Spoedopname campus kennedylaan bereikbaar via de Ziekenhuisweg, Kortrijk

Nieuws

17/5/2019

Partners van het E17-Ziekenhuisnetwerk verankeren samenwerking in een aparte vzw

De ziekenhuizen van het E17-Ziekenhuisnetwerk hebben een lange traditie van samenwerken, die vertrekt vanuit een gedeelde visie op zorg. Deze samenwerking is gebouwd op solide waarden, zoals onderling respect, solidariteit en de gelijkwaardigheid en cohesie van de E17-partners.

Door een jarenlange, positieve ervaring legden we deze samenwerking als ziekenhuisnetwerk in 2015 al vast. Voorgezeten door een onafhankelijke netwerkvoorzitter groeide ons ziekenhuisnetwerk de voorbije jaren spontaan verder uit. Een professionele bestuurscultuur, met daarin duidelijke afspraken voor de betrokken ziekenhuizen, draagt het E17-Ziekenhuisnetwerk.

Deze structurele samenwerking leverde intussen tal van concrete realisaties op, zoals:

  • De werkgroep horizontale netwerking zet in overleg met de eerstelijnspartners in op het uniformiseren van procedures en de standaardisatie van zorgpaden, zoals het preoperatief management.
  • De werkgroep apotheek werkt nauw samen op het vlak van medicatieveiligheid. Ze staat via gemeenschappelijke lastenboeken voor geneesmiddelen en medische hulpmiddelen in voor gezamenlijke aankopen. Dat leidt tot schaalvoordelen.
  • Opleidingen van artsen en medewerkers worden steeds meer samen georganiseerd. Ze delen zoveel mogelijk kennis en ervaring met elkaar.

Er zijn ook nog heel wat nieuwe projecten in ontwikkeling. De uitgangspunten zijn de noden en de beleving van de patiënt, het waarborgen van zorg dichtbij de patiënt én toegang tot topklinische zorg. Telkens met focus op kwaliteit, welzijn van de medewerkers en artsen, innovatie en efficiëntie.

De oprichting van de “vzw E17-Ziekenhuisnetwerk” stelt de zeven ziekenhuizen in staat om met een eigen juridisch en bestuurlijk kader de onderlinge verbintenissen te versterken en als ziekenhuisnetwerk een georganiseerde samenwerking uit te bouwen. Door de oprichting van de vzw heeft het E17-Ziekenhuisnetwerk rechtspersoonlijkheid, één van de criteria waaraan de ziekenhuisnetwerken tegen 1 januari 2020 moeten voldoen.

 14/5/2019

Beroerteherkenning door FAST-campagne az groeninge

Kleindochters (10 en 12 jaar) herkennen via FAST-campagne dat hun opa een beroerte had en reageerden passend. Dankzij hun kordaat optreden kreeg hun opa snel de juiste zorg in ons ziekenhuis. Time = Brain! In deze video vertellen ze hun pakkend verhaal.10/5/2019

Oproep voor onderzoek 'Melinda Project'

Het Melinda project is een academische studie, gecoördineerd door UZ Leuven, waarbij 7 verschillende centra meewerken rond de promotie van een gezonde levensstijl bij vrouwen met een voorgeschiedenis van zwangerschapsdiabetes. Dr. Nele Myngheer (foto), dr. Gerd Vanhaverbeke en dr. Ellen Heyns vertegenwoordigen az groeninge in het onderzoek.

Zwangerschapsdiabetes is de ontwikkeling van een hoge bloedsuikerspiegel bij een zwangere vrouw, die voordien geen diabetes had, vanaf 20 weken zwangerschap als gevolg van hormonale veranderingen. Die zorgen ervoor dat het lichaam relatief ongevoelig wordt voor insuline, waardoor het glucosegehalte kan stijgen. Normaalgezien verdwijnt de insulineresistentie enkele dagen na de bevalling, en herstelt het bloedsuikergehalte zich. Maar sommige vrouwen ontwikkelen prediabetes binnen de 6 maanden na de bevalling en hebben zo een zeer hoog risico op het ontwikkelen van type 2 diabetes.

