Indicatieve prijsberekening

Prijsraming

Vrijwaringsformule

Alle kostprijsindicaties en daarmee samenhorende documenten zijn louter informatief. Heel wat prestaties zijn immers onderhevig aan nomenclatuurwijzigingen, wijzigingen in medisch materiaal en medicatie… Indien er zich complicaties voordoen, al dan niet gepaard gaand met een langere verblijfsduur, zullen de kosten ook hoger zijn in functie van het aantal bijkomende verpleegdagen en de bijkomende medisch-verpleegkundige behandelingen. Volgende kosten zijn daarenboven nooit inbegrepen in een indicatieve kostprijs: telefonie, rooming-in, parkingkosten, esthetische prestaties…. Een kostprijsindicatie kan bijgevolg nog afwijken van het uiteindelijke bedrag op uw ziekenhuisfactuur. 

Hoewel wij steeds bijgewerkte en correcte informatieverlening nastreven, is een fout niet altijd uit te sluiten. Eventuele onjuistheden die ons worden gesignaleerd, zullen zo snel mogelijk worden rechtgezet. Het ziekenhuis kan evenwel niet verantwoordelijk worden gesteld voor kostprijsindicaties en informatie op zijn website. Wanneer documenten verwijzingen naar of suggesties voor informatie van andere organisaties bevatten, dan garanderen wij niet dat deze externe informatie relevant, bijgewerkt en juist is. De vermelding van bepaalde bedrijven of producten betekent niet dat deze worden aanbevolen boven andere gelijkaardige bedrijven of producten. 

Vragen?

Staat de ingreep niet in de lijst? Neem dan contact op met ons financieel infopunt

Deel op