Spoedopname campus kennedylaan bereikbaar via de Ziekenhuisweg, Kortrijk

Nieuws

19/3/2019

Weg met het taboe op psychische moeilijkheden

Neen tegen het taboe!

Psychische problemen zijn nog vaak zo moeilijk bespreekbaar.
Terwijl 1 op 4 er in zijn of haar leven mee te maken krijgt. 
Wij willen dit taboe doorbreken. 
Onze collega's zeggen "Weg met het taboe op psychische moeilijkheden". 

Doe mee! 14/3/2019

Herken een beroerte

Beroertecoach Anja Lorrez van az groeninge toont bezoekers Ring Shopping Kuurne hoe je via het FAST-principe snel een beroerte kunt opmerken. Want elke seconde telt.6/3/2019

Multidisciplinaire raadplegingen voor MS-patiënten

Eind januari zijn we in ons ziekenhuis van start gegaan met de multidisciplinaire raadplegingen voor MS-patiënten. Wie MS heeft, kan op die manier op één dag langsgaan bij meerdere zorgverleners.

Ons team bestaat uit een neuroloog met bijzondere interesse in MS, een uroloog, een revalidatiearts, een psycholoog, de MS-verpleegkundige en de sociale medewerker van de MS-liga.
Iedereen benadert de ziekte vanuit zijn specialisatie en draagt zo bij aan betere zorg.

Alle personen met MS kunnen gebruik maken van deze multidisciplinaire raadpleging en dat in alle stadia van de ziekte. Doorverwijzing gebeurt door de behandelende neuroloog of de MS-verpleegkundige.

V.l.n.r. Fien Florin (psychologe) - dr. Anne Oomen (fysische geneeskunde/revalidatie) - Trui Vyncke (sociale dienst MS-liga) - Isabelle Vanpanteghem (MS-verpleegkundige) - dr .Siska Van Bruwaene en dr. Peter Vossaert (urologie) - dr. Patrick Vanderdonckt en dr. Nele Glibert (neurologie).

 1/3/2019

Beroertezorg 2018 in cijfers

De voorbije drie jaar werden meer dan 60 patiënten verwezen naar ons neurovasculair centrum voor een herseninfarct (acuut ischemisch beroerte). Door de nauwe samenwerking supraregionaal met 9 omliggende ziekenhuizen slagen we er in om een high-volume centrum te blijven met telkens meer dan 80 trombectomie procedures per jaar. Dankzij interne verbetercampagnes slaagden we erin de tijdsverliezen tussen aankomst op spoedgevallen en opstart klonteroplossende medicatie (= trombolyse) en trombectomie verder te reduceren, naar respectievelijk een mediaan van 21 en 59 minuten. Tot slot verwelkomen we drie nieuwe partnerziekenhuizen in ons supraregionaal beroertenetwerk, met name AZ Maria Middelares Gent, Sint-Vincentius ziekenhuis Deinze en AZ Sint-Elisabeth Zottegem.

 14/2/2019

Az groeninge investeert volop in nieuwe medewerkers

In 2019 worden 32 nieuwe voltijdse medewerkers (FTE’s) aangeworven

Het Kortrijkse ziekenhuis az groeninge groeit. Afgelopen jaar steeg het aantal opnames, werden er meer bevallingen uitgevoerd en namen het aantal spoedcontacten toe.

Uit de tevredenheidsenquete bij onze patiënten afgenomen, blijkt dat ze het voorbije jaar duidelijk meer tevreden zijn over onze zorgen en de behandelingen door onze artsen, medewerkers en vrijwilligers.

Om deze duurzame groei te bestendigen, heeft de Directie samen met de Raad van bestuur beslist om in 2019 bijkomend te investeren in 32 voltijdse medewerkers (FTE’s) maar waakt er tegelijk over dat de begroting in evenwicht blijft. Geen evidentie in een sector die budgettair zwaar onder druk staat.

In het departement patiëntenzorg zijn de laatste vijf jaar 86 FTE’s bijgekomen en bedraagt straks in totaal 1.094 FTE’s.  Het volledige personeelsbestand is gestegen van 1.968 FTE’s (2014) naar 2.098 FTE’s in 2019.

Az groeninge blijft ontegensprekelijk verder investeren in extra medewerkers. Als vooruitstrevend (zieken)huis dat warme en deskundige zorg aanbiedt, zetten we met al onze medewerkers volop in op een gezonde toekomst. We kijken alvast uit naar de komst van onze nieuwe collega’s.

Benieuwd naar onze jaarcijfers?
Raadpleeg ons online activiteitenverslag op http://publicaties.azgroeninge.be/activiteitenverslag

Onze jobs vind je op www.azgroeninge.be/jobs

 Oude berichten