Beroertebehandeling tijdens COVID-19 pandemie blijft noodzakelijk!

Gepubliceerd op

Alle beroerte-eenheden (of stroke units) in België, waaronder onze stroke unit, zijn ook tijdens de COVID-19 epidemie operationeel om elke patiënt de beste zorgen en kans op herstel te geven. Het risico om een COVID infectie of een complicatie ervan op te lopen tijdens de hospitalisatie is minimaal en veel kleiner dan de voordelen van een acute beroertebehandeling.

Sinds het begin van de COVID-19 epidemie wordt wereldwijd vastgesteld dat mensen minder snel of geen hulp zoeken wanneer zij symptomen vertonen die kunnen wijzen op een beroerte of cerebrovasculair accident (CVA). Dit heeft in de eerste plaats te maken met de angst die leeft bij patiënten om een COVID-19 besmetting op te lopen tijdens een ziekenhuisopname. Daarnaast is er ook een deel van de oudere populatie die vaker alleen thuis zit zonder begeleiding of mantelzorgers, waardoor de symptomen te laat opgemerkt worden.

Zonder aangepaste behandeling in de eerste uren na het ontwikkelen van de beroerte, is:

  • het risico op overlijden hoog (tot zelfs 30%);
  • het risico op een blijvende handicap veel groter dan wanneer de patiënt tijdig naar het ziekenhuis gebracht wordt.

Er bestaan gelukkig verschillende behandelingsopties zoals het toedienen van klonteroplossende medicatie of het mechanisch verwijderen van een bloedklonter via een katheter (buisje in de lies). Die kunnen een zeer gunstige impact hebben op het herstel indien toegepast binnen een bepaald tijdsvenster.

De Belgian Stroke Council benadrukt dat alle beroerte-eenheden (of stroke units) in België, dus ook onze stroke unit, ook tijdens de COVID-19 epidemie operationeel om elke patiënt de beste zorgen en kans op herstel te geven. Ook bij voorbijgaande, minder uitgesproken acute klachten (TIA) leidt een snelle interventie tot een betere uitkomst en kan een beroerte worden voorkomen. In ons ziekenhuis zijn alle veiligheidsmaatregelen genomen om de adequate zorg te kunnen verlenen aan patiënten die opgenomen worden met aandoeningen die niet gerelateerd zijn met COVID-infecties. Het risico om een COVID-infectie of een complicatie ervan op te lopen tijdens de hospitalisatie is minimaal en veel kleiner dan de voordelen van een acute beroertebehandeling met het oog op het voorkomen van blijvende hersenschade en blijvende neurologische beperkingen. Angst voor een besmetting in het ziekenhuis is dus zeker geen reden om thuis te blijven wanneer je een acuut medisch probleem overkomt. Ook wanneer je met COVID-19 besmet bent, zal je voor een beroerte volgens de regels van de kunst behandeld worden. 

Indien je bij jezelf of een familielid een acuut ontstane uitval van een hersenfunctie opmerkt (vb. plotse spraakstoornis, plotse halfzijdige verlamming, plots minder zien), neem dan onmiddellijk contact op met de lokale spoeddienst via het nummer 112.
Is je familielid of kennis alleenwonend, neem tweemaal per dag even contact op en neem bij vermoeden van CVA-symptomen onmiddellijk contact op met de dienst 112. 

Deel op