De dienst spoedopname is verhuisd naar campus kennedylaan - Toegang via de Ziekenhuisweg, Kortrijk

Nieuws


19-23 juni 2017: gewijzigde rijrichting Reepkaai

Naar aanleiding van de werken aan de Leieboorden zal de Reepkaai van maandag 19 juni tot vrijdag 23 juni om 15.30 uur gewijzigd worden van rijrichting.19/6/2017

Ex-kankerpatiënten bewijzen zich in kwarttriatlon

Binnen het project Sterkk begeleidde en trainde az groeninge 21 ex-kankerpatiënten om deel te nemen aan de kwarttriatlon in Kortrijk, op zondag 18 juni 2017.

Bekijk hier de reportage van FocusWTV.

 15/6/2017

Online opvolging van patiënten met chronische pijn via dolora@home

Patiënten van az groeninge met chronische pijn kunnen voortaan rekenen op Dolora@Home, waarbij ze een aantal weken na een (pulsed) radiofrequente pijnbehandeling* thuis begeleid worden via online bevragingen. Dankzij deze bevragingen moeten ze niet meer op consultatie komen in het ziekenhuis voor opvolging. Dolora@home is één van de 24 geselecteerde pilootprojecten in het kader van Mobile Health en loopt over een periode van 6 maanden. Het is een samenwerking tussen az groeninge, de Huisartsenkring West-Vlaanderen, het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen, Bond Moyson, Solidariteit voor het Gezin en Familiehulp. Ongeveer 400 patiënten kunnen gebruik maken van Dolora@Home.

Patiëntenparticipatie bij opvolging pijn

"Via de vragenlijsten peilen we naar de intensiteit waarmee patiënten de pijn ervaren, hun symptomen en klachten, het dagelijks functioneren, hun stemming en levenskwaliteit", zegt Virginie Huys, coördinator transmurale samenwerking van az groeninge. "Aan de hand van hun antwoorden passen we indien nodig hun zorgtraject en medicatie aan. We streven ernaar om een duidelijke pijndaling te verwezenlijken bij patiënten die jarenlang chronische pijn lijden. Net omdat de pijn niet verdwijnt, willen we dat de patiënt actief participeert in de opvolging en de omgang met zijn pijn en de beperkingen ervan. Vanuit deze visie ontwikkelen we ook educatiefilmpjes die patiënten online informeren en waarmee ze kunnen bijleren over pijn."

Bevraging via het online patiëntenportaal

"Voor de vragenlijsten werken we via MyNexuz, waardoor de patiënt zijn dossier online kan inkijken.", gaat Virginie verder. "De ingevulde vragenlijst komt rechtsreeks in het patiëntendossier. Daarnaast kan de patiënt bij vragen of ongerustheden via het online portaal een bericht verzenden naar de zorgverlener. Zo is er een gezamenlijke aanpak die een meerwaarde biedt voor de opvolging.

Met Dolora@Home coachen we onze patiënten heel gericht en volgen we ze nauwgezet op. Zo komen ze sneller tot een efficiënte behandeling en voorkomen we onnodige kosten. We kunnen de patiënt via het internet en met een scherm te woord staan. Handig, omdat ze zich op die manier niet moeten verplaatsen."

Shopping-gedrag

Pijnpatiënten vertonen soms ‘shopping’-gedrag: ze krijgen een behandeling, de resultaten zijn niet wat ze ervan verwachtten, dus gaan ze naar een andere arts. "Op die manier zoeken patiënten constant naar een definitieve oplossing van hun pijnprobleem. Net omdat chronische pijn zo complex is en verschillende gebieden en aspecten behandeld en onderzocht moeten worden, is het beter dat één arts de patiënt volgt. Dat ‘shopping’-gedrag hopen we met Dolora@Home deels onder controle te krijgen. We verwachten 35% minder consultaties bij de pijnspecialist en minder consultaties bij de verpleegkundig pijnexpert die de patiënten begeleidt."

Mobile Health

Maggie De Block, federaal minister voor Volksgezondheid, lanceerde medio 2016 een oproep voor pilootprojecten met gezondheidsapps en mobiele toestellen. Met Digitale toepassingen zoals gezondheidsapps kan je als patiënt zelf aan het stuur zitten van je eigen gezondheid. Van de 98 mHealth-proefprojecten die er na de oproep werden ingediend, kregen er 24 een half jaar lang een kans. az groeninge diende i.s.m. andere zorgpartners 4 projecten in, die allemaal werden aanvaard: cardio@home, beroertecoach, fibricheck en dolora@home. Meer info.

Meer info:
secretariaat pijnkliniek
t. 056 63 30 35 of 056 63 30 30 

* Tijdens een (pulsed) radiofrequente pijnbehandeling worden zenuwwortels en facet gewrichtjes behandeld met kloppende, zwakke stroomstootjes.

 6/6/2017

Patiënten nauwer betrokken bij zorgproces dankzij patiëntenborden

Op de SP-diensten van az groeninge wordt er gewerkt met patiëntenborden om de patiënt beter te betrekken bij zijn zorgplan. Via het patiëntenbord wordt belangrijke informatie gedeeld, zoals de doelstellingen naar welke er wordt gewerkt, de verantwoordelijke verpleegkundige en behandelende arts en de vermoedelijke ontslagdatum. Anderzijds kan de patiënt aangeven wat hij zelf belangrijk vindt en welke vragen hij nog heeft voor het team van zorgverleners.

az groeninge maakt gebruik van patiëntenborden om patiënten te helpen om doelstellingen te bepalen tijdens hun revalidatie. Door deze vorm van patiënt-empowerment worden zij zelf nauwer betrokken in hun eigen zorgproces. De komende maanden zal het bord ook ingezet worden op verschillende andere afdelingen.

