Kwaliteitsvolle zorgaz groeninge wil je veilige, doeltreffende, patiëntvriendelijke en verantwoorde zorg aanbieden. We houden ook rekening met wachttijden en efficiëntie. Daarom streven wij permanent naar verbeteringen in onze organisatiestructuur en onze werkprocessen, en wensen wij de kwaliteit van zorg meetbaar en toetsbaar te maken. 

Kwaliteitsresultaten

az groeninge wil je als patiënt helpen bij het maken van een geïnformeerde keuze over het ziekenhuis waar je je gezondheid aan toevertrouwt. Daarom publiceren wij op onze website meetbare informatie over de kwaliteit die we als ziekenhuis aan onze patiënten verstrekken. Wij kiezen ervoor om hierbij zo transparant mogelijk te zijn. Niet elk meetbaar resultaat dat wij publiceren, is een onverbloemd positief resultaat: ook wij hebben als ziekenhuis sterke punten en werkpunten. Belangrijk is dat je weet dat wij die werkpunten aanpakken en zo streven naar continue verbetering van de kwaliteit en veiligheid die we aan onze patiënten aanbieden in de zorg. 

Bekijk alle kwaliteitsresultaten.

VIP²

Kwaliteit van zorg kan zeer direct gemeten worden aan de hand van een aantal meetpunten, zogenaamde kwaliteitsindicatoren. Wij nemen actief deel aan het initiatief dat de Vlaamse overheid in 2013 opstartte om een vaste set van deze kwaliteitsindicatoren gezamenlijk te meten en te vergelijken met andere ziekenhuizen (VIP²). De overheid wenst hiermee kwaliteit van zorg transparanter te maken.

Meer informatie over de opzet:

Kwaliteitslabels

Naast het ziekenhuisbrede JCI-kwaliteitslabel kunnen we ook specifieke labels in verschillende deeldomeinen voorleggen (Investors in People, European Cancer Care Certification, EARL, Smiley, ISO ...).

Kwaliteitssystemen

Kwaliteit en veiligheid verkrijg je niet per toeval in een ziekenhuis. Er moet een zeker systeem aanwezig zijn dat kwaliteit van zorg bewaakt en tracht te verbeteren.

Patiëntveiligheid

Bij een consultatie of opname kom je in aanraking met acties die je veiligheid en kwaliteit moeten waarborgen

 

Contact: Tom Coolen, directeur ICT, processen en kwaliteit