Spoedopname campus kennedylaan bereikbaar via de Ziekenhuisweg, Kortrijk

Nieuws

12-11-2019

Mijlpaal in leverchirurgie op internationaal vlak bij az groeninge

Lever- en pancreaschirurg Dokter Mathieu D’Hondt voert 400ste leveroperatie uit via laparoscopie

Donderdag 7 november is een datum die dokter Mathieu D’Hondt (41) niet snel zal vergeten. Die dag voerde dokter D’Hondt voor de 400 ste keer een leverresectie uit via laparoscopie. Met enkele kleine sneetjes in de buikwand worden via een kijkoperatie levertumoren weggenomen. Door deze minimaal invasieve techniek verliest de patiënt merkelijk minder bloed, zijn er minder complicaties en verloopt het herstel vlotter en sneller. De klassieke open leveringreep gebeurt immers via een grote bovenbuiksincisie die bij kijkoperatie kan vermeden worden. Sinds de start van z’n carrière in AZ Groeninge, zo’n 8 jaar geleden, voerde dokter D’Hondt in totaal zo’n 600 leveroperaties uit waarvan dus meer dan twee derde via kijkoperatie. De meeste ingrepen worden verricht voor leveruitzaaiingen van darmkanker. “Uit onze cijfers blijkt dat de 5 jaars overlevingskans na een dergelijke leveroperatie voor uitzaaiingen van darmkanker 65% bedraagt, wat een zeer hoog cijfer is vergeleken met andere grote studies”, aldus een enthousiaste dr. D’Hondt. Het is een unicum dat eenzelfde chirurg zoveel leveroperaties via kijkoperatie heeft uitgevoerd. Voor zover bekend in de wetenschappelijke literatuur deed geen enkele chirurg hem dat voor.

Live surgery neemt publiek mee in de operatiezaal

In het kader van het Symposium ‘It takes two to tango’ voor (huis)artsen, specialisten en verpleegkundigen, werd deze 400 ste laparoscopische leveroperatie op 7 november live uitgezonden in ons auditorium. Terwijl dokter D’Hondt de operatie uitvoerde in het operatiekwartier, gaf zijn collega-chirurg Franky Vansteenkiste live tekst en uitleg in het auditorium. Op die manier kregen de aanwezigen letterlijk een beeld van hoe zo’n ingreep verloopt.

Topdokter in eigen regio

Dokter Mathieu D’Hondt houdt sinds jaar en dag heel nauwgezet de vele parameters van zijn lever- en pancreas operaties bij. De pancreasoperaties verricht hij samen met zijn collega Dokter Franky Vansteenkiste. Door die vele verzamelde data werden de operatechnieken bij lever- en pancreaschirurgie steeds maar verfijnd. De opgedane kennis en ervaring deelt Dr D’Hondt graag met andere chirurgen. Zo publiceert hij regelmatig in internationaal vermaarde tijdschriften. Deze maand verscheen nog een artikel in het “European Journal of Surgical Oncology” waarin dr. D’Hondt aantoont dat een laparoscopie in de nabijheid van de grote bloedvaten een veilige en betrouwbare techniek is om tumoren weg te nemen. Binnenkort worden de resultaten van de pancreasoperaties via kijkoperatie eveneens gepubliceerd in het International Journey of Surgery. Momenteel werkt dokter D’Hondt aan zijn doctoraat over laparoscopische lever – en pancreaschirurgie. Hij zal eind 2021 zijn doctoraatsthesis verdedigen aan de KU Leuven.23-10-2019

Het infopunt Ziekenfondsen @azgroeninge ontvangt 2500 bezoekers in eerste werkjaar!

Infopunt ziekenfondsen blaast eerste kaarsje uit.

Sinds een jaar kunnen patiënten en hun familie, mantelzorgers, bezoekers, … terecht voor advies en informatie bij hun ziekenfonds. Ze kunnen zich ook laten bijstaan bij vragen die aansluiten bij een opname in het ziekenhuis, zoals inschakelen van thuiszorgdiensten en het laten leveren van hulpmiddelen.
 
Zowel CM, Bond Moyson als Liberale Mutualiteit Plus stapten mee in het project. Een unieke samenwerking in Vlaanderen waarmee zowel de ziekenfondsen als az groeninge eenzelfde doelstelling hebben: mensen ontzorgen.
 
Een eerste evaluatie toont duidelijk de behoefte aan zo’n infopunt.
Meer dan 2500 bezoekers vonden afgelopen jaar de weg naar het loket. Patiënten en hun familie die langskomen zijn zeer positief over de aangeboden service. De aanwezigheid van zo’n infopunt op de ziekenhuiscampus maakt  de ondersteuning vanuit de ziekenfondsen korter en laagdrempeliger.
 
Bezoekers kunnen niet alleen voor vragen rond hun ziekenfonds bij het infopunt terecht, ook voor thuiszorgvragen en het laten leveren van hulpmiddelen kan je langskomen. Er staan er afkolfapparaten en aerosoltoestellen, en je kan een rolwagen in het infopunt laten leveren.
 
Maar je kan er ook overleggen met een maatschappelijk werker die je verder op weg helpt. Dit in nauw overleg met de sociale dienst van het ziekenhuis die ook regelmatig doorverwijst naar het infopunt.
 
Zowel de ziekenfondsen als az groeninge blikken tevreden terug op afgelopen jaar.
Samen ontzorgen, daar blijven ze ook in de toekomst voor gaan.
 
