Spoedopname campus kennedylaan bereikbaar via de Ziekenhuisweg, Kortrijk

Nieuws

30/11/2017
Opstart "Geboortezorg bij verkorte ligduur"

Op 1 december lanceren we samen met de eerstelijnspartners uit de regio het pad "Geboortezorg bij verkorte ligduur". Met dit zorgpad willen we de communicatie en zorg stroomlijnen bij een verkorte ligduur. Zo kunnen alle mama’s rekenen op een kwalitatief zorgtraject, terwijl ze minder lang van huis weg zijn.

In juli 2015 lanceerde minister De Block een oproep aan alle ziekenhuizen in België om deel te nemen aan projecten rond een verkort verblijf na de bevalling. We besloten het traject zelf op te starten met behulp van regionale partners die betrokken zijn bij de zorg rond zwangerschap en geboorte. Bij verkorte ligduur is het de bedoeling dat de mama’s maximum 3 dagen in het ziekenhuis verblijven in plaats van de vroegere 5 dagen.

Dr. Denys, gynaecoloog az groeninge:
Het zorgpad "Geboortezorg bij verkorte ligduur" staat voor een gemeenschappelijke en uniforme aanpak en zorgt ervoor dat de zorg voor moeder en kind niet stopt bij het verlaten van het ziekenhuis.

Gestroomlijnde communicatie bij zwangerschap

De verschillende partners engageerden zich in het project om de beste zorg voor zwangere vrouwen en nieuwe mama’s te garanderen. Het zorgpad "Geboortezorg" start vanaf het begin van de zwangerschap en loopt tot 3 maanden na de bevalling. Het stroomlijnt de communicatie tussen alle zorgverstrekkers zodat ze op de hoogte zijn van opvolging en verantwoordelijkheden. Op die manier krijgen de moeders van elke zorgverstrekker de juiste informatie op het juiste moment. Deze informatie is ook opgenomen in het herwerkte "buikverhalenboekje" dat elke zwangere vrouw ontvangt bij haar eerste bezoek aan de gynaecoloog.

Dankzij dit zorgpad kunnen de toekomstige mama’s rekenen op een goede opvolging bij verkorte ligduur. Het linkt alle schakels binnen het traject aan elkaar, zodat er geen hiaten kunnen ontstaan tussen de verschillende partners. Er wordt vastgelegd wanneer onderzoeken worden uitgevoerd of informatie wordt doorgegeven, over de verschillende partners heen. Zo stellen we de zorg en communicatie centraal, ongeacht de uitvoerder. De toekomstige mama’s kiezen zelf door wie welke zorg of informatie wordt gegeven.

Karin Debrouwer, diensthoofd materniteit az groeninge:
We besteden ook van bij het begin van de zwangerschap aandacht aan de gezinnen met extra noden. Dit kan op verschillende vlakken zijn: fysisch, financieel, sociaal … Vanaf het moment dat één van de partners een probleem detecteert, wordt de noodzakelijke hulp ingezet volgens een uitgewerkt doorverwijzingsbeleid met de partners uit de regio.

Zorg op maat

Het zorgpad ondersteunt niet alleen de communicatie tussen de zorgverstrekkers en het ziekenhuis, het brengt ook praktische voordelen met zich mee. Door verkorte ligduur kunnen behandelingen zoals de hielprik niet steeds in het ziekenhuis gebeuren. Met het vernieuwd zorgpad zijn er duidelijke afspraken tussen de vroedvrouw en het ziekenhuis, waardoor de hielprik tijdig kan gebeuren.

Het project is een samenwerking met Stad Kortrijk, Thuiszorg Bond Moyson, Huis van het Kind Kortrijk, Kind & Gezin, Huisartsenkring Zuid West-Vlaanderen, Solidariteit voor het Gezin, Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen, Vives, Thuiskraamzorg De Wieg, Familiehulp en Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen.

 


terug