Wat moet je doen bij een risicoblootstelling?

Er zijn een aantal stappen die je moet volgen bij een mogelijke blootstelling.
 • Informeer je leidinggevende over een mogelijke blootstelling (hoofdgeneesheer voor de artsen).

Vertoon je geen symptomen?

 • Je kan werken.
 • Schenk extra aandacht aan de algemene hygiënemaatregelen.
 • Organiseer het werk zo dat contact met immuungedeprimeerde patiënten vermeden wordt (zie criteria in de antibioticagids, deel XIII, ‘kenmerken immuungecompromitteerd’)
 • Controleer je lichaamstemperatuur 2 keer per dag gedurende 14 dagen.
 • In de bijzondere situatie van blootstelling in de gezinssituatie (of gelijkgesteld) of onbeschermde blootstelling in het kader van aerosol producerende procedures, vragen we om gedurende 14 dagen een mondneusmasker te dragen.

Vertoon je respiratoire symptomen?

Bij zorgpersoneel dat in contact komt met risicogroepen
 • milde symptomen zonder koorts:
  • Indien de klinische toestand het toelaat, is werken toegelaten mits het dragen van een mondneusmasker.

  • Schenk extra aandacht aan de algemene hygiënemaatregelen.

 • respiratoire symptomen met koorts:
  • Plan een staalafname in het ziekenhuis voor de diagnose COVID-19 in. 

  • Blijf thuis tot het resultaat gekend is.
  • Bij een positief resultaat, blijf thuis gedurende minimum 7 dagen of langer, tot de symptomen verdwenen zijn. 
  • Bij een negatief resultaat, ziek uit. Een snellere hervatting van het werk dan 7 dagen is toegelaten.
Bij ander (zorg)personeel
 1. Een staalafname is niet nodig.
 2. Blijf thuis gedurende minimum 7 dagen of langer, tot de symptomen verdwenen zijn. 
 3. Volg de algemene voorzorgsmaatregelen op.