Tools

Bekijk het overzicht van tools die je kan gebruiken als zorgprofessional.

Nuttige info
NexuzHealth Consult

Met NexuzHealth Consult kan je het patiëntendossier van patiënten waarmee je als zorgverlener een therapeutische relatie hebt online bekijken. 

E-forms

Je kan gebruik maken van digitale formulieren voor verwijsbrieven, preoperatieve vragenlijsten en aanmeldingen.

e-Healthbox

Via de e-Healthbox kan je als zorgverlener op een beveiligde manier patiëntgebonden informatie doorsturen. 

Labogids

In onze labogids staat alle informatie over de uitgevoerde analyses door het klinisch laboratorium.