Spoedopname campus kennedylaan bereikbaar via de Ziekenhuisweg, Kortrijk

Nieuws

19/7/2018

Az groeninge krijgt internationale erkenning als fractuurpreventiekliniek

International Osteoporosis Foundation kent Kortrijks ziekenhuis bronzen label "Capture the Fracture" toe

Osteoporose is een sluimerende botziekte die een significant deel van de oudere bevolking treft. Het oplopen van een breuk na een eenvoudige val kan het eerste teken zijn van dergelijk fragiel bot. In az groeninge grijpen we deze gebeurtenis aan om actief op zoek te gaan naar osteoporose. Dit moet resulteren in een blijvende behandeling van deze chronische aandoening waardoor nieuwe breuken vermeden worden, "fractuurpreventie" genaamd.

Begin 2017 werd binnen az groeninge een multidisciplinaire werkgroep opgericht tussen de diensten orthopedie, fysische geneeskunde en geriatrie, ondersteund door de fractuurpreventieverpleegkundige Greet Verrue en coördinator van het orthopedisch centrum Martine Mooren. Al snel breidde de stuurgroep uit met twee collega-huisartsen gezien het belang van een globale aanpak van deze patiënten.

"De scope is gericht op gehospitaliseerde patiënten tussen 50 en 90 jaar, die opgenomen zijn met een breuk en die nog geen osteoporosebehandeling volgen" zegt fractuurpreventieverpleegkundige Greet Verrue, "Patiënten met hoog risico verwijzen wij door naar de arts fysische geneeskunde of geriater. Hierbij wordt volgens de diagnose een behandelplan opgesteld in nauw overleg met de patiënt en zijn huisarts. Bij patiënten met een laag risico, geeft ik info en advies over een gezonde levensstijl en tips om het vallen te voorkomen."

Dit volledige proces wordt toegepast bij patiënten van de verpleegeenheden orthopedie, geriatrie en neurochirurgie. Detectie, registratie en opvolging verlopen via het elektronisch medisch patiëntendossier.

Het "Capture the Fracture" label

Het label wordt toegekend door de International Osteoporosis Foundation (IOF). IOF is een wereldwijde organisatie die met hun campagne "Capture the Fracture" de zorg rondom fractuurpreventie stimuleert en een keurmerk verleent aan ziekenhuizen waarvan hun osteoporosekliniek aan de door hen gestelde voorwaarden voldoet.

In België zijn maar drie ziekenhuizen erkend. Naast az groeninge zijn dit AZ ZENO (Knokke-Heist) en CHU Luik.

 

Dokters Guy Putzeys, Jasmin Michels, Maria Nachtergaele en Pieter Samaey geflankeerd door Greet Verrue - fractuurpreventieverpleegkundige en Martine Mooren - coördinator orthopedisch centrum.

Geriaters dr. Veerle Mouton en dr. Pieter Samaey.

 27/6/2018

Invoering Elektronisch Medisch Voorschrift (EMV) bij az groeninge is een feit

De overschakeling naar het EMV zorgt voor nog veiliger medicatie.

EMVHet EMV - ontwikkeld in samenwerking met UZ Leuven - is uniek in zijn soort omdat softwaretoepassingen ter verhoging van de medicatieveiligheid rechtstreeks in het voorschrift werden ingebouwd. EMV ondersteunt de arts en verhoogt de veiligheid voor de patiënt. Een voorbeeld hiervan is de automatische controle op medicatie-interacties die in het systeem standaard is voorzien. Daarmee onderscheidt het EMV zich t.o.v. veel andere toepassingen.

Voor deze implementatie werd niet over één nacht ijs gegaan: ze is het resultaat van maandenlange voorbereidingen en de goede samenwerking tussen artsen, verpleegkundigen, apothekers en de dienst informatica. Daarbij werd veel aandacht besteed aan opleiding, continuïteit van zorg en uitvoerbaarheid in de praktijk. Dankzij deze aanpak is de transitie heel vlot verlopen.

De uitrol van het EMV is de basis voor het uiteindelijke doel: het integraal uitsluiten van medicatiefouten binnen de muren van het ziekenhuis.

In een volgende fase wordt bedside scanning opgestart. Deze automatische geneesmiddelencontrole aan het bed van de patiënt biedt een bijkomende garantie: op die manier wordt het correcte geneesmiddel toegediend aan de juiste patiënt, op het juiste moment.

Binnenkort wordt de volledige geneesmiddelendistributie in het ziekenhuis vanuit het EMV aangestuurd.

 1/6/2018

dr. Nathalie Becaus vervoegt team anesthesie en reanimatie

dr. Nathalie Becaus

"Mijn naam is Nathalie Becaus. Ik studeerde geneeskunde aan de KULAK en de KULeuven.

Tijdens mijn stage interne geneeskunde, kwam ik reeds in contact met het dynamische en ambitieuze ziekenhuis az groeninge.

In 2011 startte ik mijn specialisatie in de anesthesie en reanimatie aan de UGent. Anesthesie vind ik heel erg interessant door de veelzijdigheid van het beroep: de zorgen rond de operatie bij jong en oud naast de samenwerking met de chirurgische disciplines.

Gedurende mijn opleiding anesthesie kwam ik reeds in contact met alle facetten van de urgentiegeneeskunde. Mijn bijzondere beroepsbekwaamheid in de Urgentiegeneeskunde behaalde ik in 2018 na een jaar opleiding in AZ Sint Lucas te Gent. Tijdens dat jaar volgde ik een cursus rampenmanagement alsook doorgedreven reanimatiecursussen voor volwassenen, kinderen en pasgeborenen. Ik nam met succes deel aan het Europees examen voor Urgentiegeneeskunde.