------
Het infopunt is elke werkdag geopend van 13u tot 17u. Het bevindt zich in de gaanderij naast de Carrefour.
Via de brievenbussen kunnen leden van CM, Bond Moyson en Liberale Mutualiteit Plus documenten bestemd voor hun ziekenfonds deponeren.2/9/2019

Kortrijkse apothekers openen samen met az groeninge apotheek “Galerij Groeninge” op Campus Kennedylaan

Uitbreiding dienstverlening aan patiënten, bezoekers en medewerkers van az groeninge

Op maandag 2 september - opende apotheek “Galerij Groeninge” haar deuren. Iedereen kan er terecht voor de kwaliteitsvolle verstrekking van geneesmiddelen en andere gezondheidsproducten. 

Unieke samenwerking

Bij de verhuis van het Kortrijkse ziekenhuis az groeninge werd naast de inplanting van een buurtsupermarkt Carrefour meteen het plan opgevat om op de campus Kennedylaan ook een apotheek te voorzien. Een bijkomende service voor patiënten, bezoekers en medewerkers van az groeninge.

Vanuit az groeninge werd aan de Kortrijkse apothekers de kans geboden om mee in het project te stappen. Een consortium van een tiental apothekers heeft zich effectief geëngageerd om samen met az groeninge deze apotheek uit te baten.  

Iedereen is welkom

De apotheek is voor iedereen toegankelijk. Naast voorschriftplichtige geneesmiddelen vind je er ook een uitgebreid  gamma aan gezondheidsproducten, babyvoeding, cosmetica, verbanden… . De apothekers zorgen voor een correcte aflevering en je kan er rekenen op persoonlijk gezondheidsadvies.
 
De apotheek is vlot bereikbaar via de minder validenparking van az groeninge.
Op de voorbehouden parkeerplaatsen kan je er als bezoeker van de apotheek 20 minuten gratis parkeren.
 
Hoofdapotheker-provisor Evelyn Denutte staat er samen met apotheker Yurith Naeyaert en apotheek-assistente Cathy Seynhaeve elke dag garant voor een optimale dienstverlening.
 
Apotheek Galerij Groeninge is open van maandag t.e.m. vrijdag van 9u tot 19u. Op zaterdag kan je er terecht van 9u tot 12u. Buiten de openingsuren kan je aan de automaat een beperkt aantal producten aanschaffen.
 
---------
Apotheek “Galerij Groeninge” – President Kennedylaan 4 – 8500 Kortrijk.
t. 056 63 58 551-8-2019

Digitale transformatie in az groeninge

In az groeninge zetten we actief in op innovatie. In alle geledingen van ons (zieken)huis komt digitalisering om de hoek kijken. Technologie speelt een heel bijzondere rol. Maar onze patiënt blijft centraal staan #warmezorg


3/7/2019

Az groeninge erkend als gespecialiseerd centrum voor complexe pancreasaandoeningen en pancreastumoren

Kortrijks ziekenhuis az groeninge is binnen het E17 ziekenhuisnetwerk het referentiecentrum voor pancreaschirurgie

Studies tonen duidelijk aan dat gespecialiseerde zorg - en in het bijzonder hoog technische complexe ingrepen - enkel op een kwaliteitsvolle wijze kan worden uitgevoerd in een ziekenhuis waar voldoende expertise aanwezig is.

Vandaar dat de federale overheid beslist heeft om die ingewikkelde chirurgische ingrepen m.b.t. pancreassen in een beperkt aantal "centra voor complexe pancreaschirurgie" te concentreren. Voor gans het land gaat het om 15 centra waarvan az groeninge er één is.

Pancreaschirurgen dr. Mathieu D’Hondt en dr. Franky Vansteenkiste zijn opgetogen met deze erkenning. dr. D’Hondt: "In az groeninge focus ik mij samen met collega Franky Vansteenkiste op complexe lever- en pancreasingrepen. We houden al vele jaren uitgebreid de data van al deze operaties bij. Per geopereerde patiënt worden 130 parameters geregistreerd in een database. In combinatie met de opgebouwde ervaring worden - mede door deze kwaliteitscontrole - onze ingrepen steeds beter uitgevoerd. Dit resulteert o.a. in minder bloedverlies tijdens de operatie. Ook het aantal complicaties en de ernst daarvan nemen elk jaar verder af."

Meer en meer pancreasoperaties gebeuren via een kijkoperatie.

"Sinds 2012 worden zo’n 70% van de pancreasingrepen via kijkoperatie verricht. Ook de complexe pancreaskopresectie of Whippleprocedure voeren we meer en meer via kijkoperatie uit. Deze techniek wordt slechts in enkele Europese centra via kijkoperatie verricht.

Door deze minimale invasieve ingrepen herstelt de patiënt veel sneller en moet hij minder lang in het ziekenhuis verblijven. Uit een vergelijkende analyse met onze open procedures zien we dat bij de kijkoperatie ook meer klieren worden verwijderd," aldus dr. D’Hondt.

Duidelijk minder overlijdens

In onze databank van pancreasingrepen zitten momenteel gegevens zo’n 250 pancreasoperaties.

Geen enkel patiënt die een pancreasingreep onderging in az groenige kwam te overlijden binnen de eerste 30 dagen terwijl het nationale gemiddelde 3.9% bedraagt. Na 90 dagen is het sterftecijfer in az groeninge 1.3% terwijl het nationale gemiddelde 7.8% bedraagt. Bij 86,3 procent van de operaties was er geen achterblijvend tumorweefsel vast te stellen (R0 resectie) wat bij pancreasoperaties een zeer hoog percentage is in vergelijking met andere grote studies.

"Onze kennis en ervaring stellen we graag ter beschikking van de anderen. Voor de niet-chirurgische behandeling van pancreassen werken we nauw samen met de andere ziekenhuizen van het E17 ziekenhuisnetwerk. Elke dag werken aan de beste zorg, daar gaan we voor," besluit een enthousiaste dr. D’Hondt.

 Oude berichten