatie te controleren en te bespreken met uw behandelende arts.

Wanneer de redactie op de hoogte wordt gebracht van onjuistheden in, of onvolledigheid van de gegevens, zal ze onmiddellijk overgaan tot verbetering of aanvulling.

Beweringen en opinies, zoals die tot uiting komen in artikels en mededelingen op de website van het ziekenhuis, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webeditor, de webmaster of az groeninge in het algemeen.

De informatie op deze website heeft dus een zuiver informatieve en indicatieve waarde en kan op geen enkele wijze onze aansprakelijkheid teweeg brengen. U kan dan ook geen rechten of aanspraken ontlenen aan de op onze website vermelde informatie; die wij bovendien op elk ogenblik eenzijdig kunnen wijzigen.

Op onze website staan linken of verwijzingen naar andere websites die niet onder ons toezicht staan. Wij dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud noch beschikbaarheid van deze websites.

Cookiebeleid

Om onze websites beter af te kunnen stemmen op uw behoeften en voorkeuren, maakt az groeninge gebruik van cookies. Hieronder geven wij u graag meer informatie over cookies aan de hand van een eenvoudige Q&A structuur.

Wat is een cookie?

Een cookie is een tekstbestand dat in de webbrowser van uw computer of uw mobiel toestel – zoals uw Smartphone, iPhone, iPad en dergelijke – nagelaten wordt door de server van de website die u op dat moment raadpleegt. Een cookie bevat een code die alleen gelezen kan worden door de server die het er geplaatst heeft. De server heeft dus geen toegang tot andere informatie die zich bevindt op uw computer of uw mobiel toestel.

Hoe is een cookie bestand opgebouwd?

Een cookiebestand bestaat uit:

  • de naam van de server die het cookie bestand geplaatst heeft
  • er wordt een vervaldatum meegegeven
  • een unieke cijfercode

Wat is het nut van een cookie?

Aan de hand van cookies zorgen we ervoor dat uw surfervaring als bezoeker op één van onze websites zo optimaal mogelijk ervaren wordt. Dit onder andere om u sneller en makkelijker te laten navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website of door het aanpassen van de inhoud van onze site aan uw persoonlijke voorkeuren bvb taalvoorkeur.

Waar kan ik deze cookies terugvinden?

Cookies worden in een afzonderlijke folder van uw browser op uw computer of uw mobiel toestel geplaatst.

Hoe kan ik de cookies beheren?

Het beheren van cookies heeft u zelf in de hand. U kan de instellingen van uw browser aanpassen naar uw persoonlijke voorkeuren. U kan steeds zowel reeds geïnstalleerde cookies verwijderen als nieuwe cookies weigeren door uw browserinstellingen aan te passen.

Onderstaande website geeft u een overzicht van de meest gebruikte browsers om u wegwijs te helpen bij het instellen van uw browservoorkeuren:
http://www.aboutcookies.org/

Wat is 'Embedded content'?

az groeninge kan op haar websites doorverwijzen naar andere sites via een aanklikbare link. Zo komt u op een website van een andere organisatie terecht. Het kan zijn dat de website naar waar verwezen wordt ook gebruik maakt van cookies. az groeninge adviseert u om op dat moment de gebruiksvoorwaarden van de betreffende organisatie te consulteren, vermeld op hun eigen website, om u te informeren omtrent hun privacy en cookie beleid.