Veiligheid en preventie

Met een aantal veiligheidsmaatregelen willen we de veiligheid van patiënt en bezoeker waarborgen.

Algemene veiligheid

Alcohol

Diefstal

Drugs en wapens

Elektrische toestellen

Gsm

Kaarsen

Roken

Patiëntveiligheid

Identificatiebandje

Identificatieklevers

Medicatie

Operatiechecklist

Valpreventie

Ziekenhuishygiëne

De focus van het comité ziekenhuishygiëne ligt op het voorkomen van extra schade bij de patiënt tengevolge van zijn ziekenhuisopname, door de verspreiding van micro-organismen (zoals bacteriën en virussen) te verhinderen en zo zorginfecties te vermijden.

Handhygiëne

Verstandig antibioticagebruik

Isolatiebeleid

Screeningsbeleid

Propere omgeving

Dieren in het ziekenhuis

Deel op