Kwaliteitsvolle zorg


Verbetersuggesties

Wie dat wenst, kan ook rechtstreeks een verbetersuggestie of een bezorgdheid over patiëntveiligheid en kwaliteit doorgeven. Het kan daarbij gaan om vragen zoals:

  • Wat kan het comfort van de patiënt tijdens het verblijf verbeteren? 
  • Wat kan helpen om de informatiedoorstroming door het ziekenhuis en naar de huisarts te verbeteren?
  • Wat kan de veiligheid van de zorg binnen het ziekenhuis verhogen om incidenten te vermijden?

Je kan hiervoor een mailtje sturen naar de medewerker van de dienst kwaliteit die deze verbetersuggesties opvolgt (kwaliteit@azgroeninge.be). Alle verbetersuggesties worden intern besproken en geëvalueerd i.f.v. haalbaarheid en meerwaarde voor de patiënt. In de mate van het mogelijke trachten wij de patiënt die een verbetersuggestie meldt, ook feedback te bezorgen, zonder ons daarbij evenwel te engageren om deze verbetersuggestie ook door te voeren. Heb je als patiënt wel concrete verwachtingen t.a.v. het ziekenhuis en/of zijn medewerkers, dan verwijzen wij je graag door naar de ombudsdienst om je suggestie eerder als klacht te melden.

az groeninge is een ziekenhuis dat door Joint Commission International geaccrediteerd werd via een streng internationaal kwaliteitslabel. Je kan desgewenst ook een bezorgdheid over patiëntveiligheid en kwaliteit doorgeven aan deze organisatie op het e-mailadres jciaccreditation@jcrinc.com en aan de verantwoordelijke binnen de directie van az groeninge (tom.coolen@azgroeninge.be).

Dankzij je mening kunnen wij waar nodig onze dienstverlening bijsturen. Alvast bedankt voor je inbreng.