Richtlijnen veiligheid en straling bij een onderzoek

Het idee dat je een radioactieve stof krijgt toegediend, kan bij jou vragen of negatieve gevoelens oproepen. Die reactie is heel begrijpelijk maar niet terecht. De stof zendt slechts een korte tijd straling uit en is na 12 uur praktisch volledig uit het lichaam verdwenen.

Jij noch je begeleider of familieleden lopen enig risico. Je kan dus na het onderzoek normaal omgaan met volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar. Wij adviseren wel om kinderen jonger dan 12 jaar niet langer dan een half uur bij je op schoot te nemen gedurende de eerste 12 uur. Spelen, eten geven, verschonen en andere dagelijkse bezigheden vormen geen probleem. Ook beperkt je best het contact met zwangere vrouwen gedurende de eerste 12 uur. 

Vanaf 12 uur na het onderzoek kan je weer alles doen wat je gewend bent. De radioactieve stof is dan praktisch volledig uit je lichaam verdwenen. 

Het uitscheiden van de radioactieve stof kan je bespoedigen door de dag van het onderzoek extra te drinken.

Zwangerschap en borstvoeding

Het is niet wenselijk om een onderzoeken met radioactieve stof uit te voeren tijdens de zwangerschap. Het is daarom belangrijk om te weten of je zwanger bent of zou kunnen zijn. 

Mocht je zwanger zijn of hierover twijfelen, verzoeken wij je dat te melden voor de start van het onderzoek. 

Indien je borstvoeding geeft, overleg je best met de verpleegkundige voorafgaand aan het onderzoek. Hierbij krijg je aanvullende instructies om onnodige stralingsbelasting bij het kind te voorkomen.

Deel op