Vrijwilligerswerk in ons ziekenhuis


De meerwaarde van vrijwilligers in ons ziekenhuis

Vrijwilligers zijn een meerwaarde binnen onze organisatie, een aanvulling op de verzorging die verleend wordt door onze professionelen. De vrijwilligers bieden een ruime waaier aan diensten waarbij korte of langere patiëntencontacten nodig zijn. Zij maken tijd voor een gesprek en schenken extra aandacht en warmte aan de patiënt die hier nood aan heeft.

In nauw contact met de andere vrijwilligersorganisaties staat az groeninge in voor een degelijke begeleiding van onze vrijwilligers.