Spoedopname campus kennedylaan bereikbaar via de Ziekenhuisweg, Kortrijk

Nieuws

5/11/2018

Vroegtijdige zorgplanning kan later veel leed voorkomen

LEIF-consulenten az groeninge houden elke maand gratis spreekuur

Vaak denken mensen niet of te laat na over hun wensen in verband met hun levenseinde. De dood is veelal niet bespreekbaar, het blijft een taboe.
Een vroegtijdige zorgplanning kan veel leed voorkomen.
 
“Soms weet de familie niet wat moeder of vader zelf wil. Ze moeten dan zelf beslissingen nemen, niet evident. Vroegtijdige zorgplanning helpt de nabestaanden in die moeilijke situatie. Daarom kunnen mensen vooraf bij ons in alle vertrouwen en bewust hun wensen en waarden in verband met het levenseinde bespreken en eventueel vastleggen in een wilsverklaring,” zegt Heidi Vervaeke – LEIF consulente bij az groeninge. LEIF staat voor LevensEinde InformatieForum en streeft voor iedereen een waardig levenseinde na.

Onze LEIF-consulenten voorzien maandelijks een gratis spreekuur voor de niet-palliatieve (niet) gehospitaliseerde patiënten. Dit telkens de 1e maandag van de maand, op afspraak. De sessies zijn informatief, onze LEIF-consultenten voorzien niet in begeleiding.  

Meer info

 29/10/2018

Unieke samenwerking tussen az groeninge en Natuurpunt resulteert in praktische infogids 'Natuur is Gezond'

Voor mensen die een beroerte hadden, is gezond bewegen in de natuur een belangrijk advies. Samen met Natuurpunt maakte ons beroerteteam een brochure op met concrete tips hoe je als patiënt of familielid kan leren maximaal te profiteren van de natuur om aan je gezondheid te werken.5/10/2018

Vijf nieuwe artsen van start in az groeninge

dr. Ann-Valérie Sabbe, centrum neus-, keel- en oorziekten

Bekijk contactgegevens en consultatie-uren van dr. Ann-Valérie Sabbe.

prof. dr. Tom Van Maerken, klinisch laboratorium

Prof. dr. Tom Van Maerken vervoegde het team van het klinisch labo az groeninge.

“Ik studeerde geneeskunde aan de Universiteit Gent en heb zowel een specialisatie in de klinische biologie (2011) als in de klinische genetica (2018).

De voorbije 7 jaar was ik werkzaam als staflid in het UZ Gent, eerst in het Centrum voor Medische Genetica en vervolgens in het Laboratorium voor Klinische Biologie. Daarnaast ben ik sinds 2014 aangesteld als hoofddocent aan de Universiteit Gent (deeltijdse positie in het vakgebied medische genetica, met focus op kankergenetica).

In de laboratoriumdiagnostiek vormen klinische biologie en genetica meer en meer één continuüm. Deze tendens is al enkele jaren aan de gang, heeft recent nog een stroomversnelling gekend met de introductie van de NIPT en zal in de toekomst enkel verder toenemen, bv. op vlak van hematologie en oncologie. Voor een groot ziekenhuis als az groeninge is het belangrijk om mee te groeien met deze ontwikkelingen. Met mijn professionele achtergrond hoop ik een meerwaarde te kunnen betekenen voor de verdere uitbouw van de moleculair diagnostische activiteiten in het klinisch laboratorium.

Zorg voor de patiënt kent vele facetten. Een goede laboratoriumdiagnostiek is vaak belangrijk voor een optimale aanpak van de gezondheidsproblemen. Als laboratoriumspecialist trachten wij een betrouwbare partner te zijn voor alle andere artsen in het ziekenhuis. Ik kijk dan ook uit naar een boeiende samenwerking met alle collega’s van az groeninge.”

Bekijk contactgegevens en consultatie-uren van prof. dr. Tom Van Maerken.

dr. Daphné Thoma, centrum oogziekten

Dr. Daphné Thoma startte op het centrum oogziekten van az groeninge en in het oogartsencentrum in Harelbeke. 

“Na mijn middelbare schoolloopbaan in het Sint-Amandscollege van Harelbeke en Kortrijk, verdiepte ik me in mijn studies geneeskunde. Hiervoor bleef ik initieel in de regio, met name de Katholieke Universiteit Leuven Afdeling Kortrijk. Nadien zette ik mijn opleiding voort aan de Katholieke Universiteit in Leuven, waar ik koos me te specialiseren in oogziekten.

