Spoedopname campus kennedylaan bereikbaar via de Ziekenhuisweg, Kortrijk

Nieuws

16/4/2018

Helihaven op campus kennedylaan erkend en vergund voor urgente medische interventies

Een jaar na inhuizing op campus kennedylaan stellen we trots de nieuwe helihaven voor. De helihaven laat toe dat helikopters voor zowel patiëntenvervoer als voor andere medische doeleinden veilig kunnen landen in de nabijheid van onze campus. Daarmee bieden we grotere toegankelijkheid bij urgente situaties.

Steeds drukkere wegen creëren een nood aan alternatieven om de vlotte bereikbaarheid van een ziekenhuis te garanderen bij urgente medische interventies. De nieuwe helihaven op campus kennedylaan komt tegemoet aan deze nood en zorgt dat nu ook in Zuid-West-Vlaanderen een landingsplaats in de nabijheid van een ziekenhuis is. Op die manier zetten we extra in op reactiemogelijkheid en -snelheid bij onder andere trauma’s.

Urgente medische interventies

De landingsplaats van campus kennedylaan kan gebruikt worden voor medische interventies. Zo is er de inzetbaarheid bij grote ongevallen, waarbij helikopters ingezet kunnen worden voor dringend patiëntenvervoer naar het ziekenhuis. Daarnaast kunnen ook medische teams snel uitgewisseld worden, onder andere voor een dringende medische interventie op neonatologie. Een derde functie is het transport van organen, waarbij een medisch team van een transplantatiecentrum het orgaan in az groeninge komt preleveren en vervoert naar het betreffende ziekenhuis in of buiten België.

Erkenning en vergunning

Na het doorlopen van een complexe aanvraagprocedure, erkende de Federale Overheidsdienst Luchtvaart voor medische diensten de landingsplaats op campus kennedylaan. Een helihaven moet aan een aantal voorschriften voldoen die de veiligheid garanderen: zo spelen de zichtbaarheid, signalisatie en aanvliegroute een rol, moeten er onder andere voldoende blusmiddelen voorzien zijn en is de aanwezigheid van een luchthavenmeester in het ziekenhuis zelf een vereiste.

 10/4/2018

Campus reepkaai van az groeninge hernieuwt kwaliteitslabel Smiley voor voedselveiligheid en hygiëne

Het Smiley kwaliteitslabel is een label dat wordt uitgereikt door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Met dit label erkent het FAVV dat we voldoen aan de normen rond voedselveiligheid en hygiëne. In maart hernieuwden we het label voor campus reepkaai, in oktober volgt een audit op campus kennedylaan.

Als ziekenhuis vallen we onder de categorie grootkeukens in zorginstellingen en tijdens de audit worden zaken gecheckt zoals conformiteit met de verordeningen, de autocontrole en de traceerbaarheid in de voedselketen. Ook infrastructuur en hygiëne wordt onder de loep genomen.

Elk jaar opnieuw verstrengen de regels als het om voedselveiligheid gaat. Het is belangrijk dat er gewerkt wordt volgens het kwaliteitshandboek en dat de procedures gerespecteerd worden. Daar staan we volledig achter.

"Het toepassen van de procedures vergemakkelijkt de manier van werken. Als iedereen hieraan meewerkt kunnen we garanderen dat elke stap in het proces goed en correct verloopt.", aldus Arnold Vanhecke, domeinverantwoordelijke catering in az groeninge.

Voor het behalen van het label wordt ook de kennis van het personeel getest. Zo wordt gepeild naar de kennis van het personeel omtrent risicoanalyse en van corrigerende acties bij non-conformiteiten.

"Het Smiley-label is voor ons geen eindpunt: het is iets waar we dagelijks aan werken, een label dat we elke dag opnieuw willen verdienen.", gaat Arnold verder.

Het Smiley-label is een herkenbaar label dat bestaat uit een lachend gezicht en een opgestoken duim. Het label wordt driejaarlijks uitgereikt na een uitgebreide audit.8/3/2018

8 maart = wereldnierdag. Herken jij de risicofacturen en symptomen?1/3/2018

Borstkliniek haalt opnieuw Europees kankerzorgcertificaat

Onze borstkliniek laat zich sinds 2011 doorlichten op basis van de prestigieuze Eusoma richtlijnen.

Driejaarlijks wordt het multidisciplinair team onderworpen aan een zeer uitgebreide en strenge doorlichting op alle aspecten van zorg, organisatie, infrastructuur ... Daarnaast is er ook een tussentijdse, jaarlijkse evaluatie waarbij het team een beperkte doorlichting ondergaat. Ten minste 20 kwaliteitsindicatoren worden opnieuw geëvalueerd om de erkenning te behouden.

Na een eerste erkenning in 2011 en een verlenging in 2015, kregen we in februari 2018 een tweede verlenging voor drie jaar.

 27/2/2018

Sneller thuis bij intraveneuze antibioticatherapie door intensieve samenwerking met de eerste lijn

Sommige infecties vereisen langdurige intraveneuze antibioticatherapie waardoor patiënten soms wekenlang in het ziekenhuis moeten verblijven. Samen met de huisartsen, thuisapotheken en thuisverpleegkundigen werkten we een transmuraal, klinisch pad uit waardoor patiënten reeds na enkele dagen het ziekenhuis kunnen verlaten.

OPAT (outpatient parenteral antimicrobial therapy)

Het voornaamste doel van het OPAT-programma is de patiënten toelaten de behandeling op een veilige en doeltreffende manier te vervolledigen in hun eigen comfortabele thuisomgeving. Op deze manier kunnen ze hun dagelijkse activiteiten zo snel mogelijk hervatten.

Tijdens de opname in het ziekenhuis gaat de behandelend arts na of de patiënt in aanmerking komt voor OPAT en de soort antibioticatherapie het toelaat. Na overleg met de patiënt stellen we de thuisverpleegkundige, huisarts en thuisapotheek op de hoogte. Op deze manier zijn zij volledig voorbereid op de thuiskomst van de patiënt en kan de verderzetting van de therapie vlot verlopen.

 Oude berichten