Spoedopname campus kennedylaan bereikbaar via de Ziekenhuisweg, Kortrijk

Nieuws

14/1/2019

Kanker Centrum Kortrijk az groeninge door OECI erkend als ‘Clinical Cancer Centre’

Onze geïntegreerde en multidisciplinaire kwaliteitsvolle kankerzorg voldoet aan de Europese kwaliteitsstandaarden.

De Organisation of European Cancer Institutes (OECI) is een niet-gouvernementele organisatie die in 1979 is opgericht om de samenwerking tussen Europese kankercentra en -instituten te bevorderen. OECI verenigt 93 Europese instellingen. Az groeninge is daarbij het derde in België.

Het accreditatie programma wordt sinds 2008 door OECI aangeboden aan Europese kankercentra met deze hoofddoelen:

  • De kwaliteit en toegang tot hoogwaardige oncologische zorgverstrekking in Europa tot een gelijk niveau te brengen en de strijd tegen kanker beter te organiseren op Europees niveau.
  • Ondersteunen van Europese kankerinstituten bij het invoeren van een kwaliteitssysteem met behulp van de OECI-kwaliteitsnormen en het peer review-systeem.

Troeven van ons kankercentrum

De belangrijkste troeven van het Kanker Centrum Kortrijk az groeninge zijn volgens de OECI:

  • De kwaliteit van de samenwerking tussen de verschillende specialismen en de indrukwekkende werking van de MOC’s (Multidisciplinair Oncologisch Consult)
  • Een goed geïmplementeerd kwaliteitssysteem waardoor kwaliteit van zorg merkbaar hoge prioriteit krijgt
  • ICT met sterke focus op kwaliteit en veiligheid
  • Netwerking, samenwerkingsverbanden en artsen vanuit andere centra met vaste consultatiedagen in het Kankercentrum
  • Beschikbaarheid en implementatie van richtlijnen en protocollen
  • Beschikbaarheid en kwalitatieve samenwerking met alle ondersteunende diensten en het palliatief support team
  • Deelname en organisatie van klinische studies
  • De algemeen goede integratie van de 4 verschillende Kortrijkse ziekenhuizen
“De auditoren waren bijzonder tevreden over de goed voorbereide en uitgevoerde audit. Het hoog competentieniveau van het enthousiaste personeel met een realistische houding en de openheid voor suggesties, blijft hen zeker bij,” aldus verpleegkundig specialist Oncologie Annelies Courtens.

Het behalen van de accreditatie is geen doel op zich.

"De meerwaarde zit hem eerst en vooral in de deelname zelf. De OECI accreditering zorgt vanaf de start voor het in kaart brengen van de volledige oncologische zorgverlening en een kritische kijk naar de huidige structuur en manier van werken. Het proces tot het behalen van de accreditatie/certificatie heeft heel wat tijd gekost maar we zijn trots en het is het resultaat van een constante inzet vanwege elke zorgprofessional die het welzijn van onze kankerpatiënten steeds voorop plaatst.
Het behalen van ons label is echter geen eindpunt. We hebben ons geëngageerd voor een proces van continue kwaliteitsverbetering en nieuwe doelstellingen om de komende jaren aan te werken. Na de accreditatie kregen we opportuniteiten om in de toekomst mee aan de slag te gaan. Stuk voor stuk uit te bouwen projecten om onze externe visibiliteit te verhogen, de kwaliteit en veiligheid van de zorg nog verder te kunnen verbeteren, het niveau van patiënten participatie op te trekken en het personeel te ondersteunen in hun dagelijkse praktijkvoering.", zegt Courtens.

Eerste niet-universitair ziekenhuis in België

“Wij zijn verheugd dat we met ons Kanker Centrum Kortrijk het eerste niet-universitair centrum in België zijn dat de accreditatie en certificatie ‘Clinical Cancer Centre’ heeft behaald. Dit betekent een erkenning voor elke zorgverlener die zich dagelijks binnen de oncologische zorgverlening inzet,” zegt Kortrijks oncoloog dr. Philip Debruyne. “Patiënten met (een vermoeden van) kanker kunnen in az groeninge terecht voor de nieuwste onderzoeken en behandelingen. Met focus op een persoonlijke benadering, want elk kankergeval is anders,” aldus nog dr. Debruyne.

Naast het Kortrijkse az groeninge zijn er in België slechts twee andere centra erkend. Die bevinden zich in de Brusselse regio.

 21/12/2018

Eerste Parkinsonpatiënt behandeld met DBS in AZ Groeninge

DBS (Deep Brain Stimulation) is een techniek van neuromodulatie die gebruikt wordt om bepaalde aandoeningen zoals ziekte van Parkinson, essentiële tremor, depressie of OCD (obsessief compulsieve aandoening) te behandelen.