In het Leuvense landschap ben ik nog even blijven hangen om me verder bij te scholen in mijn subspecialisatie, namelijk glaucoom. Hierbij heb ik de kans gekregen om bij mijn leermeesters prof. I. Stalmans en prof. E. Vandewalle aan het UZ Leuven elk aspect van de glaucoombehandeling onder de knie te krijgen, gaande van laserbehandelingen tot de glaucoomchirurgie (met de trabeculectomie en de Xen gel stent implant).

Daarnaast greep ik ook met beide handen de kans om me bij dr. Herman in Zottegem verder te ontwikkelen tot cataractchirurg. Met deze bijkomende opleidingen streef ik ernaar de patiënt met de beste zorgen te behandelen.”

Bekijk contactgegevens en consultatie-uren van dr. Daphné Thoma.

dr. Jannie Vercruyssen, centrum oogziekten

Dr. Jannie Vercruyssen startte op het centrum oogziekten van az groeninge.

“Ik studeerde geneeskunde aan de Ugent en specialiseerde me verder in de oogheelkunde in het UZ Gent, AZ Sint-Jan Brugge en ZNA Middelheim.
Oogheelkunde heeft mij steeds aangetrokken omwille van de diversiteit en complexiteit dat dit kleine, doch belangrijke orgaan te bieden heeft.

Ik behaalde in 2016 het theoretische examen van het International Council of Ophthalmology en bekwaamde me na de opleiding verder in de chirurgische aspecten van dit discipline, met name cataract- en ooglidchirurgie. Voor deze fellowships trok ik naar het MMC te Eindhoven en het AMC te Amsterdam.

Ik ben zeer enthousiast om de groep van oogartsen van az groeninge te vervoegen om me samen met het ganse oogheelkunde team in te zetten om dag na dag de best mogelijke zorg te verlenen aan iedere patiënt.”

Bekijk contactgegevens en consultatie-uren van dr. Jannie Vercruyssen.

dr. Tom Moerman, centrum longziekten

Dr. Tom Moerman versterkt het team longziekten-allergie van az groeninge.

“Ik studeerde geneeskunde aan de KULAK  en de KU Leuven waarna ik promoveerde tot arts in 2011. Hierna volgde ik een specialisatie in pneumologie en was als assistent actief in het UZ Leuven en az groeninge. In 2017 was mijn opleiding pneumologie voltooid en verdiepte ik me in twee subdisciplines, namelijk interstitieel longlijden en slaapgerelateerde aandoeningen. Onder leiding van professor Wim Wuyts van het UZ Leuven breidde ik mijn kennis omtrent interstitiële longpathologie uit. Daarna werkte ik gedurende 6 maanden in het slaaplabo van het Alfred Hospital te Melbourne, Australië, onder leiding van Matthew Naughton en legde ik me toe op slaapgerelateerde aandoeningen. Ik legde succesvol het ‘European examination of certification in sleep medicine’ af, en mag me een ESRS gecertificeerd somnoloog noemen.

Tijdens mijn opleiding heb ik reeds kennis gemaakt met az groeninge. Deze ervaring was uitermate positief waardoor ik niet twijfelde toen de vraag kwam om er te starten als longarts. Ik hoop bij te dragen aan de kwaliteitsvolle zorg die de dienst longziekten aanbiedt, waarbij ik me voornamelijk zal toeleggen op de diagnose en behandeling van longfibrose patiënten. Daarnaast hoop ik het slaapcentrum verder uit te bouwen, zowel binnen onze dienst als multidisciplinair.

Naast mijn activiteit in az groeninge blijft ik ook als consulent interstitiële longziekten werkzaam in het UZ Leuven.”

Bekijk contactgegevens en consultatie-uren van dr. Tom Moerman.

 17-9-2018, 13:00

Allereerste infopunt ziekenfondsen maakt patiënten en bezoekers wegwijs

Uniek in Vlaanderen: Onthaalbalie ziekenfondsen op campus az groeninge geopend

Eerstelijnsadvies voor leden ziekenfondsen

Op de campus van az groeninge in de Kennedylaan kunnen patiënten en hun familie, mantelzorgers, bezoekers, … sinds vandaag terecht voor advies en informatie over hun ziekenfonds en zorgdiensten die aansluiten bij een opname in het ziekenhuis. Doelstelling is om te ontzorgen en wegwijs te maken.

Van het aanvragen van verschillende thuiszorgdiensten over het ophalen van hulpmateriaal tot het maken van een afspraak met een maatschappelijk werker. Met dit proefproject willen de deelnemende ziekenfondsen en az groeninge de patiënt het leven een stuk eenvoudiger maken.

Dit proefproject is uniek in Vlaanderen. Deze dienstverlening zet de patiënt centraal door de laagdrempelige manier van werken: het infopunt met uitvalsbasis in het ziekenhuis maakt de weg naar de ondersteuning vanuit ziekenfondsen korter en laagdrempeliger.

