Kwaliteit en patiëntveiligheidaz groeninge wil u veilige, doeltreffende, patiëntvriendelijke en verantwoorde zorg aanbieden. We houden ook rekening met wachttijden en efficiëntie. Daarom streven wij permanent naar verbeteringen in onze organisatiestructuur en onze werkprocessen, en wensen wij de kwaliteit van zorg meetbaar en toetsbaar te maken. 

Meetbare kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid

az groeninge wil u als patiënt helpen bij het maken van een geïnformeerde keuze over het ziekenhuis waar u uw gezondheid aan toevertrouwt. Daarom publiceren wij op onze website meetbare informatie over de kwaliteit die we als ziekenhuis aan onze patiënten verstrekken. Wij kiezen ervoor om hierbij zo transparant mogelijk te zijn. Niet elk meetbaar resultaat dat wij publiceren, is een onverbloemd positief resultaat: ook wij hebben als ziekenhuis sterke punten en werkpunten. Belangrijk is dat u weet dat wij die werkpunten aanpakken en zo streven naar continue verbetering van de kwaliteit en veiligheid die we aan onze patiënten aanbieden in de zorg. 

Audits die onze kwaliteit in concrete cijfers uitdrukken, zijn:

Kwaliteitslabels

Naast het ziekenhuisbrede JCI-kwaliteitslabel kunnen we ook specifieke labels in verschillende deeldomeinen voorleggen (Investors in People, European Cancer Care Certification, EARL, Smiley, ISO ...).

Acties patiëntveiligheid

Bij een consultatie of opname komt u in aanraking met acties die uw veiligheid en kwaliteit moeten waarborgen

Kwaliteitssystemen

Kwaliteit en veiligheid verkrijg je niet per toeval in een ziekenhuis. Er moet een zeker systeem aanwezig zijn dat kwaliteit van zorg bewaakt en tracht te verbeteren.

 

Contact: Tom Coolen, directeur ICT, processen en kwaliteit