Geneesheer in de orthopedische chirurgie - subspecialisatie schouder

Arts

Functiebeschrijving

Het centrum orthopedie bestaat uit een team van 14 artsen, 1 toegelaten arts en een team van secretariaatsmedewerkers en podologen.

We hebben een goede samenwerking met het OK-team, waar er 22 OK-zalen ter beschikking zijn. We zijn een belangrijke schakel in het ‘Zorgprogramma majeure trauma’. Volgende kwaliteitslabels zijn een erkenning van onze inzet en innovatie: SOS-mains, handtrauma en reïmplantatiecentrum en ‘capture the fracture’.

Op de hospitalisatie-afdelingen is er plaats voor longstay-, shortstay- en trauma-patiënten. De dienst biedt opleiding aan verschillende stagiairs, ASO’s en fellows. Tevens lopen er verschillende studies.

Omwille van een gestage toename van onze activiteiten en ter vervanging van collega-artsen hebben we op middellange termijn nood aan een orthopedist met subspecialiteit schouder.

 

Profiel

 • U neemt deel aan alle medische activiteiten: chirurgie, raadplegingen, opnames en consulten en verzekert ook wachtdiensten.
 • U neemt deel aan de opleiding van stagiairs en studenten en ASO’s opleiding.
 • U hebt een brede interesse in de orthopedie en traumatologie.
 • We verwachten een collega die onze teamspirit verder versterkt, bereid is om zich volop in te zetten voor de patiënten en een ambassadeur wordt van onze dienst en ziekenhuis.
 • Ervaring hebben in de traumatologie vinden we een meerwaarde.
 • Uitgebreide Fellowship-training - ervaring in artroscopie, prothese chirurgie, revisie chirurgie en salvage–procedures schouder.
 • We wensen een arts met wetenschappelijke interesse om het luik klinische studie binnen de dienst verder uit te bouwen.

 

Wij bieden

 • Een voltijdse betrekking. 
 • Een uitdagende werkomgeving waar kwaliteitsvolle zorg en innovatie centraal staat.

Contact

Schriftelijke sollicitatie, samen met een volledig curriculum vitae, wordt verwacht tegen 30/06/2022 en dient gericht te worden aan:

 • de voorzitter raad van beheer az groeninge, mevrouw Marie-Dominique De Jaegere,
  Pres. Kennedylaan 4 te 8500 Kortrijk
 • de algemeen directeur, mevrouw Inge Buyse,
  Pres. Kennedylaan 4 te 8500 Kortrijk
 • de medisch directeur, dr. Serge Vanderschueren,
  Pres. Kennedylaan 4 te 8500 Kortrijk

Verdere informatie kan bekomen worden bij

Online solliciteren

Deel op