Spoedopname campus kennedylaan bereikbaar via de Ziekenhuisweg, Kortrijk

Nieuws

16/2/2018

Herbevestigd als Investor in People

We kregen opnieuw het zilveren label van Investor in People. Die internationale onderscheiding gaat naar organisaties die in de groei en ontwikkeling van hun medewerkers investeren. Liefst 1229 medewerkers, artsen en vrijwilligers vulden de enquête in én 83 namen deel aan de focusgesprekken.

Een optimale en veilige zorg- en dienstverlening is voor ons een absolute prioriteit! Om deze doelstelling te bereiken, investeren wij in onze medewerkers. We zijn er namelijk van overtuigd dat een goede zorg voor de medewerkers rechtstreeks leidt tot een betere zorgverstrekking aan de patiënt. In 2007 ontvingen we voor de eerste keer de internationale erkenning als 'Investor in People', dat nu voor de derde keer herbevestigd werd.

Wat is Investor in People?

Investor in People is een internationale erkenning voor bedrijven die investeren in de groei van hun medewerkers. De erkenning wordt uitgereikt door het onafhankelijk International Centre of Quality (UK) dat nagaat in hoeverre de doelstellingen en de strategie van de organisatie afgestemd zijn op de ontwikkeling van de medewerkers (en omgekeerd). Het keurmerk Investor in People vertrekt vanuit de idee dat de ontwikkeling van de medewerkers de sleutel vormt tot vooruitgang van de organisatie. Investor in People is dus een standaard voor strategisch personeelsbeleid.

Meer info.

 14/2/2018

Onze zorg voldoet ook na de inhuizing aan de hoogste JCI standaarden

In 2013 behaalden we voor de eerste keer het internationaal kwaliteitslabel JCI*, dat in 2016 herbevestigd werd. Van 7 tot 9 februari 2018 vond een derde, bijkomende audit plaats om na te gaan of de zorg aan onze patiënten ook na de inhuizing blijft beantwoorden aan de strenge kwaliteitsverwachtingen die JCI vooropstelt.

We kregen deze week officiële bevestiging dat we ook na de inhuizing voldoen aan de standaarden van JCI.

De externe surveyor omschreef het als volgt:

"Het ontwerp van campus kennedylaan is een mooi voorbeeld van een evidence-based ziekenhuisontwerp. Het laat toe de beste zorg te verlenen en is erop gericht de patiënt zoveel mogelijk comfort te bieden wat het genezingsproces bevordert. Het Huis van Beweging, waar onder andere psychiatriepatiënten therapie krijgen, is een 'best practice' van moderne psychiatrie. De verhuizing heeft gezorgd voor een grote verbetering voor zowel arts, medewerker, patiënt en bezoeker."

Tom Coolen, directeur kwaliteit en IT, reageert:

"We zijn tevreden dat JCI onze focus op veiligheid voor patiënt en medewerker in onze nieuwe infrastructuur erkend heeft tijdens deze extra survey. Het is voor ons een mooie extra kers op onze inhuizingstaart dat JCI zoveel lovende woorden had voor de veiligheid van onze zorgprocessen in onze nieuwe infrastructuur. En dat we blijven werken aan verdere verbetering."

Meer info over JCI

 31/1/2018

Kwaliteitslabel SOS Mains voor de handgroep

Onze handgroep behaalde opnieuw het kwaliteitslabel "SOS Mains" van Fesum. Fesum (Fédération Européenne des Services d’Urgences de la Main / Europese Federatie van de Spoedgevallen van het Hand) is een Franse organisatie die verantwoordelijk is voor de kwaliteitscontrole van de afdelingen die handletsels behandelen in Europa.

Het kwaliteitslabel SOS Mains is een label dat wordt toegekend aan de diensten handzorg die zowel kwantitatief als kwalitatief aan een aantal vooropgestelde criteria moeten voldoen. Die normen worden internationaal toegepast en gecontroleerd.

Met de toekenning van SOS Mains voldoet de kwaliteit van de zorg van handletsels bij az groeninge aan de normen die internationaal gelden. Daarenboven toont het aan dat de nieuwe infrastructuur op campus kennedylaan aan de nodige vereisten voor een degelijke zorg voldoet. De toekenning van SOS Mains aan onze dienst bevestigt de inspanningen die bij de handgroep worden geleverd.