Daarbij worden door middel van stereotaxie (een neurochirurgische techniek waarbij men adhv een specifiek 3D coördinatenstelsel een exacte positie in de hersenen kan bepalen) 1 of meerdere elektrodes geplaatst in de hersenen. De plaats is afhankelijk van het type aandoening dat men wil behandelen.

Deze elektrodes worden dan aangestuurd door een stimulator, die onderhuids geïmplanteerd wordt, vaak onder het sleutelbeen.

Ziekte van Parkinson is op heden de meest frequente behandelde aandoening met DBS. Niet alle patiënten met ziekte van Parkinson komen hiervoor in aanmerking, de techniek wordt vooral overwogen bij patiënten die al een zekere ziekteduur hebben, eerder jong zijn en nog in goede mentale gezondheid verkeren, en die nog reageren op het effect van levodopa. Er gaat een proefweek vooraf aan de mogelijke behandeling.

Vrijdag 14 december ging de eerste DBS implantatie in AZ Groeninge door, dit bij een Parkinson patiënt.

De ingreep werd uitgevoerd door neurochirurg Dr. Jeroen Ceuppens, die hierbij werd bijgestaan door Prof. Dr. Tom Theys en Prof. Dr. Bart Nuttin van UZ Leuven, die reeds vele jaren ervaring hebben met DBS.

De ingreep verliep volgens planning en patiënt herstelt ondertussen goed.

Deze eerste ingreep is de start van een nieuw hoofdstuk in de zorg die aangeboden wordt vanuit de dienst neurologie en neurochirurgie, waarbij de indicatie tot DBS zich vooral stelt bij patiënten met ziekte van Parkinson en met essentiële tremor.13/12/2018

Bezoek van de speler KVK aan kinderafdeling

Spelers KVK kwamen onze jongste patiënten bezoeken in kader van de Warmste Week. Bekijk het beeldverslag en lees hun oproep om ons Fonds Warme zorg te steunen. Opbrengst gaat naar onze kinderspeeltuin.

Lees het artikel.

 10/12/2018

Oprichting OPAT-consortium

OPAT

Sommige patiënten hebben een infectie waarbij een behandeling met perorale (via de mond) antibiotica niet mogelijk is. In deze situatie moet de antibiotica via intraveneuze weg (via de ader) toegediend worden. Standaard gebeurt deze behandeling tijdens een opname in het ziekenhuis. Er bestaat een alternatief: OPAT.

OPAT is de afkorting voor Outpatient Parenteral Antimicrobial Therapy. Een eenvoudige vertaling hiervan is een thuisbehandeling met intraveneus toegediende antibiotica.
Na een korte opstartfase in het ziekenhuis, mag de patiënt naar huis waar de thuisverpleegkundige de intraveneuze antibiotica toedient. De patiënt komt doorheen het traject in aanraking met verschillende zorgverleners: arts-specialist, huisarts, ziekenhuisapotheker, thuisapotheker, sociale dienst ziekenhuis, (thuis)verpleegkundige … . Dit multidisciplinair team staat in voor een goede begeleiding van de patiënt en een kwaliteitsvolle behandeling.

OPAT heeft verschillende voordelen voor de patiënt. De voornaamste is dat de patiënt thuis in een vertrouwde omgeving zijn antibioticatherapie kan verderzetten. Dit laat toe dat de patiënt sneller zijn dagelijkse activiteiten kan hervatten. Anderzijds houdt het ziekenhuis bedden vrij voor andere patiënten met nood aan acute zorg.

Consortium

In 2016 werd op initiatief van UZ Gent een consortium opgericht rond OPAT met 11 Vlaamse ziekenhuizen (AZ Delta, AZ Groeninge, AZ Maria-Middelares, AZ Sint-Jan Brugge-Oostende, AZ Sint-Lucas Gent, H.-Hartziekenhuis Lier, Imeldaziekenhuis, Jan Yperman Ziekenhuis, Sint-Andriesziekenhuis, Sint-Jozefskliniek Izegem en UZ Gent).

Het doel van het consortium is OPAT te promoten en kenbaar te maken bij het brede publiek. Via de website www.opat.be stelt het consortium informatie ter beschikking voor patiënten en zorgverleners. Regionaal worden informatiesessies georganiseerd voor verschillende doelgroepen.

 5/12/2018

Smiley certificaat campus kennedylaan opnieuw behaald

De catering van campus kennedylaan kreeg voor de 3de keer (2012 – 2015 -2018) het Smiley label toegekend.

De “Smiley” certificering is een officiële erkenning dat ons ziekenhuis binnen de catering een zeer streng systeem van hygiëne toepast volgens de opgelegde normen van het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen).

Deze certificering is geldig voor de komende 3 jaar en bevestigt eveneens de uitstekende inspectieresultaten van de onlangs onaangekondigde audits door het FAVV.

Meer info over onze kwaliteitslabels

 Oude berichten