Voor het eerst werken drie ziekenfondsen op deze manier samen. Van ieder deelnemend ziekenfonds is bijna elke namiddag een medewerker aanwezig voor passende info en advies. De dienstverlening richt zich tot de leden van de Liberale Mutualiteiten West-Vlaanderen, Bond Moyson en Christelijke Mutualiteit.

“Wij zijn overtuigd dat we met dit initiatief onze patiënten en bezoekers een extra service leveren,” aldus CEO van az groeninge Inge Buyse, “De samenwerking gebeurt in nauw overleg met de sociale dienst van az groeninge.”

Foto opening infopunt ziekenfondsen

Samen ontzorgen, daar zorgen wij voor.

Enkele voorbeelden om duidelijk te maken wat er allemaal kan via het infopunt. Uit het leven gegrepen: Het verhaal van Marcel, Jean-Pierre en Sabrina.

Marcel: 73 jaar, weduwnaar. Hij komt samen met zijn dochter op consultatie orthopedie omwille van kniepijn. Daar blijkt dat hij binnen 4 weken een knieoperatie moet ondergaan. Mijnheer wordt doorverwezen voor een vooropnamegesprek. Hij zegt dat hij al een aantal maanden last heeft en dat zijn huishouden eronder lijdt. De verpleegkundige verwijst mijnheer en zijn dochter naar het infopunt om te vernemen welke hulp hij thuis kan krijgen en op welke termijn dit opgestart kan worden.

Het infopunt ziekenfondsen geeft de nodige informatie over thuisverpleging, poetshulp, gezinszorg, huur mobiliteitshulpmiddelen… aan Marcel en zijn dochter. De medewerker geeft info over mogelijkheden herstelverblijf en verwijst Marcel indien hij dit wenst naar de sociaal werker van het ziekenhuis voor opstart aanvraag herstelverblijf.

Jean-Pierre: 42 jaar, van een ladder gevallen. Hij wordt opgenomen via spoed. Het blijkt een complexe beenbreuk te zijn, en hij verblijft enkele dagen in het ziekenhuis.

Zijn echtgenote komt langs in het infopunt bij het passeren vanaf de parking. Ze krijgt daar de uitleg dat Jean Pierre een aangifte arbeidsongeschiktheid moet doen, en krijgt onmiddellijk het juiste document mee.

  • Hij beschikt over een hospitalisatieverzekering, mevrouw krijgt een schade-aangifte mee.
  • Hij mag enkele weken niet steunen op het been. Mevrouw koopt ter plaatse de krukken en laat een huurrolwagen leveren in het infopunt die de volgende dag aanwezig zal zijn.
  • De wonde aan zijn been moet ook thuis verzorgd worden, de thuisverpleging wordt ter plaatse aangevraagd en geregeld.

Jean-Pierre kan met een gerust gevoel naar huis.

Sabrina: 29 jaar, pas bevallen van een dochter.

De dag voor het vertrek naar huis, springt ze binnen in het infopunt. Vanuit de materniteit werd haar afkolfapparaat besteld voor thuis, ze komt dit nu afhalen. Sabrina krijgt een korte uitleg over de inschrijving van haar dochter in het ziekenfonds. Ze wordt verwezen naar het eigen ziekenfondskantoor, waar ze de tijd kunnen nemen om het dossier volledig in orde te brengen. Sabrina vraag klevertjes aan, die ter plaatse aangemaakt worden. Ze informeert ook nog eens naar mogelijkheden kraamzorg gezien haar man zelfstandige is en lange onregelmatige werkdagen heeft.

Praktisch

Het infopunt is elke werkdag geopend van 13 tot 17 uur. Het bevindt zich op de hoek van de gaanderijen met de inrit van de parking (Blok B - in de omgeving van de Carrefour). Documenten bestemd voor een van de ziekenfondsen kun je in de brievenbus stoppen.6/9/2018

az groeninge verkoopt cupcakes tvv Stichting Alzheimer Onderzoek.

De Stichting Alzheimer Onderzoek organiseert voor de 3de keer de Belgische Alzheimer cupcakemaand. Tijdens de maand september wordt via de verkoop van cupcakes geld ingezameld voor het Alzheimeronderzoek.

Artsen, verpleegkundigen en medewerkers van az groeninge steken samen de handen uit de mouwen en bakken eigenhandig een lading cupcakes.

Piet Huysentruyt is nationaal peter van deze actie. Als streekgenoot komt hij op woensdag 12 september van 14 tot 15uur de cupcakes mee verkopen.

Niet onbelangrijk. De opbrengst van de verkoop gaat integraal naar het wetenschappelijk Alzheimer onderzoek. Afspraak aan de inkom van onze campus Kennedylaan. Iedereen welkom!

 Oude berichten