Spoedopname campus kennedylaan bereikbaar via de Ziekenhuisweg, Kortrijk

Nieuws

17-9-2018, 13:00

Allereerste infopunt ziekenfondsen maakt patiënten en bezoekers wegwijs

Uniek in Vlaanderen: Onthaalbalie ziekenfondsen op campus az groeninge geopend

Eerstelijnsadvies voor leden ziekenfondsen

Op de campus van az groeninge in de Kennedylaan kunnen patiënten en hun familie, mantelzorgers, bezoekers, … sinds vandaag terecht voor advies en informatie over hun ziekenfonds en zorgdiensten die aansluiten bij een opname in het ziekenhuis. Doelstelling is om te ontzorgen en wegwijs te maken.

Van het aanvragen van verschillende thuiszorgdiensten over het ophalen van hulpmateriaal tot het maken van een afspraak met een maatschappelijk werker. Met dit proefproject willen de deelnemende ziekenfondsen en az groeninge de patiënt het leven een stuk eenvoudiger maken.

Dit proefproject is uniek in Vlaanderen. Deze dienstverlening zet de patiënt centraal door de laagdrempelige manier van werken: het infopunt met uitvalsbasis in het ziekenhuis maakt de weg naar de ondersteuning vanuit ziekenfondsen korter en laagdrempeliger.

Voor het eerst werken drie ziekenfondsen op deze manier samen. Van ieder deelnemend ziekenfonds is bijna elke namiddag een medewerker aanwezig voor passende info en advies. De dienstverlening richt zich tot de leden van de Liberale Mutualiteiten West-Vlaanderen, Bond Moyson en Christelijke Mutualiteit.

“Wij zijn overtuigd dat we met dit initiatief onze patiënten en bezoekers een extra service leveren,” aldus CEO van az groeninge Inge Buyse, “De samenwerking gebeurt in nauw overleg met de sociale dienst van az groeninge.”

Foto opening infopunt ziekenfondsen

Samen ontzorgen, daar zorgen wij voor.

Enkele voorbeelden om duidelijk te maken wat er allemaal kan via het infopunt. Uit het leven gegrepen: Het verhaal van Marcel, Jean-Pierre en Sabrina.

Marcel: 73 jaar, weduwnaar. Hij komt samen met zijn dochter op consultatie orthopedie omwille van kniepijn. Daar blijkt dat hij binnen 4 weken een knieoperatie moet ondergaan. Mijnheer wordt doorverwezen voor een vooropnamegesprek. Hij zegt dat hij al een aantal maanden last heeft en dat zijn huishouden eronder lijdt. De verpleegkundige verwijst mijnheer en zijn dochter naar het infopunt om te vernemen welke hulp hij thuis kan krijgen en op welke termijn dit opgestart kan worden.

Het infopunt ziekenfondsen geeft de nodige informatie over thuisverpleging, poetshulp, gezinszorg, huur mobiliteitshulpmiddelen… aan Marcel en zijn dochter. De medewerker geeft info over mogelijkheden herstelverblijf en verwijst Marcel indien hij dit wenst naar de sociaal werker van het ziekenhuis voor opstart aanvraag herstelverblijf.

Jean-Pierre: 42 jaar, van een ladder gevallen. Hij wordt opgenomen via spoed. Het blijkt een complexe beenbreuk te zijn, en hij verblijft enkele dagen in het ziekenhuis.

Zijn echtgenote komt langs in het infopunt bij het passeren vanaf de parking. Ze krijgt daar de uitleg dat Jean Pierre een aangifte arbeidsongeschiktheid moet doen, en krijgt onmiddellijk het juiste document mee.

  • Hij beschikt over een hospitalisatieverzekering, mevrouw krijgt een schade-aangifte mee.
  • Hij mag enkele weken niet steunen op het been. Mevrouw koopt ter plaatse de krukken en laat een huurrolwagen leveren in het infopunt die de volgende dag aanwezig zal zijn.
  • De wonde aan zijn been moet ook thuis verzorgd worden, de thuisverpleging wordt ter plaatse aangevraagd en geregeld.

Jean-Pierre kan met een gerust gevoel naar huis.

Sabrina: 29 jaar, pas bevallen van een dochter.

