De dienst spoedopname is verhuisd naar campus kennedylaan - Toegang via de Ziekenhuisweg, Kortrijk

Uw rechten


Uw rechten

De ziekenhuismedewerkers hebben respect voor uw rechten als patiënt, namelijk:

 • recht op kwaliteitsvolle dienstverlening en recht keuzes te maken over de aard en de omvang van de zorg die de patiënt al dan niet wenst te krijgen (meer info)
 • recht op vrije keuze van zorgverstrekker (meer info)
 • recht om geïnformeerd te worden over uw gezondheidstoestand en de evolutie ervan (meer info)
 • recht om geïnformeerd, voorafgaandelijk en vrij toe te stemmen in iedere tussenkomst van de zorgverstrekker. Voor een geplande heelkundige
  ingreep, een onderzoek of procedure onder algemene verdoving /sedatie, radiotherapie, dialyse of behandeling in de pijnkliniek moet u als patiënt of vertegenwoordiger vooraf schriftelijk toestemmen met de ingreep. Vooraf wordt u geïnformeerd door de behandelende arts. Bij chemotherapie, het toedienen van bloed(derivaten) en bij radiologische procedures met punctie geldt een mondelinge toestemming. Weigert u zorg of een behandeling, dan zal uw zorgverstrekker u zo goed mogelijk proberen in te lichten over de gevolgen hiervan. (meer info
 • recht op een zorgvuldig bijgehouden patiëntendossier, met mogelijkheid tot inzage en afschrift (meer info
 • recht op bescherming van uw privacy (meer info)
 • recht op pijnbehandeling (meer info)
 • recht op klachtenbemiddeling (meer info)
 • recht op bijstand en vertegenwoordiging (meer info

Wenst u bijkomende informatie te ontvangen over uw patiëntenrechten, dan kan u steeds terecht bij de ombudsdienst.