Ongeveer 50% van alle vrouwen met een voorgeschiedenis van zwangerschapsdiabetes, ontwikkelt diabetes binnen de 10 jaar na de bevalling. Vrouwen die reeds prediabetes ontwikkelen binnen de 6 maanden na de bevalling hebben een bijzonder hoog risico, want ongeveer 50% van hen zal binnen de 5 jaar diabetes ontwikkelen. Daarom is het goed om te weten hoeveel vrouwen met een voorgeschiedenis van zwangerschapsdiabetes een gestoorde glucosetolerantie ontwikkelen vroeg na de bevalling en wie juist een verhoogd risico heeft. Zo kunnen onderzoekers lange termijnopvolging en levensstijlinterventies beter aanpassen aan het risicoprofiel van de vrouwen.

Jonge moeders hebben echter weinig tijd om aan intensieve, individuele coaching programma’s deel te nemen. De levensstijlinterventies moeten daarom aangepast worden aan de noden van de doelgroep. Een telefonisch en mobiel gebaseerde interventie kan vanop afstand worden doorgevoerd en levensstijlinterventies kunnen dan gewoon thuis uitgevoerd worden.

Het hoofddoel van het Melinda project is om de efficiëntie en haalbaarheid van een telefonische en mobiel gebaseerde levensstijlinterventie te onderzoeken bij vrouwen met prediabetes na een recente voorgeschiedenis van zwangerschapsdiabetes.

Omwille van het verhoogde risico op diabetes, krijgen vrouwen met een voorgeschiedenis van zwangerschapsdiabetes als onderdeel van een normale opvolging een nuchtere 75g OGTT (suikertest) 6-16 weken na de bevalling. Als onderdeel van de studie zal gevraagd worden om tijdens deze test een aantal vragenlijsten in te vullen. Dit bezoek duurt dan ook niet langer dan in de normale routine.

Als de onderzoekers prediabetes vaststellen, dan nodigen ze je uit voor het coaching project. In dat project worden mensen verdeeld in een coaching groep en een controlegroep. De coaching groep krijgt 1 jaar intensieve coaching, terwijl de controlegroep enkel advies krijgt tot ‘gezonde levensstijl’ zonder extra coaching.

Beide groepen ondergaan na 1 jaar nog een nuchtere suikertest.

Wil je deelnemen aan het onderzoek of wil je meer weten over het Melinda Project, klik dan hier.

 8/5/2019

Nieuw programma 'slimmer onderweg' helpt mensen op weg naar een gezondere levensstijl

Met “Slimmer onderweg” willen we zoveel mogelijk mensen op weg helpen naar een gezondere levensstijl. Via het gewichts- en bewegingscentrum gaan we patiënten in groep begeleiden en coachen.

Het programma omvat drie pijlers:

  • Kennis rond voeding bijbrengen. Weet wat je eet!
  • Gedragsverandering en “volgehouden” motivatie bewerkstelligen
  • Bewegingsrevalidatie: beweging zorgt voor gezondheidswinst.

Dit initiatief is een samenwerking van de centra fysische geneeskunde en endocrinologie met ondersteuning van het centrum psychiatrie en het hartcentrum.

Meer weten? Lees de folder “Slimmer Onderweg
7/5/2019

Om ons HR-beleid verder vorm te geven, zijn we op zoek naar een Human Resources directeur

#JOB #VACATURE

Onze nieuwe campus Kennedylaan ligt midden in een oase van groen. Buiten vergaderen en lunchen in onze tuin zijn bij ons heel natuurlijk. Met onze eigen boomgaard en moestuin leggen we de link met de natuur... Want natuur is gezond!

Om ons HR-beleid verder vorm te geven, zijn we op zoek naar een HUMAN RESOURCES DIRECTEUR
Je helpt mensen groeien en bloeien. Dat is de job die we voor jou in petto hebben.

Als ervaren HR-professional ben je mensgericht en empathisch. Je inspireert en motiveert graag mensen. Het welzijn van onze eigen medewerkers is voor jou een topprioriteit. Met je inzet en engagement fleur je ons (t)huis op.

Benieuwd? Bekijk het profiel dat we zoeken op onze jobsite.

Ben jij de people manager die we zoeken? Bezorg ons snel jouw CV met motivatiebrief hr.directeur@azgroeninge.be

We laten je snel weten of we je groen licht geven voor een kennismaking. Natuurlijk in onze tuin! 

#ziekenhuis
#zorg
#job
#hr
#directeur
#vacature
#werkenbijazgroeningeOude berichten