Spoedopname campus kennedylaan bereikbaar via de Ziekenhuisweg, Kortrijk

Nieuws

16/12/2019

az groeninge is open en transparant over de tarieven bij ziekenhuisopname

Uit de MAHA-analyse van Belfius blijkt dat een derde van de ziekenhuizen in de rode cijfers zit.
Om rond te komen moeten ziekenhuizen aankloppen bij hun artsen die een deel van hun erelonen(supplementen) afstaan. Dit is bij alle ziekenhuizen het geval door de structurele onderfinanciering van de overheid. Een hervorming van de ziekenhuisfinanciering dringt zich dan ook op.

Als modern ziekenhuis beschikken wij over een eigentijdse infrastructuur, de nieuwste technieken en goed opgeleide en ervaren artsen. 
We opteren voor een duurzaam financieel beleid. Afhankelijk voor welk kamertype er wordt gekozen, worden ereloonsupplementen aangerekend.

Az groeninge is transparant in tarievenbeleid

Het is onze plicht om patiënten optimaal in te lichten over de kostprijs van hun behandeling. Zo kan iedereen via onze website in enkele muisklikken berekenen hoeveel zijn ingreep gaat kosten. Daarnaast beschikken we over een financieel infopunt waar mensen elke werkdag terecht kunnen bij vragen over de kost van hun ziekenhuisopname of over de ontvangen factuur.

In merendeel van de onderzochte ingrepen in de middenmoot

Doordat wij in ons nieuw ziekenhuis over meer eenpersoonskamers beschikken - een bewuste keuze om aan de vraag van onze patiënten te voldoen - lijkt het alsof wij gemiddeld duurder zijn dan andere ziekenhuizen. In werkelijkheid bevindt az groeninge zich in het gros van de onderzochte ingrepen in de middenmoot, 20% onder het landelijke gemiddelde.

Goed om weten is dat az groeninge haar patiënten geen bijkomende accommodatiekosten aanrekent voor TV, WIFI, … en dit voor alle kamertypes.3/12/2019

Onze witte jassen worden elke dag een beetje groener

az groeninge maakt optimaal gebruik van hernieuwbare energie – 2de fase zonnepalen gerealiseerd

Een modern ziekenhuis vraagt veel energie. En dat mag je best letterlijk nemen.
Jaarlijks verbruiken wij 18.500 MWh elektriciteit. Dit stemt overeen met het verbruik van 5300 gezinnen. Ons gasverbruik schommelt rond de 16.000 MWh ofte de consumptie van 1100 gezinnen.

We zetten hard in om het aandeel uit hernieuwbare energiebronnen te doen stijgen. Zo legden we een BEO-veld aan (Boorgaten Energie Opslag) en maken we maximaal gebruik van warmtepompen. Samen zorgt dit voor een besparing van CO2 van 300 ton/jaar.

Op onze campus Kennedylaan werden in 2015 3450 zonnepanelen geplaatst. Die leveren 920 MWh/jaar aan stroom.

In een tweede fase werd dit najaar de rest van onze beschikbare daken voorzien van zonnepanelen. 
1400 bijkomende zonnepanelen zorgen voor een jaarlijkse opbrengst van 450 MWh. Het ganse park aan zonnepanelen levert elektriciteit voor 391 gezinnen en zorgt voor een jaarlijkse besparing van 550 ton CO2.

De globale inzet van hernieuwbare energiebronnen voorziet in 30% van onze eigen elektriciteitsbehoeften. Goed voor ons klimaat en onze gezondheid!

Omdat een beeld meer zegt dan duizend woorden, lieten we een drone over onze campus vliegen. Bekijk de beelden.12-11-2019

Mijlpaal in leverchirurgie op internationaal vlak bij az groeninge

Lever- en pancreaschirurg Dokter Mathieu D’Hondt voert 400ste leveroperatie uit via laparoscopie

Donderdag 7 november is een datum die dokter Mathieu D’Hondt (41) niet snel zal vergeten. Die dag voerde dokter D’Hondt voor de 400 ste keer een leverresectie uit via laparoscopie. Met enkele kleine sneetjes in de buikwand worden via een kijkoperatie levertumoren weggenomen. Door deze minimaal invasieve techniek verliest de patiënt merkelijk minder bloed, zijn er minder complicaties en verloopt het herstel vlotter en sneller. De klassieke open leveringreep gebeurt immers via een grote bovenbuiksincisie die bij kijkoperatie kan vermeden worden. Sinds de start van z’n carrière in AZ Groeninge, zo’n 8 jaar geleden, voerde dokter D’Hondt in totaal zo’n 600 leveroperaties uit waarvan dus meer dan twee derde via kijkoperatie. De meeste ingrepen worden verricht voor leveruitzaaiingen van darmkanker. “Uit onze cijfers blijkt dat de 5 jaars overlevingskans na een dergelijke leveroperatie voor uitzaaiingen van darmkanker 65% bedraagt, wat een zeer hoog cijfer is vergeleken met andere grote studies”, aldus een enthousiaste dr. D’Hondt. Het is een unicum dat eenzelfde chirurg zoveel leveroperaties via kijkoperatie heeft uitgevoerd. Voor zover bekend in de wetenschappelijke literatuur deed geen enkele chirurg hem dat voor.

Live surgery neemt publiek mee in de operatiezaal

In het kader van het Symposium ‘It takes two to tango’ voor (huis)artsen, specialisten en verpleegkundigen, werd deze 400 ste laparoscopische leveroperatie op 7 november live uitgezonden in ons auditorium. Terwijl dokter D’Hondt de operatie uitvoerde in het operatiekwartier, gaf zijn collega-chirurg Franky Vansteenkiste live tekst en uitleg in het auditorium. Op die manier kregen de aanwezigen letterlijk een beeld van hoe zo’n ingreep verloopt.

