Gepensioneerde artsen az groeninge verzorgen mee lokale contactopvolging Covid-19

Gepubliceerd op

Een tiental gepensioneerde artsen zijn op woensdag 29 juli gestart met de lokale contactopvolging van personen die besmet zijn met het Covid-19-virus. 

De welzijnsintercommunale W13 besliste eerder om de contactopvolging van personen die besmet zijn met Covid-19 in eigen handen te nemen. Zieke personen uit de regio Zuid-West-Vlaanderen (14 gemeenten) worden opgebeld en bevraagd met wie ze contact hadden én waar ze de besmetting mogelijks hebben opgelopen. Op die manier wil men in de regio zeer kort op de bal spelen mochten er bepaalde risicoplaatsen of –evenementen zijn. Daarnaast worden mensen ook bevraagd of ze extra ondersteuning nodig hebben om hun periode van isolatie door te komen (bijv. rond boodschappen). Vanuit de regio zijn we in dialoog met Vlaanderen in functie van een nauwe en afgestemde samenwerking met het Vlaams contactonderzoek. 

Een tiental gepensioneerde artsen van az groeninge werden bereid gevonden om mee te helpen met deze contactopvolging. Zij staan onder leiding van de artsen Tim Boussy en Chris De Niel. De artsen werken van huis uit. Iedere dag zijn een vijftal artsen aan de slag om personen op te bellen. ‘s Avonds hebben de artsen overleg, zodat iedereen meteen over de nodige informatie beschikt. De informatie wordt onmiddellijk geanalyseerd door de coördinatoren van W13. Zo kan worden bepaald of er nieuwe maatregelen moeten worden genomen door de gemeenten in zuid-West-Vlaanderen. 

Op één week tijd contacteerden de artsen 40 huishoudens en werd ondersteuning aan huis geboden bij 7 situaties.

Deel op