De dag voor het vertrek naar huis, springt ze binnen in het infopunt. Vanuit de materniteit werd haar afkolfapparaat besteld voor thuis, ze komt dit nu afhalen. Sabrina krijgt een korte uitleg over de inschrijving van haar dochter in het ziekenfonds. Ze wordt verwezen naar het eigen ziekenfondskantoor, waar ze de tijd kunnen nemen om het dossier volledig in orde te brengen. Sabrina vraag klevertjes aan, die ter plaatse aangemaakt worden. Ze informeert ook nog eens naar mogelijkheden kraamzorg gezien haar man zelfstandige is en lange onregelmatige werkdagen heeft.

Praktisch

Het infopunt is elke werkdag geopend van 13 tot 17 uur. Het bevindt zich op de hoek van de gaanderijen met de inrit van de parking (Blok B - in de omgeving van de Carrefour). Documenten bestemd voor een van de ziekenfondsen kun je in de brievenbus stoppen.6/9/2018

az groeninge verkoopt cupcakes tvv Stichting Alzheimer Onderzoek.

De Stichting Alzheimer Onderzoek organiseert voor de 3de keer de Belgische Alzheimer cupcakemaand. Tijdens de maand september wordt via de verkoop van cupcakes geld ingezameld voor het Alzheimeronderzoek.

Artsen, verpleegkundigen en medewerkers van az groeninge steken samen de handen uit de mouwen en bakken eigenhandig een lading cupcakes.

Piet Huysentruyt is nationaal peter van deze actie. Als streekgenoot komt hij op woensdag 12 september van 14 tot 15uur de cupcakes mee verkopen.

Niet onbelangrijk. De opbrengst van de verkoop gaat integraal naar het wetenschappelijk Alzheimer onderzoek. Afspraak aan de inkom van onze campus Kennedylaan. Iedereen welkom!

 3/09/2018

Voormalige campussen van az groeninge in de Loofstraat en Vercruysselaan te Kortrijk verkocht

AZ Groeninge beschikte over twee vrijgekomen campussen naar aanleiding van de fusie van de vier voormalige Kortrijkse ziekenhuizen en de verhuis naar een gloednieuw ziekenhuis aan de President Kennedylaan. Na een objectieve, private verkoopsprocedure zijn beide sites verkocht.

In 2005 werd gestart met de bouw van een nieuw ziekenhuis aan de President Kennedylaan in Hoog Kortrijk, waarnaar de afdelingen van campus Loofstraat en campus Vercruysselaan stelselmatig werden verhuisd. In april 2017 verhuisden de laatste afdelingen en kort erna sloten deze twee campussen definitief hun deuren.  Op de campus Reepkaai blijven de palliatieve eenheid en de revalidatiediensten nog verder actief.

AZ Groeninge heeft een objectieve, private procedure uitgeschreven voor de verkoop van deze twee sites.   Beide campussen werden afzonderlijk in de markt gezet.   Na de objectieve beoordeling van verscheidene kandidaat-kopers, heeft de raad van bestuur van AZ Groeninge:

  • de campus Loofstraat definitief toegewezen aan Compagnie Het Zoute Real Estate NV, een vooraanstaande vastgoedontwikkelaar uit Knokke.
    De voormalige campus van 36.000 m², opgericht door VZW Maria’s Voorzienigheid, is gelegen tussen de Loofstraat, de Doorniksewijk en de Wolvenstraat en omvat naast de vroegere ziekenhuisgebouwen en parking ook het park, dat deels beschermd is als monument.  Voor verdere vragen omtrent de herbestemming, verwijst AZ Groeninge graag naar Compagnie Het Zoute (www.compagniezoute.be).
  • de campus Vercruysselaan definitief toegewezen aan Divani NV, een filiaal van de gevestigde vastgoedontwikkelaar Immogra uit Gent.
    De voormalige campus van ongeveer 14.000 m² is gelegen aan de Burgemeester J. Vercruysselaan te Kortrijk. Het voormalige ziekenhuis werd opgericht in 1953 door VZW Kliniek Sint-Maarten en in de loop der jaren uitgebreid met enkele zijvleugels en bijgebouwen. Voor verdere vragen omtrent de herbestemming van deze site, verwijst AZ Groeninge graag naar Divani NV - Immogra (www.immogra.com).