Handletsels zijn niet alleen complex, ze zijn ook veelvoorkomend. Ongelukken bij het koken, tuinieren of andere huishoudelijke taken kunnen al snel tot een handletsel leiden. Maar handen zijn complex en gevoelig en vragen dus om precisie en vakkundige zorg. Het label is een erkenning van die vakkundigheid én de hoeveelheid behandelingen die uitgevoerd worden.

We behaalden dit kwaliteitslabel trouwens niet voor de eerste keer. Dat het label opnieuw werd toegekend is een confirmatie van de inzet van onze handgroep, die voor het eerst werd geaccrediteerd in december 2001.

 22/1/2018

Nieuwe arts: dr. Tineke De Coninck, centrum medische beeldvorming

Vanaf 1 februari 2018 versterkt dr. Tineke De Coninck het centrum medische beeldvorming bij az groeninge.

In 2012 studeerde dr. De Coninck af in de Geneeskunde aan de Universiteit van Gent. Van 2012 tot 2014 had ze haar eerste ervaring met az groeninge als assistent bij de dienst medische beeldvorming. Daarna trok ze naar Leiden waar ze 6 maanden als assistent werkte bij het Leids Universitair Medisch Centrum en waar ze een opleiding volgde in de musculoskeletale radiologie, met bijzondere aandacht voor bot- en weke delen tumoren.

Tijdens haar assistentschap doctoreerde dr. De Coninck in de Gezondheidswetenschappen. In 2016 verbleef ze 3 maanden aan de University of California San Diego bij de dienst muscoloskeletale radiologie. Na de internationale ervaringen volbracht ze nog 2 jaar als assistent radiologie in het Universitair Ziekenhuis in Gent om in januari 2018 haar erkenning als radioloog te behalen.

"Als radioloog kom je met verschillende pathologieën en patiënten van alle leeftijden in aanraking, wat het tot een zeer gevarieerde discipline maakt. Beeldvorming is vaak onmisbaar in urgente situaties, zodat je als radioloog je steentje kan bijdragen bij de zorg voor acuut zieke patiënten. Op technisch vlak is radiologie in continue evolutie en hebben we nog lang niet alle mogelijkheden bereikt, wat een uitdaging biedt naar de toekomst toe.

Mijn bijzondere interesse gaat uit naar de beeldvorming van het bewegingsstelsel: de uitgebreide osteoarticulaire anatomie en pathologie in combinatie met meer technische handelingen vind ik zeer boeiend.

Ik werkte reeds twee jaar als assistent in az groeninge, wat een zeer aangename ervaring was. az groeninge is een groot ziekenhuis met een brede waaier aan pathologie en een positieve werksfeer.

Ik ben blij dat ik deel mag uitmaken van het dynamische team radiologen en dat ik samen met dr. Frederik Vanrietvelde en dr. Stijn Van Damme de musculoskeletale radiologie verder mag uitbouwen."

Bekijk contactgegevens en consultatie-uren van dr. Tineke De Coninck.

 16/1/2018

Borstklinieken Kortrijk, Waregem en Izegem organiseren dansproject FIT & FUN voor patiënten na borstkanker

Sinds september 2017 komen een 15-tal vrouwen die genezen zijn van borstkanker elke donderdag samen voor het dansproject FIT & FUN, dat onze borstkliniek samen met de borstklinieken van Izegem en Waregem voor de tweede keer organiseert. Het doel van het project is patiënten van de borstklinieken aan te zetten om op een ontspannen manier opnieuw te bewegen na hun strijd tegen kanker.

De behandeling van kanker vergt heel wat van het lichaam en gaat dikwijls gepaard met vermoeidheid en een verminderde fysieke conditie. Sport en beweging helpen om de conditie op peil te houden, het herstel te bevorderen en de vermoeidheid tegen te gaan. Daarom organiseren de borstklinieken van az groeninge Kortrijk, O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem en Sint-Jozefskliniek Izegem het dansproject FIT & FUN – plezant bewegen na borstkanker. Gedurende 14 weken komen de deelnemers elke donderdag samen van 18.00 tot 19.00 u in dansschool Dursin in Kortrijk. Het gaat om solodansen; het accent ligt op bewegen op een aangename manier.

Dankzij sponsoring door de RotaryClub Kortrijk – Groeninghe en Zonta Waregem en ondersteuning door de drie borstklinieken zijn de deelname aan het dansproject en de verzekering bijna gratis.

 Oude berichten