Verzekeringen

Verplichte ziekteverzekering

Ben je inwoner in België? Dan ben je verplicht je aan te sluiten bij een ziekenfonds. 
Zij betalen een deel van je medische kosten en verblijf in het ziekenhuis. 

Je persoonlijk aandeel (remgeld)

  • Als patiënt moet je een deel zelf betalen. Dat is het persoonlijke aandeel of remgeld.
  • Op basis van inkomen en/of je gezinssituatie kan je recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds. Dit noemen we een voorkeurtarief. Je betaalt dan een lager persoonlijk aandeel bij een opname. Vraag na bij je ziekenfonds of je hierop recht hebt. 
  • Je ziekenfonds betaalt bepaalde ingrepen niet terug. Dit zijn onder andere ingrepen die je om zuiver esthetische redenen laat uitvoeren, zoals een borstvergroting. 
    • Je betaalt alle kosten van je opname (medische behandeling en verblijf). Ook als je recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming. 
    • We vragen voor die ingrepen altijd een voorschot. Je moet ook een toestemmingsverklaring ondertekenen bij de arts voor akkoord. 
    • Je arts of ziekenfonds kan je meer informatie geven over de ingrepen die het ziekenfonds niet terugbetaalt. 

Ben je niet in orde met je verplichte ziekteverzekering? 

Dan moet je alle kosten van je opname zelf betalen. Die kosten kunnen zeer hoog zijn. Het is dus belangrijk dat je verplichte ziekteverzekering in orde is. 

Verzekering voor arbeidsongevallen

Lig je in het ziekenhuis na een arbeidsongeval? Zeg dit altijd bij je opname.

Erkent de verzekering voor arbeidsongevallen het ongeval? Dan betaalt zij de kosten rechtstreeks aan het ziekenhuis. 

Die verzekering vergoedt niet alle kosten, bijvoorbeeld de supplementen voor een eenpersoonskamer. Die moet je zelf betalen.

Hospitalisatieverzekering

Heb je een hospitalisatieverzekering? Die kan bijkomend een aantal kosten van je opname terugbetalen. Vraag aan de verzekering wat ze terugbetalen.

 

Vragen?

Is er een probleem met je verplichte ziekteverzekering? Vind je je niet terug in één van de gevallen hierboven beschreven? Ontvang je een leefloon? Ben je verzekerd in een andere lidstaat van de Europese Unie?

Neem dan zo snel mogelijk contact op:
•    met je ziekenfonds
•    met ons financieel infopunt 

Deel op