 22/8/2018

Herstellingswerken aan onze parking.

De aannemer is bezig met het uitvoeren van een aantal werkzaamheden.
Er is geen enkel stabiliteitsgevaar. Het gaat puur om herstellingswerken.
Een aantal parkeerplaatsen zijn tijdelijk niet beschikbaar.

Onze excuses voor de hinder.

 6/8/2018

Ga-PSMA PET/CT als innovatieve techniek in de opsporing van prostaatkanker

Az groeninge als eerste niet-universitaire ziekenhuis in België

PSMA staat voor Prostaat Specifiek Membraan Antigen. Dit eiwit komt meer voor wanneer de prostaatkanker agressiever wordt. We koppelen een farmaceutische stof aan de radioactieve stof gallium en injecteren dit bij de patiënt. Dit radioactieve product hecht zich vast aan dit PSMA-eiwit in de prostaatkankercellen. Zo krijgen we op een PET-scanner te zien waar de kanker zich bevindt. Deze techniek is sinds kort ook in het PET-centrum West-Vlaanderen – afdeling az groeninge – beschikbaar.

Veelbelovende techniek

“De nieuwe innovatieve techniek laat toe om nieuwe tumorcellen en uitzaaiingen in beeld te brengen bij patiënten die hervallen van prostaatkanker,” zegt Prof. Dr. Alex Maes - diensthoofd nucleaire geneeskunde bij az groeninge. “De beelden zijn veel duidelijker dan bij de traditionele onderzoeken en tonen ook de heel kleine uitzaaiingen aan.”

Eigen radiofarmaceut

Het radioactieve gallium wordt via een generator verkregen en nadien via synthese gekoppeld aan een farmaceutische stof. De kwaliteitsborging en -beheersing van deze radioactieve producten dienen uitgevoerd te worden door een apotheker erkend door het federaal agentschap voor nucleaire controle (FANC).

In az groeninge staat deze volledige synthese en kwaliteitsborging onder supervisie van Apr. Pieter Jan De Jonghe. Hij is ziekenhuisapotheker die de bijkomende opleiding volgde tot het behalen van de erkenning tot radiofarmaceut.

“Doordat we nu over een eigen gallium-hotlab beschikken, kunnen we zowel 68Ga-PSMA als andere radioactieve producten in az groeninge synthetiseren. Na een positieve kwaliteitsanalyse wordt het product onmiddellijk toegediend aan de patiënt. Gallium heeft immers als radioactieve stof een heel kort bestaan, waardoor we snel, efficiënt en multidisciplinair dienen te werken,” vertelt Apr. Pieter Jan De Jonghe – kwaliteitsverantwoordelijke apotheek bij az groeninge.

az groeninge

Patiënten hoeven zich voor het onderzoek niet langer naar universitaire ziekenhuizen in Antwerpen, Leuven of Brussel te begeven. Tot op heden werden er al meer dan 250 onderzoeken uitgevoerd in az groeninge.

“az groeninge is het eerste niet-universitaire ziekenhuis in België dat dit onderzoek aanbiedt. Ons multidisciplinair team dat bestaat uit urologen, nucleaire geneeskundigen, oncologen en radiotherapeuten kan zo snel overgaan tot de meest kansrijke behandeling van de patiënt”, zegt Prof. Dr. Alex Maes.

Het onderzoek is volledig pijnloos en zonder bijwerkingen. Door het korte bestaan van het radioactieve gallium, is de patiënt na enkele uren al weer stralingsvrij.

Wordt vervolgd

“In de toekomst willen we nog een stap verder gaan en deze PSMA techniek ook gebruiken als therapie. In plaats van gallium wordt dan met lutetium of actinium gewerkt. Op die manier kunnen we op celniveau straling sturen die de kankercellen doodt. In Duitsland en Nederland gebeurt dit al met hoopgevende resultaten,” besluit Prof. Dr. Alex Maes.

Foto radiofarmaceut Pieter Jan De Jonghe met Prof. Dr. Alex Maes aan de generator waar het Gallium wordt aangemaakt

Foto:Radiofarmaceut Pieter Jan De Jonghe (links) met Prof. Dr. Alex Maes aan de generator waar het Gallium wordt aangemaakt (credits: az groeninge)Oude berichten