Vaccinatie tegen COVID-19 voor risicopersonen van 16-17 jaar

Gepubliceerd op

Recent werd er conform het advies van de Hoge Gezondheidsraad (HGR) en het advies van de Taskforce Vaccinatie beslist om ook jongeren vanaf 16 jaar met bepaalde onderliggende aandoeningen te vaccineren.  Aangezien tot op heden enkel het Pfizervaccin uitvoerig werd getest bij deze leeftijdsgroep en er voor deze leeftijdsgroep toelating werd bekomen door het Europese Geneesmiddelenagentschap (EMA), zullen al deze jongeren met dit vaccin worden ingeënt. Ook binnen deze groep wordt er van oud naar jong gewerkt. Vanaf de dag dat de jongeren 16 jaar wordt kan hij/zij worden uitgenodigd.

Concreet gaat het om jongeren tussen 16 en 18 jaar waarvan wetenschappelijk blijkt dat zij bij besmetting een groter risico hebben op een ernstig verloop van de ziekte, op hospitalisatie of zelfs op overlijden door COVID-19:

Patiënten van 16 tot 18 jaar met:

  • chronische nierziekten sinds minstens 3 maanden
  • chronische leverziekten sinds minstens 6 maanden
  • hematologische kankers (bv. leukemie)
  • syndroom van Down
  • transplantatiepatiënten (ook zij die op de wachtlijst staan)
  • verstoord immuunsysteem d.w.z lijden aan immunodeficiëntie of gebruik van immunosuppressiva
  • actieve HIV/AIDS
  • Sommige zeldzame aandoeningen (zie lijst Orphanet: https://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Disease_Search_List.php?lng=EN).

Denk je in aanmerking te komen voor een vaccin, neem dan zeker contact op met je behandelend (kinder)arts.

Deel op