De spoedgevallendienst is voor veel patiënten een eerste kennismaking met het ziekenhuis. Mijn kennis en expertise zet ik graag in om de patiënten van az groeninge de best mogelijke zorg te verlenen. In voor en tegenspoed."

Bekijk contactgegevens en consultatie-uren van dr. Nathalie Becaus.

 

 26/4/2018

AZ Glorieux Ronse en AZ Sint-Elisabeth Zottegem treden toe tot E17-ziekenhuisnetwerk

Het E17-ziekenhuisnetwerk is verheugd twee nieuwe leden te mogen verwelkomen. AZ Glorieux Ronse en AZ Sint-Elisabeth Zottegem sluiten zich aan bij het netwerk bestaande uit az groeninge Kortrijk, O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem, AZ Maria Middelares Gent, de Sint-Jozefskliniek Izegem en het Sint-Vincentiusziekenhuis Deinze. Samen bestrijken de zeven ziekenhuizen een aaneensluitende regio bestaande uit 40 gemeentes met meer dan 600.000 inwoners en jaarlijks meer dan 180.000 opnames.

Algemene directeurs, voorzitters Raden van Bestuur, voorzitters medische raden en medisch directeurs van de 7 ziekenhuizen

Bij het E17-ziekenhuisnetwerk, waarvan az groeninge Kortrijk, O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem, AZ Maria Middelares Gent, de Sint-Jozefskliniek Izegem en het Sint-Vincentiusziekenhuis Deinze reeds deel uitmaakten, sluiten de algemene ziekenhuizen van Ronse en Zottegem zich nu aan. Dankzij de schaalgrootte kan het netwerk zowel locoregionale ziekenhuiszorg, die in de buurt van de woonplaats van elke patiënt aangeboden wordt, als een aanbod van topklinische diensten garanderen.

Samen streven de ziekenhuizen de uitbouw na van het meest efficiënte, kwaliteitsvolle en innovatieve Vlaamse ziekenhuisnetwerk in het belang van onze patiënten. Daarbij hechten ze bijzonder belang aan hun gedeelde cultuur en waarden: de netwerkziekenhuizen zetten de patiënt centraal en focussen op zorgkwaliteit, patiëntveiligheid, patiëntgerichtheid en de zorgbeleving van de patiënt. De ziekenhuizen hebben samen ook hard gewerkt aan de governancestructuur, waarin een constructief overleg met alle actoren met vertegenwoordigers uit bestuur en artsen voorop staat. Het E17-ziekenhuisnetwerk heeft reeds eerder Eric Van Zele (ex-CEO Barco) aangeduid als onafhankelijk Netwerk Voorzitter.

Voordelen E17-netwerk

Het is duidelijk: het E17-netwerk zet zich met beide schouders onder de oproep van de ministers Vandeurzen en De Block tot samenwerking. Op vraag van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid hebben de ziekenhuizen met de beleidsmakers een overleg ingepland om de sterktes van het netwerk en de positieve invulling van de vooropgestelde criteria (geografisch aaneensluitend, een goede match met de zich vormende eerstelijnszones, …) verder uit de doeken te doen.

In afwachting van een wetgevend kader werkt het E17-ziekenhuisnetwerk aan een zorgstrategische visie voor de regio.

 16/4/2018

Helihaven op campus kennedylaan erkend en vergund voor urgente medische interventies

Een jaar na inhuizing op campus kennedylaan stellen we trots de nieuwe helihaven voor. De helihaven laat toe dat helikopters voor zowel patiëntenvervoer als voor andere medische doeleinden veilig kunnen landen in de nabijheid van onze campus. Daarmee bieden we grotere toegankelijkheid bij urgente situaties.

Steeds drukkere wegen creëren een nood aan alternatieven om de vlotte bereikbaarheid van een ziekenhuis te garanderen bij urgente medische interventies. De nieuwe helihaven op campus kennedylaan komt tegemoet aan deze nood en zorgt dat nu ook in Zuid-West-Vlaanderen een landingsplaats in de nabijheid van een ziekenhuis is. Op die manier zetten we extra in op reactiemogelijkheid en -snelheid bij onder andere trauma’s.

Urgente medische interventies

De landingsplaats van campus kennedylaan kan gebruikt worden voor medische interventies. Zo is er de inzetbaarheid bij grote ongevallen, waarbij helikopters ingezet kunnen worden voor dringend patiëntenvervoer naar het ziekenhuis. Daarnaast kunnen ook medische teams snel uitgewisseld worden, onder andere voor een dringende medische interventie op neonatologie. Een derde functie is het transport van organen, waarbij een medisch team van een transplantatiecentrum het orgaan in az groeninge komt preleveren en vervoert naar het betreffende ziekenhuis in of buiten België.

Erkenning en vergunning

Na het doorlopen van een complexe aanvraagprocedure, erkende de Federale Overheidsdienst Luchtvaart voor medische diensten de landingsplaats op campus kennedylaan. Een helihaven moet aan een aantal voorschriften voldoen die de veiligheid garanderen: zo spelen de zichtbaarheid, signalisatie en aanvliegroute een rol, moeten er onder andere voldoende blusmiddelen voorzien zijn en is de aanwezigheid van een luchthavenmeester in het ziekenhuis zelf een vereiste.

 Oude berichten