Topdokter in eigen regio

Dokter Mathieu D’Hondt houdt sinds jaar en dag heel nauwgezet de vele parameters van zijn lever- en pancreas operaties bij. De pancreasoperaties verricht hij samen met zijn collega Dokter Franky Vansteenkiste. Door die vele verzamelde data werden de operatechnieken bij lever- en pancreaschirurgie steeds maar verfijnd. De opgedane kennis en ervaring deelt Dr D’Hondt graag met andere chirurgen. Zo publiceert hij regelmatig in internationaal vermaarde tijdschriften. Deze maand verscheen nog een artikel in het “European Journal of Surgical Oncology” waarin dr. D’Hondt aantoont dat een laparoscopie in de nabijheid van de grote bloedvaten een veilige en betrouwbare techniek is om tumoren weg te nemen. Binnenkort worden de resultaten van de pancreasoperaties via kijkoperatie eveneens gepubliceerd in het International Journey of Surgery. Momenteel werkt dokter D’Hondt aan zijn doctoraat over laparoscopische lever – en pancreaschirurgie. Hij zal eind 2021 zijn doctoraatsthesis verdedigen aan de KU Leuven.23-10-2019

Het infopunt Ziekenfondsen @azgroeninge ontvangt 2500 bezoekers in eerste werkjaar!

Infopunt ziekenfondsen blaast eerste kaarsje uit.

Sinds een jaar kunnen patiënten en hun familie, mantelzorgers, bezoekers, … terecht voor advies en informatie bij hun ziekenfonds. Ze kunnen zich ook laten bijstaan bij vragen die aansluiten bij een opname in het ziekenhuis, zoals inschakelen van thuiszorgdiensten en het laten leveren van hulpmiddelen.
 
Zowel CM, Bond Moyson als Liberale Mutualiteit Plus stapten mee in het project. Een unieke samenwerking in Vlaanderen waarmee zowel de ziekenfondsen als az groeninge eenzelfde doelstelling hebben: mensen ontzorgen.
 
Een eerste evaluatie toont duidelijk de behoefte aan zo’n infopunt.
Meer dan 2500 bezoekers vonden afgelopen jaar de weg naar het loket. Patiënten en hun familie die langskomen zijn zeer positief over de aangeboden service. De aanwezigheid van zo’n infopunt op de ziekenhuiscampus maakt  de ondersteuning vanuit de ziekenfondsen korter en laagdrempeliger.
 
Bezoekers kunnen niet alleen voor vragen rond hun ziekenfonds bij het infopunt terecht, ook voor thuiszorgvragen en het laten leveren van hulpmiddelen kan je langskomen. Er staan er afkolfapparaten en aerosoltoestellen, en je kan een rolwagen in het infopunt laten leveren.
 
Maar je kan er ook overleggen met een maatschappelijk werker die je verder op weg helpt. Dit in nauw overleg met de sociale dienst van het ziekenhuis die ook regelmatig doorverwijst naar het infopunt.
 
Zowel de ziekenfondsen als az groeninge blikken tevreden terug op afgelopen jaar.
Samen ontzorgen, daar blijven ze ook in de toekomst voor gaan.
 
------
Het infopunt is elke werkdag geopend van 13u tot 17u. Het bevindt zich in de gaanderij naast de Carrefour.
Via de brievenbussen kunnen leden van CM, Bond Moyson en Liberale Mutualiteit Plus documenten bestemd voor hun ziekenfonds deponeren.2/9/2019

Kortrijkse apothekers openen samen met az groeninge apotheek “Galerij Groeninge” op Campus Kennedylaan

Uitbreiding dienstverlening aan patiënten, bezoekers en medewerkers van az groeninge

Op maandag 2 september - opende apotheek “Galerij Groeninge” haar deuren. Iedereen kan er terecht voor de kwaliteitsvolle verstrekking van geneesmiddelen en andere gezondheidsproducten. 

Unieke samenwerking

Bij de verhuis van het Kortrijkse ziekenhuis az groeninge werd naast de inplanting van een buurtsupermarkt Carrefour meteen het plan opgevat om op de campus Kennedylaan ook een apotheek te voorzien. Een bijkomende service voor patiënten, bezoekers en medewerkers van az groeninge.

Vanuit az groeninge werd aan de Kortrijkse apothekers de kans geboden om mee in het project te stappen. Een consortium van een tiental apothekers heeft zich effectief geëngageerd om samen met az groeninge deze apotheek uit te baten.  

Iedereen is welkom

De apotheek is voor iedereen toegankelijk. Naast voorschriftplichtige geneesmiddelen vind je er ook een uitgebreid  gamma aan gezondheidsproducten, babyvoeding, cosmetica, verbanden… . De apothekers zorgen voor een correcte aflevering en je kan er rekenen op persoonlijk gezondheidsadvies.
 
De apotheek is vlot bereikbaar via de minder validenparking van az groeninge.
Op de voorbehouden parkeerplaatsen kan je er als bezoeker van de apotheek 20 minuten gratis parkeren.
 
Hoofdapotheker-provisor Evelyn Denutte staat er samen met apotheker Yurith Naeyaert en apotheek-assistente Cathy Seynhaeve elke dag garant voor een optimale dienstverlening.
 
Apotheek Galerij Groeninge is open van maandag t.e.m. vrijdag van 9u tot 19u. Op zaterdag kan je er terecht van 9u tot 12u. Buiten de openingsuren kan je aan de automaat een beperkt aantal producten aanschaffen.
 
---------
Apotheek “Galerij Groeninge” – President Kennedylaan 4 – 8500 Kortrijk.
t. 056 63 58 55Oude berichten