Praktisch

De infoborden voor patiënten bevatten praktische informatie zoals de opnamedatum, behandelende arts en ook de manier waarop mensen willen aangesproken worden. Mevrouw of meneer, voornaam of een koosnaam. Iconen geven aan of een patiënt slecht hoort, minder goed ziet, slik- of kauwproblemen heeft. Ook de tijdstippen waarop iemand kine of ergo volgt, staan vermeld. Zo kunnen bezoekers ook telkens zien wanneer een patiënt in therapie is. Daarnaast is er op de borden ook plaats om de doelstellingen ("wat moet ik kennen en kunnen voor ik het ziekenhuis verlaat") en verwachtingen en vragen ("wat vind ik zelf belangrijk? Welke vragen heb ik?") te noteren. Patiënten bepalen zelf wat er op het bord komt. Op die manier hebben zij alles zelf in handen.

Op de verpleegeenheid revalidatie worden de borden reeds een tijd getest. Fabienne Lewille, hoofdverpleegkundige, vertelt:

"De borden worden goed onthaald, zowel door medewerkers als door patiënten en familie. Op de verpleegeenheid revalidatie verblijven patiënten hier vaak langdurig én is het toewerken naar duidelijke doelen en een ontslagdatum belangrijk. De informatie visualiseren op het bord, is een grote meerwaarde voor de patiënt en mantelzorger. De informatieborden zijn ook een extra communicatiemiddel tussen de zorgverleners en de familie van de patiënten. Zij kunnen vragen noteren voor ons, en omgekeerd. We streven er natuurlijk zoveel mogelijk naar om de naasten zelf te spreken, maar dat is niet altijd mogelijk. Een patiënt vergeet mogelijks ook eens om iets te melden, en dit bord is een handige geheugensteun. Vb. Als iemand onveilig schoeisel of pantoffels meeheeft, dan kunnen wij de familie vragen om andere mee te brengen."

What matters to you

De patiëntenborden kaderen in een breder zorgplan dat duidelijke doelstellingen wil formuleren en hierbij patiënten en mantelzorgers wil betrekken. We streven hierbij naar:

  • een verhoging van de betrokkenheid van patiënten en mantelzorgers bij het revalidatieprogramma
  • een betere afstemming van zorg op de wensen en behoeften van de patiënt

Petra Archie, directeur patiëntenzorg: "De patiëntenborden kwamen er vanuit twee invalshoeken. In de eerste plaats ontstond het idee vanuit onze "Mag ik-campagne" die we in 2014 lanceerden waarbij we de patiënt en mantelzorger maximaal willen betrekken in zijn/haar zorgproces. Onze aandacht voor presente zorg is een eigen vertaling van de internationale "What matters to you"-campagne. Ten tweede helpt het om met concrete doelstellingen te werken, zoals ook wordt voorgeschreven vanuit JCI. Het is een vorm van empowerment, waarbij we het initiatief vooral bij de patiënt willen leggen. Aan de hand van deze borden willen we werken naar eenzelfde doel zodat de patiënt in optimale omstandigheden terug naar huis kan of naar een thuis vervangende woonplaats. De patiënt is meestal maar een korte tijd bij ons. Het is belangrijk dat er maximale continuïteit is in het leven van onze patiënt zowel voor, tijdens als na een verblijf in ons ziekenhuis. "

Uitrol in geriatrie en andere diensten

De patiëntenborden worden momenteel gebruikt bij de verpleegeenheid revalidatie. In het najaar zullen ze ook op de afdeling geriatrie ingezet worden.

"Wij kozen ervoor om deze eerst te testen in een afdeling waar patiënten langer verblijven", verklaart zorgmanager Lode Pottie, "en bovendien was dit ook makkelijker in te plannen met de verschillende therapieën. Na de zomer is geriatrie aan de beurt. We zaten al samen met verschillende teamleden om te kijken hoe de borden nu precies kunnen worden ingezet op deze dienst. Nadien willen wij de informatieborden op alle afdelingen inzetten, zowel kort- als langverblijf."

 
Nieuwe arts: dr. Sofie Vanooteghem

Op 1 juni 2017 start dr. Sofie Vanooteghem als toegelaten arts in az groeninge. Dr. Vanooteghem is gastro-enteroloog in het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem; in az groeninge zal zij zich binnen die discipline vooral richten op bekkenbodempathologie.

“Gastro-enterologie beslaat een brede waaier aan pathologieën en is dus zeer gevarieerd (infecties, functionele  aandoeningen, inflammatoire darmziekten, maligniteiten etc.). De combinatie met de mogelijkheid om een aantal technische onderzoeken zoals endoscopie en manometrie uit te voeren, zorgt ervoor dat ik gastro-enterologie altijd een zeer interessante specialisatie gevonden heb.

De voorbije twee jaar heb ik mij bijkomend gespecialiseerd in bekkenbodempathologie. In az groeninge wil ik dan ook de diagnostiek en behandeling van de bekkenbodempathologie verder optimaliseren samen met de andere betrokken disciplines.”

Bekijk contactgegevens en consultatie-uren.Oude berichten